Typy kariet

Platobné karty je možné deliť podľa mnohých kritérií.
Predstavujeme vám tie najdôležitejšie z nich.

Maestro

Elektronická platobná karta Maestro® je základným produktom spoločnosti MasterCard®. Hoci sú karty Maestro® vo väčšine prípadov debetnými kartami, nie je vylúčené ani vydávanie kariet Maestro® s kreditnou funkciou.

Kartu Maestro® je možné použiť na výber hotovosti z bankomatov a na platbu za tovar alebo služby u obchodníkov vybavených on-line platobným terminálom. Býva automaticky vydávaná k bežným bankovým účtom. Môže mať domácu aj medzinárodnú platnosť. Platobnú kartu Maestro® možno použiť na všetkých miestach označených logom Maestro®. Každá transakcia uskutočnená platobnou kartou Maestro® je on-line autorizovaná vydávajúcou finančnou inštitúciou. K platobnej karte Maestro® je možné dohodnúť dodatočné poistenie, ktorého ponuka závisí od podmienok vydávajúcej banky.

MasterCard® Electronic

MasterCard® Electronic je značka elektronickej kreditnej karty, ktorá je vhodná pre tých spotrebiteľov, ktorí po prvýkrát žiadajú o vydanie platobnej karty. Vďaka stopercentnej on-line autorizácii všetkých transakcií poskytuje táto karta vysokú mieru bezpečnosti držiteľovi karty aj vydávajúcej finančnej inštitúcii. S kartami MasterCard® Electronic môžu držitelia vyberať hotovosť zo siete bankomatov alebo platiť v obchodoch vybavených on-line platobným terminálom. Pri použití tejto karty môže vydavateľ karty požadovať zadanie osobného čísla PIN.

MasterCard® Unembossed

Platobná karta MasterCard® Unembossed je najnovším produktom v portfóliu platobných kariet spoločnosti MasterCard® Europe. Ponúka takmer všetky výhody kariet MasterCard®. Vzhľadom k tomu, že karta je neembosovaná (na jej čelnej strane nie je reliéfne písmo), je určená na použitie v elektronických termináloch u obchodníkov a v bankomatoch. Držiteľ karty môže teda ťažiť zo širokej akceptačnej siete kariet značky MasterCard® a zároveň môže využívať doplnkové služby spojené s touto značkou.

Elektronická neembosovaná platobná karta MasterCard® sa riadi pravidlami platnými pre karty MasterCard®. Bezpečnosť transakcií uskutočnených týmito kartami dosahuje rovnakú úroveň ako iné podobné produkty, na ktoré je český trh zvyknutý. A to vďaka tomu, že karta je na prednej strane vybavená nápisom "ELECTRONIC USE ONLY" a vydavateľ karty vyžaduje on-line autorizáciu. Svojim držiteľom ponúka elektronická neembosovaná platobná karta MasterCard® prístup k rozsiahlej celosvetovej akceptačnej sieti bankomatov a obchodov, ktoré akceptujú karty so značkou MasterCard® pomocou platobných terminálov.

Hoci elektronická neembosovaná platobná karta MasterCard® vyžaduje on-line autorizáciu rovnako ako karty MasterCard® Electronic a Maestro®, prináša držiteľom aj ďalšie výhody. Zdôrazniť môžme hlavne výrazne rozšírenú akceptačnú sieť, vysoko kvalitný manažment rizík pre vydavateľov karty, ako aj rozšírenú možnosť využívať celosvetové doplnkové služby pre držiteľov kariet MasterCard®.

Na rozdiel od kariet MasterCard® Electronic a Maestro® môžu držitelia karty MasterCard® Unembossed platiť za tovar a služby tiež na Internete alebo pri telefonických a poštových objednávkach. Na zvýšenie bezpečnosti takých platieb môžu držitelia využívať bezpečnostnú technológiu MasterCard® Secure Code.

Karta MasterCard® Unembossed môže byť vydávaná ako karta debetná i kreditná, prípadne tiež ako karta predplatená (Prepaid). Preferovanou technológiou je v prípade kariet MasterCard® Unembossed využitie čipu štandardu EMV, nie je však vylúčené ani vydávanie kariet MasterCard® Unembossed vybavených len magnetickým prúžkom.

MasterCard® Standard

Medzinárodná embosovaná platobná karta spoločnosti MasterCard®, použiteľná na výber hotovosti v bankomatoch a platbu vo všetkých obchodoch označených logom MasterCard. Je určená predovšetkým pre stredne bonitných klientov, ktorí majú vyššie požiadavky na širokú akceptačnú sieť a množstvo doplnkových služieb, ako pri kartách MasterCard® Electronic a Maestro®. Platobné karty MasterCard® sú embosované, takže okrem obchodov vybavených elektronickým platobným terminálom môžete s nimi platiť aj v obchodoch s manuálnym snímačom embosovaných platobných kariet – tzv. imprinterom ("žehličkou"). Vďaka tomu prináša tento typ platobnej karty rozšírenie počtu obchodných miest akceptujúcich platbu prostredníctvom karty. Rovnako je určená aj na výbery hotovosti z bankomatov na Slovensku aj v zahraničí a pri okienkach bánk a zmenární prostredníctvom Cash Advance. Bezhotovostnou platbou kartou MasterCard® Standard v zahraničí môžete dosiahnuť výhodnejší výmenný kurz a navyše neplatíte žiadne poplatky. V poplatkoch spojených s vedením platobnej karty MasterCard® Standard je vo väčšine prípadov zahrnuté cestovné a úrazové poistenie.

