Najčastejšie otázky

Začíname

Otázka: Čo sú BIN?

Odpoveď: Identifikátory banky (BIN) sú pri platbách základom. Pri každom účte držiteľa platobnej karty identifikujú inštitúciu, ktorá kartu vydala, a umožňujú správne smerovanie transakcií. Identifikátory BIN sú v súčasnosti tvorené prvými šiestimi číslicami čísla účtu.

Od roku 1960 sa spoločnosť Mastercard úzko spája s radom 51-55.

Otázka: Kto riadi identifikátory BIN?

Odpoveď: Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO), nezávislá, mimovládna medzinárodná organizácia, ktorá vyvíja dobrovoľné globálne normy. Norma ISO/IEC 7812 definuje identifikačné číslo vydavateľa (IIN), ktoré je v platobnom odvetví známe ako BIN.

Orgánom, ktorý v súčasnosti proces priraďovania BIN za a v mene ISO riadi, je Americká banková asociácia.

Otázka: Prečo sa zaoberáme identifikátorom BIN?

Odpoveď: Platobné odvetvie ešte nikdy nebolo také zložité. S príchodom nových zariadení a technológií v tomto prepojenom svete sa vyčerpateľná ponuka BIN blíži k jej súčasnému limitu.

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO), ktorá vydala normu ISO/IEC 7812, aby identifikátory BIN definovala, a Americká banková asociácia, registračný orgán, ktorý tieto čísla spravuje, majú k dispozícii obmedzenú ponuku nevyužitých alebo nepriradených čísiel. Riadenie priemyselného rastu si preto vyžaduje viac identifikátorov BIN. 

Otázka: Čo robí spoločnosť Mastercard pre zlepšenie stavu obmedzenej ponuky identifikátorov BIN?

Odpoveď: Na rozšírenie ponuky zavádza spoločnosť Mastercard ďalších 50 000 šesťmiestnych identifikátorov BIN (222100 – 272099). Tým sa reálne zdvojnásobi existujúca ponuka identifikátorov BIN spoločnosti Mastercard, čo obchodníkom umožní akceptovať milióny ďalších transakcií a našim vydavateľom pokračovať v stimulovaní obchodného rastu.

BIN identifikátory série 2 spĺňajú aktuálnu normu ISO v tomto odvetví (znenie z roku 2015) a budú fungovať rovnako, ako v súčasnosti fungujú identifikátory BIN série 5.

Otázka: Kedy tieto zmeny nadobudnú účinnosť?

Odpoveď: Karty s identifikátormi BIN série 2 sa začnú vydávať v roku 2017. 

V novembri 2014 spoločnosť Mastercard oznámila potrebné technické aktualizácie na pridanie identifikátorov BIN série 2 do svojej ponuky. Zmeny na podporu nových identifikátorov BIN musia byť do systémov vydavateľa, nadobúdateľa, obchodníka a spracovateľa integrované do októbra 2016.

Spoločnosť Mastercard začne s testovaním systémov série 2 v praxi u obchodníkov 30. júna 2017.

Otázka: Aký dosah budú mať identifikátory BIN série 2 na obchodníkov?

Odpoveď: Obchodníci musia svoje systémy u svojho spracovateľa alebo poskytovateľa služieb posúdiť. Na základe tohto posúdenia môže vyplynúť, že obchodníci musia vykonať aktualizácie, aby mohli transakcie s identifikátormi BIN série 2 akceptovať.

Viac informácií nájdete na stránke k identifikátorom BIN série 2.

Otázka: Aký dosah budú mať identifikátory BIN série 2 na vydavateľov?

Odpoveď: Na účely kompatibility s identifikátormi BIN série 2 budú musieť vydavatelia svoje systémy aktualizovať, no všetky systémy by mali byť analyzované, aby sa zistilo, či sú potrebné prípadné ďalšie zmeny. Poskytovatelia softvéru môžu mať k dispozícii aktualizácie a interne vyvinuté riešenia si môžu vyžadovať vylepšenia.

Viac informácií nájdete na stránke k identifikátorom BIN série 2.

Otázka: Aký dosah budú mať identifikátory BIN série 2 na poskytovateľov služieb a predajcov?

Odpoveď: Poskytovatelia služieb a predajcovia budú musieť spolupracovať so svojím zmluvným spracovateľom s cieľom aktualizácie svojich systémov, aby boli kompatibilné s identifikátormi BIN série 2. 

Viac informácií nájdete na stránke k identifikátorom BIN série 2.

Otázka: Aký dosah budú mať identifikátory BIN série 2 na spracovateľov?

Odpoveď: Na účely kompatibility s identifikátormi BIN série 2 budú musieť spracovatelia svoje systémy aktualizovať. 

Viac informácií nájdete na stránke k identifikátorom BIN série 2.

Otázka: Akými ďalšími zmenami môžu identifikátory BIN v budúcnosti prejsť?

Odpoveď: V odvetví sa zvažuje posun k novej norme 8-číselného identifikátora BIN a rokuje sa o vhodnom dátume zavedenia. Jeho prijatie by si vyžadovalo rozsiahlejšie systémové plánovanie a aktualizácie.

Spoločnosť Mastercard spolupracuje so špecializovanou skupinou aktérov z odvetvia, aby zabezpečila, že pri vytvorení čo najefektívnejšieho štandardu pre neustály vývoj odvetvia budú vypočuté všetky hlasy. 

Otázka: Koho môžem kontaktovať v spoločnosti Mastercard, ak mám otázky týkajúce sa identifikátorov BIN série 2?

Odpoveď: Ak máte priradeného obchodného zástupcu zo spoločnosti Mastercard, môžete sa najskôr obrátiť na neho. Prípadne môžete zaslať e-mail na adresu BIN_Inquiries@mastercard.com

Otázka: Ako môžem otestovať svoj platobný terminál?

Odpoveď: Obchodníkom sa odporúča spolupracovať s ich spracovateľom alebo poskytovateľom služieb a zistiť, či sa na akceptáciu transakcií BIN série 2 vyžadujú aktualizácie. 

Obchodníci, ktorí chcú požiadať o test série 2 alebo o výrobné karty, môžu zaslať e-mail na adresu 2series_test_cards@mastercard.com.

K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky
Otázka: Ako môžem požiadať o kartu Mastercard?

Odpoveď: Spoločnosť Mastercard vytvorila online nástroj, ktorý pomáha pri rozhodovaní, ktoré produkty kariet sú k dispozícii.

Otázka: Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Odpoveď: Ak ste nenašli odpoveď na svoju otázku, odporúčame, aby ste sa obrátili na finančnú inštitúciu, ktorá váš účet vytvorila, pretože iba ona má o vašom účte konkrétne informácie. Obvykle je na zadnej strane karty číslo na zákaznícky servis vašej finančnej inštitúcie. Vždy sa môžete obrátiť na asistenčné centrum spoločnosti Mastercard, a to buď na bezplatnej linke 1-800-627-8372, alebo na platenej linke 1-636-722-7111. Ak si myslíte, že vašu otázku dokáže zodpovedať iba niekto zo spoločnosti Mastercard, kliknite sem a odošlite nám svoju otázku.

 

K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky
Otázka: Ako sa používa vyhľadávač bankomatov?

Odpoveď: Do vyhľadávača bankomatovzadajte mesto alebo PSČ. Ďalej môžete zoznam bankomatov zúžiť zadaním ulice a názvu finančnej inštitúcie a začiarknutím prípadných ďalších kritérií, ktoré požadujete, napr. 24-hodinovú dostupnosť. Kliknite na tlačidlo vyhľadávania a zobrazí sa vám zoznam bankomatov nachádzajúcich sa v blízkosti vašej destinácie. Viac informácií o polohe bankomatu zistíte kliknutím na konkrétny bankomat. V závislosti od vašej destinácie môžu byť k dispozícii aj pokyny pre vodiča a mapa.

