Zákazníci v dnešnej dobe vyhľadávajú prepracovanejšiu možnosť nakupovania a míňania peňazí. Potrebujú flexibilné platobné riešenie, ktoré im pomôže uspokojiť ich potreby a zároveň im ponechá kontrolu nad ich finančnými prostriedkami. Chcú mať stále lepší prehľad o svojich financiách, udržať si lepšiu disciplínu a kontrolu, ale zároveň, ak sa rozhodnú pre väčšie nákupy, chcú flexibilný prístup k úverom.

SLUŽBA MASTERCARD NA SPLÁTKY JE INOVATÍVNE RIEŠENIE PRE
PLATBY, KTORÉ DÁVA DRŽITEĽOM KARIET VÄČŠIU
A TRANSPARENTNEJŠIU KONTROLU NAD ICH VÝDAVKAMI
A ZÁROVEŇ ROZŠIRUJE ICH MOŽNOSTI NAKUPOVANIA.

Vďaka tomuto riešeniu môžu s pokojným svedomím bezpečne platiť v rámci siete Mastercard prostredníctvom kariet vydaných ich bankou. So službou Mastercard Na splátky budú zákazníci môcť rozložiť svoje transakcie do rovnako vysokých mesačných splátok. Na nákup môžu využiť svoju súčasnú debetnú, kreditnú alebo komerčnú kartu a rozhodnutie o nákupe Na splátky zrealizovať priamo v momente nákupu prostredníctvom platobného terminálu.

Možnosť nákupu na splátky bude držiteľovi karty na Slovensku ponúknutá pre transakcie v minimálnej hodnote 50 € alebo viac, a to v závislosti od nastavení vydavateľa karty. Spoločnosť Mastercard nie je poskytovateľom úveru. Úver poskytuje vydavateľská banka a splátky ako také podliehajú podmienkam a nákladom stanoveným touto bankou.

VÝHODY PRE:

zákazníkov vydavateľov kariet
POHODLIE. Nie je potrebná nová karta ani PIN kód. Prístup k prostriedkom kedykoľvek ich zákazník potrebuje. Jednoduché rozloženie nákladov na nákup do splátok. RAST VÝNOSOV. Možnosť ponúknuť nový produkt súčasným aj potenciálnym klientom pomáha zvyšovať výnosy a získať konkurenčnú výhodu.
FLEXIBILITA. Službu je možné využiť v obchode priamo pri platbe. Možnosť voľby dĺžky splácania. JEDNODUCHÁ IMPLEMENTÁCIA. Mastercard sa postará o riadenie celého platobného cyklu, od povolenia nákupu na splátky pre oprávnených držiteľov kariet na POS po rozložení transakcií do splátok a zaúčtovanie správnych súm na účty držiteľov kariet. Pomáhame klientom zjednodušiť zriadenie služby a zároveň im poskytujeme flexibilitu a rôzne možnosti – od terminálu POS po mobilnú aplikáciu.
KONTROLA. Transparentné náklady a jasne stanovený plán splátok – zákazníci presne vedia, koľko majú zaplatiť. Môžu sledovať stav splácania na výpisoch z účtu alebo v internetbankingu. ZABEZPEČENIE A BEZPEČNOSŤ. Klientska skúsenosť podložená dôveryhodnou celosvetovou značkou a spracúvajúcimi sieťami.
LEPŠIE FINANČNÉ PLÁNOVANIE.Zákazníci si môžu zvoliť, za aké nákupy zaplatia na splátky a kedy uhradia celú sumu. NOVÍ ZÁKAZNÍCI. Ponuka jednoduchej možnosti financovania a oslovenia nových klientskych segmentov.

ŠIROKÝ DOSAH. Službu je možné ponúknuť pre kreditné, debetné aj komerčné karty na všetkých kanáloch (s výnimkou bankomatov): v predajniach (POS), online, prostredníctvom mobilného telefónu

ZVÝŠENIE SPOKOJNOSTI A VERNOSTI KLIENTOV.

acquirerov obchodníkov
NOVÁ PODNIKATEĽSKÁ PRÍLEŽITOSŤ. Nové riešenie pre súčasných aj potenciálnych zákazníkov z radov obchodníkov. RAST TRŽIEB. Zvyšovanie tržieb vďaka zväčšeniu priemerného nákupu u existujúcich zákazníkov a zároveň získanie nových zákazníkov.
RAST VÝNOSOV. Z vyššieho objemu nákupov realizovaných kartou. BEZ RIZIKA. Maloobchodníci majú zaplatené ihneď, a to v plnej výške.
BEZ RIZIKA. Platba je uhradená v plnej výške. JEDNODUCHÉ. Zníženie administratívnej záťaže súvisiacej so spotrebným úverom. Služba Na splátky je ponúkaná automaticky pri transakcii.
PODPORA VERNOSTI A SPOKOJNOSTI KLIENTOV. Zvýšenie tržieb a priemernej hodnoty nákupu pri súčasnom znížení administratívnej zátaže a rizík súvisiacich so správou úverov. USPOKOJENIE POTRIEB ZÁKAZNÍKOV. Prieskum ukazuje, že platby na splátky sú zákazníkmi na množstve iných trhov dobre prijaté.

    AKO SLUŽBA MASTERCARD NA SPLÁTKY FUNGUJE?

  • 1 Zákazník požiada o aktiváciu služby svojho vydavateľa karty.
  • 2 Služba je pre vybranú kartu aktivovaná (nie je nutné vydávať novú kartu).
  • 3 Zákazník kartu priloží k platobnému terminálu. Následne sa mu zobrazia možnosti „Plná platba“ alebo „Platba na splátky“, z ktorých si vyberie preferovaný variant.
  • 4 Zákazník si vyberá počet mesiacov, do ktorých bude splácanie rozložené.
  • 5 Transakcia je potvrdená.

UPOZORNENIE: Ak nie je platobný terminál zaregistrovaný do programu Mastercard Na splátky alebo vydavateľ karty službu neposkytuje, nebude možnosť platby na splátky počas transakcie ponúknutá.

PRÍKLADY ÚSPEŠNÉHO FUNGOVANIA SLUŽBY NA INÝCH TRHOCH

CHORVÁTSKO


Penetrácia nákupu
na splátky dosiahla
medzi obchodníkmi
50 % do troch rokov
od uvedenia na trh v
roku 2007.

TURECKO


Nákupy na splátky
predstavujú 25 %
celkového objemu
transakcií kreditnými
kartami.

BRAZÍLIA


Nákupy na splátky boli
zavedené
v deväťdesiatych
rokoch minulého storočia a predstavujú
47 % transkacií.

RUMUNSKO


Od uvedenia na trh
v roku 2007 dosiahli
nákupy na splátky
podiel 30 % na
všetkých nákupoch
prostredníctvom
kreditnej karty.

JUŽNÁ KÓREA


Najvyspelejší trh,
kde nákupy na
splátky predstavujú
23,5 % celkového
objemu úverov.