Núdzové situácie

Sme pripravení pomôcť. Vždy. Všade.

Pri odcudzení, strate alebo i ných problémoch s platobnou kartou v zahraničí môžeme 24 hodín denne a 365 dní v roku volať MasterCard Global ServiceTM a využiť tieto služby:

  • zablokovanie stratenej alebo odcudzenej karty,
  • pomoc pri zabezpečení náhradnej karty,
  • pomoc pri zabezpečení núdzovej zálohy v hotovosti,
  • pomoc s vyhľadaním bankomatu, ktorý vašu kartu prijíma,
  • zaistenie prístupu k informáciám o vašom účte,
  • zaistenie prístupu k výhodám vašej karty.
V Spojených štátoch
volajte: 1-800-627-8372.

Mimo Spojených štátov
z krajín, ktoré nie sú uvedené v prehľade Núdzové čísla MasterCard Global Service, volajte na účet volaného: 001-636-722-7111

Pre naše pohodlie na cestách si môžeme stiahnuť informácie o službách v núdzových prípadoch do svojho mobilného komunikátora alebo vytlačiť Pokyny na sťahovanie

MasterCard núdzové čísla


Vyhľadať podľa kľúčového slova Na zobrazenie všetkých krajín vyberte možnosť Všetky miesta. Vynulovať výsledky

E-mail Tisk