Otázka: Prečo nie je možné vyhľadať bankomaty v konkrétnej krajine?

Odpoveď: Spoločnosť Mastercard dostáva informácie o polohe bankomatov od finančných inštitúcií. Ak sa poloha bankomatu alebo konkrétna krajina neuvádza, znamená to, že tieto informácie nie sú k dispozícii. Neustále spolupracujeme s finančnými inštitúciami, aby sme vám poskytovali čo najaktuálnejšie a najpresnejšie informácie o polohe bankomatov.

Ak potrebujete pomoc v súvislosti s polohou bankomatov, limitmi a obmedzeniami výberov z osobného účtu, peňažnou zálohou v miestnej mene, nákupom/predajom cudzej meny, výmennými kurzami alebo inými ponúkanými službami, môžete sa obrátiť na finančnú inštitúciu, ktorá vašu kartu vydala. Jej kontaktné údaje nájdete na zadnej strane vašej karty Mastercard a na vašom vyúčtovaní. Prípadne navštívte webovú stránku finančnej inštitúcie.

Otázka: Neviem svoje heslo alebo kód PIN. Ako tieto informácie získam?

Odpoveď: So žiadosťou o informácie o vašom kóde PIN alebo o vašom účte sa musíte obrátiť na finančnú inštitúciu, ktorá vašu kartu vydala. Jej kontaktné údaje nájdete na zadnej strane vašej karty Mastercard a na vašom vyúčtovaní. Prípadne môžete navštíviť webovú stránku vydavateľa a svoj účet spravovať online.

Otázka: Aký je poplatok za výber hotovosti alebo za peňažnú zálohu z bankomatu?

Odpoveď: Spoločnosť Mastercard poplatky za využívanie bankomatov nestanovuje. Všetky poplatky, ktoré sú majiteľom bankomatu účtované, sa zobrazia pri iniciovaní transakcie. V danom okamihu budete mať možnosť transakciu prerušiť, ak si poplatky neželáte uhradiť. U finančnej inštitúcie, ktorá vašu kartu vydala, by ste si tiež mali overiť jej politiku týkajúcu sa poplatkov za využívanie bankomatov. Kontaktné údaje vydavateľa vašej karty nájdete na zadnej strane vašej karty Mastercard a na vašom vyúčtovaní. Prípadne navštívte webovú stránku vydavateľa.

Otázka: Bankomat moju kartu neprijal. Čo mám robiť?

Odpoveď: Ak máte problém s použitím vašej karty v bankomate s označením Mastercard, Maestro alebo Cirrus, prešetríme to. Poskytnite nám čo najviac nižšie uvedených informácií:

 • Názov vašej finančnej inštitúcie a všetky značky uvedené na vašej karte
 • Všetky značky na bankomate
 • Adresu, kde sa bankomat nachádza, vrátane mesta, štátu/provincie a kraja/územia
 • Názov finančnej inštitúcie, ktorej bankomat patrí (uvedený na bankomate)

Keď máte tieto informácie k dispozícii, zavolajte 1-800-Mastercard (1-800-627-8372).

Otázka: Ako získam zoznam bankomatových miest, ak nemám prístup k internetu?

Odpoveď: Na zistenie siete bankomatov Mastercard stačí len zavolať a budete mať prístup k hotovosti kdekoľvek sa vyberiete.

Otázka: Môžem v bankomate použiť svoju predplatenú, darčekovú alebo kreditnú kartu?

Odpoveď: Áno. Z väčšiny predplatených a darčekových kariet Mastercard môžete v ktoromkoľvek bankomate vybrať disponibilnú hotovosť. Nie všetci vydavatelia predplatených a darčekových kariet však bankomatové alebo zahraničné transakcie povoľujú. Aby ste sa uistili, či sú tieto druhy transakcií povolené, overte si to u vášho vydavateľa karty. Väčšina kreditných kariet Mastercard vám tiež umožňuje vybrať si z bankomatu peňažnú zálohu. Na výber hotovosti budete potrebovať osobné identifikačné číslo (PIN). Kontaktné údaje vydavateľa vašej karty nájdete na zadnej strane vašej karty Mastercard a na vašom vyúčtovaní. Prípadne navštívte webovú stránku vydavateľa.

Otázka: Zabudol som kód PIN k svojej bankomatovej karte. Ako ho môžem znovu zistiť, prípadne ako získam nový?

Odpoveď: Na opätovné zistenie alebo nastavenie vášho kódu PIN sa musíte obrátiť na finančnú inštitúciu, ktorá vašu kartu vydala. Jej kontaktné údaje nájdete na zadnej strane vašej karty Mastercard a na vašom vyúčtovaní. 

Otázka: Ako môžem získať náhradu za stratenú alebo ukradnutú bankomatovú kartu?

Odpoveď: Vašu stratenú alebo ukradnutú bankomatovú kartu vám pomôžeme nahradiť bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. V prípade akejkoľvek otázky týkajúcej sa karty zavolajte asistenčné centrum Mastercard z ktoréhokoľvek miesta na svete.

Získať kontaktné čísla

Otázka: Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Odpoveď: Ak tu vaša otázka nie je uvedená, odporúčame, aby ste sa obrátili na finančnú inštitúciu, ktorá váš účet vytvorila, pretože iba ona má o vašom účte konkrétne informácie. Obvykle je na zadnej strane karty číslo na zákaznícky servis vašej finančnej inštitúcie. Vždy sa môžete obrátiť na asistenčné centrum spoločnosti Mastercard, a to buď na bezplatnej linke 1-800-627-8372, alebo na platenej linke „Collect“ na čísle 1-636-722-7111. Ak si myslíte, že vašu otázku dokáže zodpovedať iba niekto zo spoločnosti Mastercard, kliknite sem a odošlite nám svoju otázku.

Otázka: Ako môžem svojich zákazníkov nasmerovať k najbližšiemu bankomatu, ktorý im umožní výber hotovosti s kartou Mastercard?

Odpoveď: Držitelia kariet Mastercard majú prístup k viac ako jednému miliónu bankomatov na celom svete. Svojim zákazníkom môžete odporučiť vyhľadávač bankomatov.

K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky
Otázka: Môžem svojim účtovateľom, ktorí akceptujú kartu Mastercard, úhradu vykonať priamo z tejto stránky?

Odpoveď: Nie. Ak chcete uhradiť faktúru, navštívte webovú stránku vášho účtovateľa, kde nájdete pokyny o tom, ako mu platbu uhradiť.

Otázka: Musím za použitie karty Mastercard pri úhrade faktúry zaplatiť poplatok?

Odpoveď: Spoločnosť Mastercard za úhradu faktúry neúčtuje poplatok. Zatiaľ čo väčšina poskytovateľov služieb poplatok neúčtuje, nezabudnite sa spýtať, či pri platbe pomocou vašej karty Mastercard neúčtujú prípadné poplatky alebo či neuplatňujú prípadné obmedzenia.

Otázka: Ako môžem uhradiť faktúru kartou Mastercard?

Odpoveď: V súvislosti s elektronickou úhradou kontaktujte svojho účtovateľa. Mnohí túto možnosť úhrady poskytujú prostredníctvom svojich webových stránok alebo telefonicky. 

Otázka: Ako často môžem robiť automatické úhrady faktúr a kedy sa tieto faktúry uhradia?

Odpoveď: Automatická úhrada faktúry je opatrenie, ktoré si dohodnete s vaším zvoleným účtovateľom alebo poskytovateľom (-mi) služieb, takže sa budeme musieť obrátiť na každého z nich priamo, aby ste si nastavili sumy na úhradu a kalendár. Každý účtovateľ pri automatickej úhrade faktúry uplatňuje vlastný postup. 

Otázka: Je nejako obmedzený počet automatických úhrad faktúr, ktoré môžem mať na karte Mastercard?

