Otázky a odpovede

Q: Môže obchodník prijímajúci karty odmietnuť platbu kartou?

A: Ak má obchodník na svojom obchodnom mieste jasné označenie preukazujúce prijímanie platobných kariet a toto označenie nie je preškrtnuté z dôvodu dočasného neprijímania kariet, musí akceptovať platobnú kartu, ktorej logo (značka) sa zhoduje s označením na danom obchodnom mieste. Výška čiastky v tomto prípade nehrá úlohu. Ak obchodník odmietne prijať platobnú kartu na zaplatenie nákupu, porušuje podmienky prijímania platobných kariet, ktoré uzavrel so svojou bankou. Odmietnutý zákazník by mal svoju sťažnosť smerovať na banku, ktorá mu platobnú kartu vydala. Vo svojej sťažnosti musí uviesť detaily prípadu (napr. adresu a názov obchodu, dátum a čas transakcie, číslo karty, a pod.), aby vydavateľ karty mohol vec prešetriť a správne posúdiť. Sankcie pre daného obchodníka sa odvíjajú od podmienok dohodnutých v zmluve medzi obchodníkom a jeho bankou.

Q: Môže obchodník vyžadovať pri platbe kartou moje PIN?

A: Obchodník môže žiadať, aby ste na termináli zadali svoje osobné číslo PIN a potvrdili realizáciu transakcie. V každom prípade však nemá nikto právo chcieť vedieť PIN vašej karty - dbajte preto na to, aby vás žiadna osoba nesledovala pri zadávaní PIN a aby sa ani iným spôsobom nedostala k vášmu číslu PIN.

Q: Čo robiť s účtenkami?

A: Krátko povedané: uschovať. Určitý čas si účtenku nechajte ako doklad (váš jediný!!!) o transakcii. Keď vám príde výpis z účtu, skontrolujte podľa účteniek, či platby zodpovedajú skutočnosti. Vyhnete sa tak nepríjemnostiam, ak by napríklad technickým nedopatrením bola platba z vášho účtu strhnutá dvakrát.

Q:Ako je to s prepitným v reštaurácii?

A: Či už je daná reštaurácia vybavená len imprinterom (tzv. "žehličkou") alebo terminálovou pokladňou, neznamená to komplikácie. Po odovzdaní karty vám čašník prinesie účtenku, kde je vytlačená kolónka s názvom prepitné alebo "tips". Tato kolónka je určená priamo na čiastku prepitného. Vpíšte do kolónky príslušnú čiastku a do priestoru pre celkovú čiastku napíšte súčet.

Q: Je výhodné používať platobnú kartu v zahraničí?

A: Cestovanie s medzinárodnou platobnou kartou vás vyjde lacnejšie než výmena eur za cudzie valuty. Ak s platobnou kartou vycestujete do zahraničia, všetky transakcie sú vám účtované v devízovom kurze. Záleží od toho, či banka používa kurz devízy - nákup, alebo kurz devízy - predaj. Môže to byť tak i tak. Prepočet na eurá bude vykonaný kurzom platným k dátumu zúčtovania vo vašej banke. Platba kartou v zahraničí nie je spoplatnená, navyše rad kariet obsahuje tiež cestovné a úrazové poistenie.