Bezpečnosť

Tu je pár jednoduchých krokov, ako zabrániť
zneužitiu vašej platobnej karty.

 • Po prevzatí karty ju viditeľne podpíšte na podpisovom prúžku.
 • Karta je neprenosná. Transakcie s kartou je oprávnený vykonávať len držiteľ karty, ktorého meno a podpisový vzor sú na karte uvedené.
 • Nikomu nehovorte svoj bezpečnostný číselný kód PIN (ani rodinným príslušníkom, zamestnancom banky, príslušníkom polície alebo záchranných zložiek a pod.). PIN si pokiaľ možno nikam nezapisujte a rozhodne si ho neodkladajte zároveň s kartou.
 • Pri výbere z bankomatu alebo na platobnom termináli dbajte na to, aby PIN nemohol nikto odpozorovať.
 • Neposkytujte zbytočne tretím osobám údaje slúžiace na identifikáciu klienta v banke (vaše identifikačné heslá na komunikáciu s bankou, číslo karty, CVC2, číslo karty, čísla vášho bankového účtu a pod.).
 • Pravidelne kontrolujte, či ste kartu nestratili alebo vám nebola odcudzená. Pokiaľ sa tak stalo, kartu ihneď zablokujte na číslach, ktoré vám odovzdala banka zároveň s kartou. V prípade straty alebo krádeže v zahraničí môžete telefonicky kontaktovať asistenčnú službu MasterCard.
 • Pri platení kartou skontrolujte, či údaje na doklade zodpovedajú skutočnosti a až potom doklad podpíšte podľa podpisového vzoru na zadnej strane karty. Doklad o transakcii si uschovajte.
 • Obchodník prijímajúci platobné karty nie je oprávnený určovať minimálnu alebo maximálnu výšku transakcie.
 • Pokiaľ by došlo k zadržaniu vašej platobnej karty u obchodníka (len na pokyn autorizačného centra), vždy trvajte na tom, aby obchodník pred vami zadržanú kartu znehodnotil jej pozdĺžnym prestrihnutím.
 • Pri platení na Internete môžete byť obchodníkom vyzvaní na zadanie tzv. CVC2 (karty MasterCard) kódu. Ide o posledné 3 číslice vytlačené v podpisovom prúžku na zadnej strane karty. Používanie a kontrola tohto kódu zvyšuje bezpečnosť používania vašej karty pri platbách na Internete.
 • Starostlivo čítajte a kontrolujte výpisy z účtu. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí bezodkladne kontaktujte banku a požiadajte o preverenie alebo reklamáciu transakcie.