Odpoveď: Nie, ale pri celkovom debete z vášho účtu Mastercard môžete byť obmedzený, ak ste tým prekročili svoj úverový rámec.

Otázka: Kto vystavil moju kartu?

Odpoveď: Kontaktné údaje vydavateľa vašej karty nájdete na zadnej strane vašej karty Mastercard a na vašom vyúčtovaní.

Otázka: Ktoré karty môžem použiť na úhradu faktúr?

Odpoveď: Môžete použiť kreditné alebo debetné karty označené logom Mastercard. Odporúčame, aby ste si u každého účtovateľa overili, či vašu kartu ako platobný prostriedok akceptuje.

Otázka: Čo je to automatická úhrada faktúry?

Odpoveď: Automatická úhrada faktúry vám môže pomôcť vyhnúť sa poplatkom za omeškanie tým, že umožní vami zvoleným poskytovateľom služieb automaticky a pravidelne inkasovať z vášho účtu Mastercard.

Otázka: Čo je to manuálna úhrada faktúry?

Odpoveď: Pri manuálnej úhrade faktúry si sami vyberiete sumu, ktorú uhradíte, a dátum, kedy chcete platbu vykonať. Proces úhrady začínate vy sami vždy vtedy, keď je faktúra splatná.

Otázka: Ak si nastavím automatickú úhradu faktúry, budem naďalej dostávať faktúru?

Odpoveď: Automatická úhrada faktúry je opatrenie, ktoré si dohodnete s vaším zvoleným poskytovateľom (-mi) služieb, takže sa budeme musieť obrátiť na každého z nich priamo (telefonicky alebo elektronicky), aby ste si nastavili sumy na úhradu a kalendár. Väčšina účtovateľov naďalej zasiela faktúru, v ktorej uvádza celkovú sumu, ktorú zinkasujú. Niektorí poskytovatelia vám však môžu dať možnosť zvoliť si zasielanie elektronickej faktúry, prípadne žiadnej faktúry. Keď iniciujete vzťah automatického inkasa faktúr, mali by ste zistiť, ako vám bude váš poskytovateľ účtovať.

Otázka: Aké informácie bude poskytovateľ služieb / účtovateľ požadovať?

Odpoveď: Úhrada faktúry je opatrenie, ktoré si dohodnete s vaším zvoleným poskytovateľom (-mi) služieb, takže sa budeme musieť obrátiť na každého z nich priamo, aby ste si nastavili sumy na úhradu a kalendár.

Obvykle si účtovateľ vyžiada číslo vášho účtu Mastercard a dátum skončenia platnosti. Pri automatickej úhrade faktúr si účtovateľ môže vyžiadať aj sumu na úhradu, ktorú je oprávnený automaticky inkasovať, ako aj konkrétny dátum, kedy si želáte, aby bolo inkaso každý mesiac vykonané.

Upozornenie: Nie každý poskytovateľ služieb/účtovateľ vám dovolí si tento dátum vybrať. Niektorí poskytovatelia môžu požadovať aj dodatočné informácie, napríklad váš podpis.

Otázka: Čo ak dôjde k zmene údajov môjho účtu Mastercard?

Odpoveď: Údaje vášho účtu Mastercard sa môžu zmeniť kvôli stratenej alebo odcudzenej karte, kvôli zmene skončenia platnosti, prípadne kvôli aktualizácii na novší produkt. Aby ste sa vyhli prerušeniu služieb, musíte kontaktovať každého účtovateľa a poskytnúť mu vaše nové údaje o účte. Odporúčame vám, aby ste si viedli zoznam účtovateľov, ktorých vyplácate automaticky, aby ste v prípade potreby mohli tieto informácie efektívne aktualizovať.

Otázka: Čo v prípade, ak chcem pozastaviť automatickú úhradu faktúr?

Odpoveď: Kontaktujte účtovateľa, s ktorým ste si automatickú úhradu faktúr dohodli, a pri zrušení alebo zmene spôsobu platby postupujte podľa jeho pokynov.

Otázka: Čo v prípade, ak nesúhlasím so sumou úhrady vykonanou v prospech účtovateľa/poskytovateľa služieb uvedenou na mojom vyúčtovaní Mastercard?

Odpoveď: Odporúča sa, aby ste pred akoukoľvek úhradou pomocou vašej karty Mastercard skontrolovali papierovú alebo elektronickú faktúru od vášho účtovateľa. V prípade akéhokoľvek omylu alebo otázky vo veci úhrady z vašej karty však bezodkladne kontaktujte vášho účtovateľa, aby ste platobné nezrovnalosti vyriešili.

Ako držiteľ karty Mastercard nezodpovedáte za neoprávnené nákupy účtované na ťarchu vášho účtu. Zistiť viac o našej ochrane Nulová zodpovednosť (Zero liability*). Existujú aj výnimky.

Otázka: Aké sú výhody úhrady faktúr prostredníctvom karty Mastercard?

Odpoveď: Použitie vašej karty Mastercard je oveľa rýchlejšie a pohodlnejšie než vystavovanie šekov. Platby môžete iniciovať kedykoľvek a odkiaľkoľvek na svete. Úhrady sa zobrazia vo vašom mesačnom vyúčtovaní, takže ide o jednoduchý a účinný spôsob, ako mať veci naďalej usporiadané a mať prehľad o svojich výdavkoch. Navyše, ak používate automatickú úhradu faktúr, nemusíte si robiť starosti s omeškanými úhradami alebo poplatkami za omeškanie. Podľa toho, akú kartu používate, možno budete môcť aj zbierať odmeny.

K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky
Otázka: Máte problém so zobrazením stránky mastercard.com?

Odpoveď: Táto stránka je optimalizovaná pre prehliadače:

 • Google Chrome (najnovšia verzia)
 • Firefox (najnovšia verzia)
 • Internet Explorer 11
 • Safari (najnovšia verzia)
K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky
Otázka: Aké výhody karty a poistenie sú mi pri mojej karte Mastercard bezplatne poskytované?

Odpoveď: Spoločnosť Mastercard poskytuje veľa rôznych funkcií a výhod, ktoré sa odlišujú v závislosti od konkrétnej karty, ktorú využívate. Viac informácií o výhodách svojej karty zistíte, ak zavoláte do asistenčného centra spoločnosti Mastercard na čísle 1-800-627-8372 alebo na platenú linku „Collect“ na čísle 1-636-722-7111.

Otázka: Čo sa stane, ak stratím niečo, čo som si pomocou karty Mastercard kúpil?

Odpoveď: Ak stratíte niečo, za čo ste pomocou karty Mastercard v plnej výške zaplatili, môžete mať nárok na náhradu alebo na vrátenie peňazí. Spoločnosť Mastercard poskytuje veľa rôznych funkcií a výhod, ktoré sa odlišujú v závislosti od konkrétnej karty, ktorú používate. Viac informácií o výhodách, ktoré vaša karta ponúka, zistíte, ak zavoláte do asistenčného centra spoločnosti Mastercard na čísle 1-800-627-8372 alebo na platenú linku „Collect“ na čísle 1-636-722-7111.

Otázka: Aké poistenie poskytuje spoločnosť Mastercard k prenajatému vozidlu, keď si vozidlo prenajmem s použitím karty Mastercard?

Odpoveď: Poistenie pri prenájme sa líši v závislosti od lokality a od konkrétnej karty, ktorú používate. Kontaktujte asistenčné centrum spoločnosti Mastercard, a to buď na bezplatnej linke 1-800-627-8372, alebo na platenej linke 1-636-722-7111.

Otázka: Ako zistím viac o výhodách mojej karty?