MasterCard® Gold

Karta MasterCard® Gold je prestížna medzinárodná embosovaná platobná karta spoločnosti MasterCard®, použiteľná na výber hotovosti v bankomatoch a platbu vo všetkých obchodoch označených logom MasterCard®. Je určená pre vysoko bonitných klientov, ktorí majú veľké požiadavky na širokú akceptačnú sieť a množstvo doplnkových služieb. Môže ísť o kartu debetnú, kreditnú i charge kartu. Platobné karty MasterCard® Gold sú embosované, takže okrem obchodov vybavených elektronickým platobným terminálom môžete s nimi platiť aj v obchodoch s manuálnym snímačom embosovaných platobných kariet – tzv. imprinterom ("žehličkou"). S kartou MasterCard® Gold môžete vyberať hotovosť v bankomatoch a pri okienkach bánk a zmenární prostredníctvom Cash Advance. Bezhotovostnou platbou kartou MasterCard® Gold môžete v zahraničí dosiahnuť výhodnejší výmenný kurz a navyše neplatíte žiadne poplatky. V poplatkoch spojených s vedením platobnej karty MasterCard® Gold je zahrnuté cestovné a úrazové poistenie a rad doplnkových služieb. Karta MasterCard® Gold je známkou prestíže a uznania na celom svete.

S kartou MasterCard® Gold sa môžete stať členom MasterCard Elite programu. Viac informácií a možnosť registrácie nájdete na stránkach www.eliteprogram.sk

MasterCard® Platinum

Platinové karty MasterCard® Platinum sú vysoko prestížne embosované platobné karty pre najnáročnejšiu klientelu, použiteľné na výber hotovosti v bankomatoch a platbu vo všetkých obchodoch označených logom MasterCard®. Sú určené pre vysoko bonitných klientov, ktorí majú veľmi vysoké požiadavky na širokú akceptačnú sieť a množstvo doplnkových služieb. Vydanie platinovej platobnej karty MasterCard® je obvykle spojené s vysokým týždenným limitom. Môže ísť o kartu debetnú, kreditnú i platobnú. Platinové platobné karty MasterCard® Platinum sú embosované (na ich čelnej strane je reliéfne písmo), čiže je možné s nimi platiť okrem obchodov vybavených elektronickým platobným terminálom tiež v obchodoch s manuálnym snímačom embosovaných platobných kariet – tzv. imprinterom. S platinovou kartou MasterCard® Platinum je možné tiež vyberať hotovosť v bankomatoch a pri okienkach bánk a zmenární prostredníctvom Cash Advance. V poplatkoch spojených s vydaním platobnej karty MasterCard® Platinum býva zahrnutých niekoľko druhov cestovného a úrazového poistenia a rad doplnkových služieb.

S kartou MasterCard® Platinum sa môžete stať členom MasterCard Elite programu. Viac informácií a možnosť registrácie nájdete na stránkach www.eliteprogram.sk

MasterCard® World

Platobná karta World spoločnosti MasterCard® je jednou z najprestížnejších kariet na svete. Je použiteľná na výber hotovosti v bankomatoch a platbu vo všetkých obchodoch označených logom MasterCard®. Samozrejmosťou platobnej karty MasterCard® World je jej medzinárodná platnosť a jednoduchá akceptácia. Je určená len pre výnimočných klientov a podmienky jej vydania sú veľmi náročné. Platobná karta MasterCard® World Elite má neobmedzený limit výšky platieb. Môže ísť o kartu debetnú, kreditnú. Metóda splácania čerpaných peňažných prostriedkov býva väčšinou individuálne dohodnutá s jednotlivými držiteľmi. Držitelia karty MasterCard® World Elite môžu ťažiť z nepreberného množstva výhod a špeciálnych služieb. Súčasťou karty MasterCard® World Elite je poisťovací program, ktorý ponúka široké portfólio dostupných poistení vzťahujúcich sa aj na rodinných príslušníkov. Vlastníctvo karty MasterCard® World Elite taktiež oprávňuje držiteľov na vstup do exkluzívnych klubov a VIP salónikov na letiskách po celom svete. Súčasťou karty MasterCard® World Elite je tiež program MasterCard® Global Service, ktorý držiteľom sprostredkuje žiadanú pomoc kdekoľvek na svete.

S kartou MasterCard® World Elite sa môžete stať členom MasterCard Elite programu. Viac informácií a možnosť registrácie nájdete na stránkach www.eliteprogram.sk

MasterCard® Business Card

Služobné platobné karty MasterCard® prinášajú podnikom výrazné úspory transakčných nákladov spojených s nákupom a zásobovaním. Veľmi často ide o karty kreditné, čiže spojené nielen s úverovým rámcom, ale tiež s možnosťou bezúročne oddialiť platbu až o 50 dní. Stávajú sa tak pre spoločnosti moderným nástrojom efektívneho riadenia finančných tokov v podniku. MasterCard® Business Card sú karty použiteľné na výber hotovosti v bankomatoch a platbu vo všetkých obchodoch označených logom MasterCard®. Vo väčšine prípadov majú medzinárodnú platnosť, vylúčené však nie je ani vydávanie kariet MasterCard® Business Card s domácou platnosťou.

Bezhotovostnou platbou pomocou karty MasterCard® Business v zahraničí môže zamestnanec spoločnosti docieliť výhodnejší výmenný kurz a navyše – väčšina bánk si za túto službu nič neúčtuje. V poplatkoch spojených s vedením platobnej karty MasterCard® Business Card je vo väčšine prípadov zahrnuté cestovné a úrazové poistenie a mnoho doplnkových služieb.