Strata karty

Pri strate platobnej karty je nevyhnutné čo najrýchlejšie
ohlásiť túto udalosť banke, ktorá kartu vydala.

Strata karty

Strata alebo odcudzenie platobnej karty je nepríjemná záležitosť, ale nemusí byť taká tragická, ako strata hotovosti.

  • Stratu alebo odcudzenie karty by sme mali bezodkladne ohlásiť na klientskej linke vydavateľskej banky (Vydavatelia platobných kariet MasterCard).
  • Banka kartu zdarma zablokuje a preberá záruky za to, že karta nebude zneužitá. Na neoprávnenom čerpaní z karty do nahlásenia straty alebo odcudzenia budeme mať spoluúčasť vo výške 150 EUR.
  • Banka neponesie zodpovednosť za zneužitie stratenej alebo odcudzenej karty, pokiaľ sme sa dopustili podvodného konania alebo hrubej nedbalosti (napríklad si napísali PIN na kartu). Držiteľ platobnej karty by mal starostlivo chrániť ako kartu, tak aj PIN.
  • V prípade straty alebo odcudzenia platobnej karty alebo pri iných problémoch v zahraničí môžeme požiadať o pomoc telefonický servis MasterCard Global Service, a to 24 hodín denne a 365 dní v roku (Núdzová situácia).
image