Odpoveď: Spoločnosť Mastercard poskytuje veľa rôznych funkcií a výhod, ktoré sa líšia v závislosti od konkrétnej karty, ktorú používate. Výhody, ktoré vaša karta ponúka, zistíte, ak zavoláte do asistenčného centra spoločnosti Mastercard buď na bezplatnom na čísle 1-800-627-8372, alebo na spoplatnenej linke 1-636-722-7111.

Otázka: Ako si môžem uplatniť nárok na výhody karty?

Odpoveď: Zavolajte do asistenčného centra spoločnosti Mastercard na bezplatné číslo 1-800-627-8372, ak voláte z USA, prípadne môžete vo väčšine krajín prostredníctvom vášho miestneho operátora zavolať na spoplatnené číslo 1-636-722-7111.

Otázka: Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Odpoveď: Ak tu vaša otázka nie je uvedená, odporúčame, aby ste sa obrátili na finančnú inštitúciu, ktorá váš účet vytvorila, pretože iba ona má o vašom účte konkrétne informácie. Obvykle je na zadnej strane karty číslo na zákaznícky servis vašej finančnej inštitúcie. Vždy sa môžete obrátiť na asistenčné centrum spoločnosti Mastercard, a to buď na bezplatnej linke 1-800-627-8372, alebo na platenej linke 1-636-722-7111. Ak si myslíte, že vašu otázku dokáže zodpovedať iba niekto zo spoločnosti Mastercard, kliknite sem a odošlite nám svoju otázku.

 

K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky
Otázka: Ako zistím meno obchodníka, u ktorého bol účet mojej karty zneužitý?

Odpoveď: Spoločnosť Mastercard chápe vaše obavy a starostlivosť, ktorú vynakladáte na ochranu vašich financií, pokiaľ ide o vaše kreditné karty a prešetrenie zneužitia účtu karty, ktoré sa vás priamo dotklo. Každé zneužitie karty berieme veľmi vážne a úzko spolupracujeme s vyšetrovacími orgánmi. Spoločnosť Mastercard takisto zvýšila pokuty pre spracovateľov s cieľom zabezpečiť, aby každá z týchto spoločností chránila údaje držiteľov kariet s maximálnou starostlivosťou a obozretnosťou.

Konkrétne, pokiaľ ide o zneužitie kariet, spoločnosť Mastercard nedokáže zistiť, ktorá obchodná transakcia zneužitie karty spôsobila, pretože tieto údaje nám spravidla nie sú poskytnuté. Odporúčame vám obrátiť sa na finančnú inštitúciu, ktorá vašu kartu Mastercard vystavila, a tak získať najaktuálnejšie informácie. Obvykle je na zadnej strane každej karty uvedené číslo zákazníckej linky, na ktoré môžete zavolať.

K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky
Otázka:  Čo znamená hotovosť za nákup?

Odpoveď:  Hotovosť za nákup je služba ponúkaná vybranými obchodmi, ktorá zákazníkom umožňuje získať z ich debetnej karty hotovosť pri každom nákupe.

Otázka:  Kde môžem nájsť obchody, v ktorých za nákup môžem dostať späť hotovosť?

Odpoveď:  Zoznam obchodov, kde môžete za nákup debetnou kartou Mastercard získať späť hotovosť, nájdete kliknutím sem.

Otázka:  Musím svoju debetnú kartu použiť, ak chcem získať späť hotovosť?

Odpoveď:  Áno, pretože prostriedky sú odpočítané z vášho účtu, ktorý je prepojený s vašou debetnou kartou, a teda táto služba je dostupná len pri použití debetnej karty.

Otázka:   Je táto služba spoplatnená?

Odpoveď: Hoci väčšina obchodov za túto službu poplatok neúčtuje, na niektorých miestach poplatok účtovaný je.

Otázka:  Akú výhodu predstavuje získanie hotovosti za nákup?

Odpoveď:  Hotovosť za nákup je pohodlný spôsob, ako rýchlo a jednoducho získať hotovosť z vášho účtu počas nákupov vo vašich obľúbených obchodoch, pričom si ušetríte cestu do bankomatu. A vo väčšine prípadov je táto služba bezplatná, zatiaľ čo za výber z bankomatu vám môže byť účtovaný poplatok. 

Otázka:  Je stanovená maximálna suma, ktorú môžem za svoj nákup dostať?

Odpoveď:  Dostupná suma hotovosti sa môže v závislosti od obchodníka líšiť a môže závisieť od disponibility prostriedkov v čase nákupu. V prípade otázok o dostupnosti prostriedkov u konkrétneho obchodníka, kontaktujte priamo dotyčného obchodníka. Suma hotovosti za nákup je takisto podmienená dostupnosťou prostriedkov na účte, s ktorým je vaša debetná karta prepojená.

Otázka:  Aké filtre vyhľadávania sú dostupné na nástroji vyhľadávania hotovosti za nákup?

Odpoveď: Obchodné miesta, ktoré ponúkajú hotovosť za nákup, môžete vyhľadávať buď podľa názvu obchodníka, alebo obchodných kategórií, vrátane odevov, automobilového priemyslu, trafík, reštaurácií, čerpacích staníc, dopravy a mnohých ďalších. Prístup k tomuto nástroju získate kliknutím sem.

K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky
Otázka: Čo je to čipová karta EMV a ako môže táto technológia pomôcť môjmu podnikaniu?

Odpoveď: Čipová karta EMB je karta so zabudovaným počítačovým čipom. Ich použitie a akceptácia je jednoduchá a ich držiteľom prinášajú zvýšené pohodlie a bezpečnosť. Tieto karty dokážu dokonca sledovať nákupy, čo predajcom a poskytovateľom služieb prináša marketingové príležitosti.

Otázka: Sú čipové karty nové?

Odpoveď: Hoci čipové karty sú v Spojených štátoch relatívne nové, inde sa už používajú veľa rokov. V niektorých krajinách, najmä v Európe, môžu mať obchodníci s akceptáciou čipových kariet viac skúseností.  

Otázka: Ako sa čipová karta líši od karty s magnetickým prúžkom?

Odpoveď: Čipová karta vyzerá úplne rovnako ako klasická karta, len má zabudovaný čip. Namiesto priloženia karty svoju čipovú kartu do terminálu vložíte a transakciu tak dokončíte. Vaša karta môže byť vybavená aj bezkontaktnou technológiou, takže ju môžete pri platení len priložiť, ak je vám táto možnosť poskytnutá.

Otázka: Čo sú čipové karty?

Odpoveď: Čipová karta je rovnaká ako karta, ktorú máte dnes, len obsahuje zabudovaný mikročip. Čip obsahuje informácie, ktoré sú zašifrované, čo mimoriadne sťažuje skopírovanie alebo sfalšovanie karty. Vaša čipová karta má tiež magnetický prúžok na zadnej strane, takže u obchodníkov, ktorí prechádzajú na terminály novej čipovej technológie, ju môžete naďalej používať.

Otázka: Aké sú výhody čipu?

Odpoveď: Zabudovaný mikročip poskytuje robustné bezpečnostné funkcie a ďalšie možnosti, ktoré karty s tradičným magnetickým prúžkom neumožňujú. Čipovú kartu je prakticky nemožné sfalšovať.

Otázka: Kde môžem svoju čipovú kartu použiť?

Odpoveď: Svoju čipovú kartu môžete použiť u tých istých obchodníkov ako doteraz – buď vložením karty do terminálov, ktoré sú vybavené čipovou technológiou, alebo jej priložením. Svoju kartu môžete naďalej používať ako doteraz pre online platby, úhradu telefonátov a v bankomatoch.

Otázka: Na koho sa mám obrátiť, ak chcem viac informácií?

Odpoveď: Viac informácií o vašej čipovej karte získate, ak sa obrátite na vašu finančnú inštitúciu.

Otázka: Prečo bola moja karta aktualizovaná na čipovú kartu?

Odpoveď: Čipové karty sa v Spojených štátoch zavádzajú po veľkom úspechu v iných častiach sveta. Vaša nová čipová karta poskytuje zvýšenú bezpečnosť.

Otázka: Aký je môj kód PIN?

Odpoveď: Kód PIN k vašej čipovej karte je rovnaký ako kód PIN vašej predošlej karty. Ak ste kód PIN zabudli alebo ho chcete zmeniť, obráťte sa na vašu finančnú inštitúciu.

Otázka: Ako funguje čip?

Odpoveď: Bez ohľadu na to, či je vaša karta vložená do terminálu alebo len priložená, čip s terminálom komunikuje, aby zistil, či je karta pravá. Terminál vás obvykle vyzve, aby ste na overenie svojej totožnosti zadali kód PIN. Po schválení bude vaša transakcia dokončená.

Otázka: Ako zistím, či je moja čipová karta vybavená bezkontaktnou technológiou Mastercard?

Odpoveď: Karty s bezkontaktnou technológiou majú na karte uvedený nápis „bezkontaktne“ a tiež symbol bezkontaktnosti. Platbu priložením môžete vykonať u obchodníkov, ktorí majú na termináli tento symbol alebo nápis bezkontaktne   

Ak obchodník touto technológiou vybavený nie je, budete musieť svoju čipovú kartu do terminálu vložiť a zadať svoj kód PIN.

Otázka: Prečo má moja kreditná karta kód PIN?

Odpoveď: Vaša kreditná karta má kód PIN s cieľom poskytnúť vám tie najnovšie bezpečnostné funkcie. Zadaním vášho kódu PIN potvrdzujete, že ste oprávneným používateľom karty. Za použitie vášho kódu PIN vám nebude účtovaný poplatok, ibaže by ste svoju kreditnú kartu používali na výber hotovostnej zálohy z bankomatu.

K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky
Otázka: Čo znamená program viacerých značiek?

Odpoveď: Program viacerých značiek je partnerstvom, v ktorom sa združujú spoločnosť Mastercard, finančná inštitúcia vydávajúca karty Mastercard a príslušná partnerská spoločnosť, ktorá si želá rozšíriť svoje podnikanie. Tieto tri strany spolupracujú na vytvorení programu karty, ktorý sa potom ponúka zákazníckej základni partnerskej spoločnosti. Karta viacerých značiek je platobným prostriedkom, ktorý zákazníkom partnera ponúka pridanú hodnotu.

Otázka: Aké druhy podnikov úspešne prevádzkujú programy viacerých značiek?

Odpoveď: Programy viacerých značiek boli úspešne zavedené v rôznych odvetviach vrátane leteckých spoločností, plynární, automobilových spoločností, združení skladov a hypermarketov. Tieto spoločnosti majú spoločné jedno – a síce rastúcu základňu zákazníkov, ktorí pravidelne nakupujú výrobky alebo služby.

Otázka: Kto zodpovedá za propagáciu programu viacerých značiek?

Odpoveď: Úroveň poskytnutej podpory a miery zodpovednosti pri návrhu a realizácii ponúk a propagácie karty závisí od dohody medzi partnerom a vydavateľom karty. Spoločnosť Mastercard disponuje rôznymi úrovňami podpory a odbornými vedomosťami, čím môže spoločnosti pomôcť jej kartu s viacerými značkami ponúkať na trhu a podporiť rast jej podniku.

Otázka: Ako vyzerá karta Mastercard viacerých značiek?

Odpoveď: Pravidlá spoločnosti Mastercard povoľujú, aby bolo logo partnera dominantným znakom na prednej strane karty. Karty sú tiež vybavené logom Mastercard a musia spĺňať určité dizajnérske štandardy Mastercard. Meno finančnej inštitúcie vydávajúcej kartu Mastercard môže byť tiež uvedené, ale nie je to podmienkou. O tom a o ďalších podrobnostiach dizajnu rozhodnú partner a vydavateľ karty.

Otázka: Ako nájdem vydavateľa pre partnerstvo viacerých značiek?

Odpoveď: Najprv sa treba obrátiť na banku alebo finančnú inštitúciu, s ktorou má vaša spoločnosť už vzťah. Prípadne vám môže spoločnosť Mastercard poskytnúť zoznam potenciálnych finančných inštitúcií spomedzi tisícok, s ktorými sme za posledné roky spolupracovali.

Otázka: Akú úlohu zohráva spoločnosť Mastercard pri vytvorení programu viacerých značiek?

Odpoveď: To závisí od cieľov a rozpočtu partnerskej spoločnosti. Spoločnosť Mastercard však disponuje špecializovaným personálom skúsených odborníkov na označovanie viacerými značkami, ktorí spoločnosti môžu pomôcť posúdiť a vytvoriť partnerstvo viacerých značiek, ktoré splní ciele všetkých zúčastnených strán.

K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky

Consumer FAQs

      

Otázka: Čo je bezkontaktná technológia Mastercard?

Odpoveď: Bezkontaktná technológia Mastercard je spôsob, ako mať so sebou presnú sumu kamkoľvek idete. Na platbu pri pokladni stačí jednoduchý dotyk vašej karty, prívesku na kľúč alebo smartfónu.

Otázka: Prečo by som mal používať bezkontaktnú technológiu?

Odpoveď: S bezkontaktnými platbami je spojených množstvo výhod.

 • Je to spôsob, ako mať pri sebe presnú sumu kamkoľvek idete, takže si nemusíte robiť starosti s hotovosťou alebo lovením mincí.
 • Veci máte pod kontrolou, pretože vaša bezkontaktná karta alebo prístroj vašu ruku pri pokladni nikdy neopustí.
 • O svojich nákupoch máte lepšiu evidenciu, než keď používate hotovosť.
 • Je to rýchly a ideálny spôsob na miestach, kde je rýchlosť rozhodujúca, napríklad na štadiónoch, v reštauráciách rýchleho občerstvenia, na čerpacích staniciach a inde.
Otázka: Kde môžem platiť bezkontaktne?

Odpoveď: Všade, kde pri pokladni vidíte symbol  bezkontaktných platieb. Platbu môžete vykonať jednoduchým priložením karty. Sem patria aj reštaurácie rýchleho občerstvenia, čerpacie stanice, trafiky, lekárne, štadióny a iné.

Nájsť zúčastnené miesta

Ak symbol zobrazený nie je, vašu kartu vybavenú bezkontaktnou technológiou môžete aj tak použiť vložením čipovej karty alebo jej priložením pri pokladni.

Otázka: Ako môžem zaplatiť bezkontaktnou kartou Mastercard?

Odpoveď: Úhradu vykonáte jednoduchým priložením vašej bezkontaktnej karty Mastercard, prívesku na kľúče alebo smartfónu k platobnej čítačke pri pokladni zúčastnených obchodov.

Nájsť zúčastnené miesta

Otázka: Môžem svoju bezkontaktnú kartu alebo prístroj použiť pri platobných čítačkách, ktoré logo bezkontaktnej technológie nezobrazujú?

Odpoveď: Bezkontaktné platby môžete vykonať na akejkoľvek čítačke bezkontaktných platieb, ktorá je týmto symbolom vybavená. Bezkontaktnú kartu môžete použiť aj v čítačkách magnetických prúžkov tým, že ju cez zariadenie potiahnete. V čítačke magnetických prúžkov však nemôžete použiť prívesok na kľúče alebo smartfón.

Otázka: Ako blízko musí byť karta priložená k čítačke pri pokladni?

Odpoveď: Keď pri pokladni svoju kartu/zariadenie prikladáte, musí byť najviac na palec alebo dva od symbolu bezkontaktnej platby na termináli umiestnenom na pulte. Ak máte v peňaženke viac ako jednu bezkontaktnú kartu, mali by ste vybrať tú konkrétnu kartu, ktorú chcete použiť, a nie priložiť svoju peňaženku k čítačke.

Otázka: Ako sa nákupy zobrazia na mojom mesačnom vyúčtovaní?

Odpoveď: Nákupy uskutočnené bezkontaktne sa vo vašom vyúčtovaní zobrazia rovnako ako akýkoľvek iný nákup, ktorý ste kartou zaplatili.

Otázka: Ako to funguje?

Odpoveď: Bezkontaktná technológia využíva skrytý zabudovaný počítačový čip a rádiový vysielač. Po priložení vašej bezkontaktnej karty alebo zariadenia pri pokladni sa údaje o platbe bezdrôtovo zašlú do siete Mastercard. Ak používate mobilný telefón, za okamih po jeho priložení dostanete potvrdenie o platbe a môžete ísť.

Otázka: Čo je prívesok na kľúče alebo platobný štítok?

Odpoveď: Prívesok na kľúče alebo platobný štítok je špeciálne bezkontaktné zariadenie, ktoré môžete pripojiť ku svojej kľúčenke. Vydavatelia kariet ho niekedy poskytujú ako doplnok k vašej klasickej základnej plastovej karte Mastercard. 

Otázka: Musím so svojou bezkontaktnou kartou Mastercard alebo zariadením špeciálne zaobchádzať?

Odpoveď: S vašou bezkontaktnou kartou alebo zariadením zaobchádzajte tak, ako by ste zaobchádzali s akoukoľvek inou kreditnou, debetnou alebo predplatenou kartou. Vždy poznajte miesto, kde sa vaša bezkontaktná karta alebo zariadenie nachádza a uschovávajte ich na bezpečnom mieste. A nezabudnite si zapísať všetky čísla vašich kariet, dátumy uplynutia ich platnosti a núdzové telefónne čísla.

Otázka: Je v nej batéria?

Odpoveď: Nie, batéria v nej nie je.

Otázka: Musím ju vypnúť/zapnúť?

Odpoveď: Ak máte mobilný telefón s bezkontaktnou technológiou, môžete ho zapnúť a vypnúť. Ak používate bezkontaktnú kartu alebo prívesok na kľúče, tieto sú vždy pripravené na použitie.

Otázka: Je to bezpečné?

Odpoveď: Áno. Bezkontaktné platby poskytujú bezpečnú technológiu šifrovania a ochranu Nulovej zodpovednosti a sú rovnako bezpečné ako vaša štandardná karta.

 • Veci máte pod kontrolou – vaša bezkontaktná karta alebo zariadenie vašu ruku pri pokladni nikdy neopustí.
 • Žiadne neúmyselné platby – aby vaša bezkontaktná karta alebo zariadenie pri pokladni fungovali, musia byť k čítačke blízko.
 • Žiadne dvojité účtovanie – aj ak kartu pri pokladni priložíte viac ako raz, za nákup zaplatíte len raz.

Viac o bezpečnosti

Otázka: Prečo sa nevyžadujú podpisy?

Odpoveď: Aby sa zabezpečilo, že bezkontaktná technológia je rovnako jednoduchá a pohodlná ako hotovosť, obchodníci, ktorí bezkontaktné platby akceptujú, váš podpis pri malých nákupoch (50 $ a menej) nevyžadujú. Na účely vašej ochrany si však nákupy nad 50 $ spravidla vyžadujú podpis alebo kód PIN.

Otázka: Čo mám robiť, ak došlo k odcudzeniu alebo strate mojej bezkontaktnej karty alebo zariadenia?

Odpoveď: Ak ste svoju kartu stratili alebo máte podozrenie, že na vašom účte bola nepovolená aktivita, bezodkladne kontaktuje finančnú inštitúciu, ktorá vašu kartu vydala. Ak číslo vydavateľa vašej karty nepoznáte, kontaktujte spoločnosť Mastercard a pri zistení tejto informácie vám pomôžeme.

Kontaktujte nás

Otázka: Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Odpoveď: Ak tu vaša otázka nie je uvedená, odporúčame, aby ste sa obrátili na finančnú inštitúciu, ktorá váš účet vytvorila, pretože iba ona má o vašom účte konkrétne informácie. Obvykle je na zadnej strane karty číslo na zákaznícky servis vašej finančnej inštitúcie. Vždy sa môžete obrátiť na asistenčné centrum spoločnosti Mastercard, a to buď na bezplatnej linke 1-800-627-8372, alebo na platenej linke 1-636-722-7111. Ak si myslíte, že vašu otázku dokáže zodpovedať iba niekto zo spoločnosti Mastercard, kliknite sem a odošlite nám svoju otázku.

Merchant FAQs

      

Otázka: Čo je bezkontaktná technológia Mastercard?

Odpoveď: Bezkontaktná technológia Mastercard je spôsob, ako mať so sebou presnú sumu kamkoľvek idete. Na platbu pri pokladni stačí jednoduchý dotyk vašej karty, prívesku na kľúč alebo smartfónu.

Otázka: Ako to funguje?

Odpoveď: Bezkontaktná technológia využíva skrytý zabudovaný počítačový čip a rádiový vysielač. Po priložení vašej bezkontaktnej karty alebo zariadenia pri pokladni sa údaje o platbe bezdrôtovo zašlú do siete Mastercard. Ak používate mobilný telefón, za okamih po jeho priložení dostanete potvrdenie o platbe a môžete ísť.

Otázka: Aký úžitok prinesie akceptácia bezkontaktnej karty Mastercard mojej firme?

Odpoveď: Akceptácia bezkontaktnej karty obchodníkom preukázateľne prináša množstvo výhod, vrátane:

 • Rýchlejšieho vybavenia platby
 • Prispieva k vyššiemu priemernému nákupu
 • Znižuje náklady spojené s manipuláciou s hotovosťou
 • Sprístupňuje platobný terminál pre technológiu NFC mobilných telefónov a pre nové zariadenia digitálnych platieb, ako sú nositeľné doplnky.
Otázka: Aký typ obchodníkov môže mať z akceptácie bezkontaktnej technológie najväčší úžitok?

Odpoveď: Akceptácia bezkontaktnej technológie je vynikajúca voľba pre každého obchodníka, a to najmä v prostredí, kde sa rýchlosť a pohodlie oceňujú, alebo tam, kde je hotovosť aktuálne dominantným platobným prostriedkom. Medzi príklady patria reštaurácie rýchleho občerstvenia, hypermarkety, reštaurácie s rýchlou obsluhou, prejazdy drive-through, trafiky, automaty, mýtne kiosky, taxíky, parkoviská, čerpacie stanice a verejná doprava.

Otázka: Je bezkontaktná karta Mastercard bezpečná?

Odpoveď: Áno, bezkontaktné transakcie Mastercard sú spracované v tej istej sieti finančných úhrad, ktorá každoročne spracúva miliardy transakcií kartou Mastercard s magnetickým prúžkom a s čipom.

Bezpečnostné mechanizmy bezkontaktnej karty Mastercard sú navrhnuté tak, aby:

 • chránili pred falošnými kartami.
 • zaviedli účinný mechanizmus brániaci prehraniu bezkontaktných transakcií.
 • obmedzili dosah podvodného zaznamenania bezkontaktných údajov podvodníkmi v akomkoľvek prostredí.

Aj ak zákazník kartu omylom priloží dvakrát, táto technológia zaručuje, že spotrebiteľovi je nákup účtovaný len raz.

Otázka: Je možné refundáciu vykonať na bezkontaktnú kartu, hardvér alebo mobilný telefón?

Odpoveď: Áno, peniaze môžu byť zákazníkom vrátené priložením bezkontaktného platobného prostriedku rovnakým spôsobom, akým sa uskutočnil nákup. Postupujte podľa politiky refundácií vášho obchodu.

Otázka: Mení akceptácia bezkontaktnej platby niečo na záruke platby pre obchodníka?

Odpoveď: Nie, ak je bezkontaktná platba autorizovaná online alebo offline, obchodník má naďalej záruku platby, a to aj pre transakcie pod bezkontaktný limit CVM bez overenia držiteľa karty.

Otázka: Aké náklady sú s tým spojené?

Odpoveď: Náklady sa budú líšiť v závislosti od zvoleného riešenia. Na účely akceptácie bezkontaktných platieb si obchodníci môžu vybrať zavedenie zásuvnej periférnej čítačky alebo plne integrovaného platobného terminálu, prípadne samostatne stojaceho systému platobného terminálu.

Otázka: Ako sa akceptácia platieb mobilom líši od akceptácie kariet?

Odpoveď: Pre obsluhu pokladne budú platby mobilom vyzerať rovnako ako platby bezkontaktnou kartou; s tou výnimkou, že zákazník môže na svojom mobilnom zariadení potvrdiť svoj mobilný PIN, biometriu alebo rozpoznanie obrazca.

Otázka: Ako funguje proces overenia platby pri bezkontaktnej technológii?

Odpoveď: Pri transakciách pod limit pre overenie držiteľa bezkontaktnej karty platným v tej ktorej krajine sa pri kartách alebo hardvéroch žiaden kód PIN alebo podpis nevyžaduje. Pri nákupoch nad tento limit sa vyžaduje kód PIN alebo podpis.  Pri nákupe uskutočnenom mobilným telefónom zákazník obvykle svoju totožnosť overí na mobilnom telefóne zadaním svojho mobilného kódu PIN, biometrie alebo rozpoznania obrazca.

Otázka: Ako zákazník rozpozná, že na danom mieste možno platiť bezkontaktne?

Odpoveď: Čítačka platobného terminálu musí byť označená symbolom akceptácie bezkontaktnej technológie. Mnoho obchodníkov na označení platobného terminálu poukazuje aj na akceptáciu bezkontaktnej technológie.

Navyše, do dvoch mesiacov od prvej bezkontaktnej transakcie s kartou Mastercard u obchodníka by sa meno a adresa obchodníka mali zobraziť vo vyhľadávači bezkontaktných miest na webovej stránke Mastercard a v aplikácii Mastercard Nearby™.

Otázka: Aké ďalšie dokumenty sú k dispozícii, ktoré obchodníkom pomôžu zaviesť bezkontaktné platby?

Odpoveď: „Príručka o bezkontaktnej technológii pre obchodníkov“ a „Ako optimalizovať skúsenosť zákazníka s bezkontaktnou technológiou – perfektný dotyk“ vám poslúžia ako návod pre úspešné zavedenie programu bezkontaktnej technológie spoločnosti Mastercard. Tieto dokumenty sú k dispozícii na mastercard.com/contactless. Ďalšie zdroje, vrátane návodu na postup integrácie terminálu Mastercard (Návod k postupu M-TIP), získate, ak sa obrátite na vašu spracovateľskú banku.

Otázka: Je možné, že zákazníci úhradu urobia nevedomky, ak popri čítačke prejdú?

Odpoveď: Nie, najprv musíte terminál aktivovať a pokladník musí zadať sumu na úhradu, aby sa bezkontaktný terminál aktivoval. Okrem toho musí byť karta alebo zariadenie vo vzdialenosti 2 cm (1 palec) od terminálu.

Otázka: Musí obchodník o všetkých bezkontaktných transakciách vytlačiť potvrdenku?

Odpoveď: Nie, pre transakcie nízkej hodnoty nie ste povinný potvrdenku vytlačiť, ak váš zákazník o potvrdenku nepožiada.

Otázka: Aký je limit transakcie pri bezkontaktných kartách Mastercard?

Odpoveď: Bezkontaktné platby by mali byť akceptované pri všetkých sumách, rovnako ako pri klasickej platbe kartou.

Otázka: Čo ak pokladňa nereaguje?

Odpoveď: Vyskúšajte tieto kroky na odstránenie problémov:

 • Uistite sa, že terminál a všetky adaptéry sú zapnuté a pripojené. Podsvietenie, text alebo grafické prvky na obrazovke by mali naznačovať, že terminál je zapnutý.
 • Ak váš terminál nie je integrovaný a má samostatnú čítačku bezkontaktných kariet, uistite sa, že čítačka bezkontaktných kariet sa po zaevidovaní transakcie rozsvieti. Je možné, že svetlo skôr nezasvieti.
 • Znovu transakciu zaevidujte tak, ako by ste to urobili pri transakcii kartou, a zákazníka požiadajte, aby kartu znovu priložil. Uistite sa, že karta/zariadenie je vzdialené do 2 cm (1 palca) od terminálu a že počujete pípnutie alebo vidíte zmenu v osvetlení.
 • Ak váš terminál stále nereaguje, obráťte sa na výrobcu alebo distribútora terminálu.
Otázka: Ako funguje bezkontaktná technológia Mastercard pri mobilných zariadeniach?

Odpoveď: Pri platení musia vaši zákazníci postupovať podľa pokynov na ich zariadení ( toto sa v závislosti od druhu zariadenia líši) a následne len ich zariadenie správne na terminál priložiť. Pri platbe mobilným telefónom váš zákazník obvykle svoju totožnosť overí na mobilnom telefóne zadaním kódu PIN, biometrie alebo rozpoznania obrazca.

K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky
Otázka: Kde môžem nájsť informácie o výmennom kurze?

Odpoveď: S cieľom poskytnúť jednoduchý prístup k výmenným kurzom vytvorila spoločnosť Mastercard pomocou viacerých zdrojov (napr. Bloomberg, Reuters, centrálne banky a iné) nástroj. 

Kliknutím sem prejdete na náš nástroj menovej konverzie

Otázka: Aký je kurz meny krajiny, ktorú navštevujem?

Ak chcete poznať najaktuálnejší výmenný kurz krajiny, ktorú navštevujete, prejdite na našu webovú stránku, kde nájdete najaktuálnejšie výmenné kurzy.

Otázka: Ako je konverzia meny na môj účet účtovaná?

Odpoveď: Odporúčame vám, aby ste sa skontaktovali s finančnou inštitúciou, ktorá vašu kartu vydala, a zistili poplatky, ktoré sú za prepočet meny pri zahraničných transakciách účtované. Obvykle je na zadnej strane každej karty uvedené číslo zákazníckej linky. Vždy sa môžete obrátiť na asistenčné centrum spoločnosti Mastercard, a to buď na bezplatnej linke 1-800-627-8372, alebo na platenej linke 1-636-722-7111.

Otázka: Nákup som urobil v mojej miestnej mene, tak prečo mi bol účtovaný poplatok za prepočet meny?

Odpoveď: Odporúčame vám, aby ste sa skontaktovali s finančnou inštitúciou, ktorá vašu kartu vydala, a zistili poplatky, ktoré sú za prepočet meny pri zahraničných transakciách účtované. Obvykle je na zadnej strane každej karty uvedené číslo zákazníckej linky. Vždy sa môžete obrátiť na asistenčné centrum spoločnosti Mastercard, a to buď na bezplatnej linke 1-800-627-8372, alebo na platenej linke 1-636-722-7111.

Otázka: Obchodník mi nedal možnosť vybrať si menu, v akej platbu vykonám. Čo mám robiť?

Ďakujeme za vašu spätnú väzbu a je nám ľúto, že ste mali s obchodníkom, ktorý akceptuje kartu Mastercard, zlú skúsenosť.  Spoločnosť Mastercard vyšetruje všetky sťažnosti na nekalé obchodné praktiky.  Ak by ste chceli s niekým priamo o tomto oznámení hovoriť, kontaktujte nás na adrese POI_Currency_Conversion@mastercard.com.  

Otázka: Ako môžem nahlásiť nadmerný poplatok za konverziu meny?

Ďakujeme za vašu spätnú väzbu a je nám ľúto, že ste mali s obchodníkom, ktorý akceptuje kartu Mastercard, zlú skúsenosť.  Spoločnosť Mastercard vyšetruje všetky sťažnosti na nekalé obchodné praktiky.  Ak by ste chceli s niekým priamo o tomto oznámení hovoriť, kontaktujte nás na adrese POI_Currency_Conversion@mastercard.com.  

Otázka: Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Odpoveď: Ak tu vaša otázka nie je uvedená, odporúčame, aby ste sa obrátili na finančnú inštitúciu, ktorá váš účet vytvorila, pretože iba ona má o vašom účte konkrétne informácie. Obvykle je na zadnej strane karty číslo na zákaznícky servis vašej finančnej inštitúcie. Vždy sa môžete obrátiť na asistenčné centrum spoločnosti Mastercard, a to buď na bezplatnej linke 1-800-627-8372, alebo na platenej linke 1-636-722-7111. Ak si myslíte, že vašu otázku dokáže zodpovedať iba niekto zo spoločnosti Mastercard, kliknite sem a odošlite nám svoju otázku.

K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky
Otázka: Ako môžem kontaktovať operačnú podporu zákazníkov?

Odpoveď: Operačnú podporu zákazníkov možno kontaktovať na adrese Customer_Support@mastercard.com

Otázka: Ako začať s akceptáciou karty Mastercard?

Odpoveď: Začať je úplne jednoduché. Prvým krokom je kontaktovať spracovateľa alebo poskytovateľa služieb a požiadať o obchodný účet v banke alebo u niektorého z jej partnerov. 

Ako začať s akceptovaním platieb

Otázka: Ako môžem prijímať platby elektronického obchodovania?

Odpoveď: Mnohí poskytovatelia služieb vám môžu s akceptáciou platieb elektronického obchodovania pomôcť. Mnohí poskytovatelia vám dokonca môžu pomôcť vytvoriť aj webovú stránku, pridať funkciu nákupného košíka a zdokonaliť bezpečnosť vašej stránky a transakcií.

Otázka: Ako môžem stiahnuť symbol značky Mastercard na účely jeho použitia na mojej webovej stránke?

Odpoveď: Elektronické verzie značky Mastercard sú k dispozícii na stiahnutie v stredisku značky Mastercard.

Otázka: Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?


Odpoveď: Ak tu vaša otázka nie je uvedená, najlepšie bude, ak sa obrátite na finančnú inštitúciu, ktorá váš účet vytvorila, pretože iba ona má o vašom účte konkrétne informácie. Obvykle je na zadnej strane každej karty uvedené číslo zákazníckej linky vašej finančnej inštitúcie, na ktoré môžete zavolať. Vždy sa tiež môžete obrátiť na asistenčné centrum spoločnosti Mastercard, a to

buď na bezplatnej linke 1-800-627-8372, alebo na spoplatnenej linke 1-636-722-7111 a my vás k vydavateľovi vašej karty môžeme nasmerovať.Ak si myslíte, že vašu otázku dokáže zodpovedať iba niekto zo spoločnosť Mastercard:

na odoslanie svojej otázky kliknite sem

alebo pošlite e-mail na adresu AskMastercard@mastercard.com

prípadne zašlite list na adresu:

Consumer Inquiries

Mastercard International Incoporated

2000 Purchase Street
Purchase, NY 10577

Otázka: Ako môžem požiadať o kartu Mastercard?

Odpoveď: Ak už máte v banke alebo úverovom združení vedený vkladový účet, môže byť vhodnejšie obrátiť sa najprv na nich a zistiť, či vám môžu kartu Mastercard vystaviť. Ak v súčasnosti nemáte so žiadnou finančnou inštitúciou zmluvný vzťah, prípadne by ste chceli získať ponuky od rôznych vydavateľov kariet, spoločnosť Mastercard vytvorila online nástroj, ktorý vám pomôže pri rozhodovaní o dostupných produktoch. 

Otázka: Existujú programy, ktoré podporia rast môjho podnikania?

Odpoveď: Áno, programy Mastercard sú navrhnuté tak, aby stimulovali rast rôznych druhov podnikania.

Otázka: Ako funguje proces platby?

Odpoveď: Poďme sa na proces platby pozrieť.

Otázka: Aké sú výhody akceptácie karty Mastercard?

Odpoveď: Bez ohľadu na to, či ste novým alebo už etablovaným podnikom, akceptácia karty môže mať na váš hospodársky výsledok pozitívny vplyv. Tu je len niekoľko z mnohých výhod:

 Zvýšenie obratu 

Spotrebitelia minú viac, ak nie sú obmedzovaní hotovosťou, ktorú pri sebe majú. Je možné, že zaznamenáte zvýšené nákupy produktov s vyššou maržou a takisto špeciálnych položiek. A zákazníci môžu váš obchod častejšie navštevovať.

Vyššia spokojnosť zákazníkov

Vaši zákazníci ocenia skutočnosť, že im umožňujete flexibilne platiť tak, ako chcú – aj prostredníctvom kreditnej alebo debetnej karty. Spokojnejší zákazníci sú vernejší.

Rýchlejšie platenie pri pokladnPomocou rýchlej elektronickej platby vybavenie vašich zákazníkov pri pokladni urýchlite. Už viac žiadne počítanie výdavku alebo čakanie, kým zákazníci vypíšu šeky.

Vyššia efektívnosť

Kartové transakcie sú realizované elektronicky. Tieto elektronické platby vám ušetria čas a peniaze, zatiaľ čo manipulácia hotovosti a vyúčtovania platby sa minimalizuje, čím získate viac času na dôležitejšie veci, ako napríklad riadenie a rast vašej firmy.

Bezpečnosť

S nižším objemom peňazí budete menej ohrozený krádežou a vykrádaním.

Menová konverzia

Elektronické platby kartami značiek Mastercard a Maestro sú zúčtované v mene, v ktorej chcete vaše tovary a služby predávať, a to bez ohľadu na to, odkiaľ držiteľ karty pochádza. Teda ak predávate v amerických alebo kanadských dolároch, tak v nich budete aj vyplatení.

Otázka: Ako môžem začať s akceptovaním platieb kartou/ digitálnych platieb?

Odpoveď: Zistite, čo budete na začatie akceptácie elektronických platieb potrebovať.

Otázka: Aký je rozdiel medzi spracovateľom a platobným sprostredkovateľom?

Odpoveď: Platobný sprostredkovateľ je registrovaný obchodník, prostredníctvom ktorého sa transakcie podružného obchodníka realizujú. Spracovateľ je banka alebo finančná inštitúcia, ktorá kreditné a/alebo debetné platby pre obchodníka spracúva.

Otázka: Kto je spracovateľ a prečo ho potrebujem?

Odpoveď: Spracovateľ, označovaný aj ako obchodná banka, je finančná inštitúcia, ktorá je licencovaná spoločnosťou Mastercard s cieľom umožniť obchodníkom akceptovať platby Mastercard. Spracovatelia svoje spracovateľské služby obchodníkom buď predávajú priamo, alebo najímajú partnerov, aby ich predávali v ich mene. Títo partneri musia byť spoločnosťou Mastercard zaregistrovaní a na ich vizitkách a korešpondencii musia jednoznačne označovať banku vydávajúcu karty Mastercard, ktorú zastupujú. Názov banky musí byť v dohode s obchodníkom tiež jednoznačne označený.

Otázka: Čo je medzibankový poplatok?

Odpoveď: Medzibankové poplatky sú poplatky, ktoré spracovatelia platia vydavateľom kariet z nákupných transakcií uskutočnených platobnými kartami. Sú iba jedným z mnohých nákladových komponentov zahrnutých v obchodnom diskontnom poplatku. Spoločnosť Mastercard stanovuje svoje medzibankové poplatky ako potrebnú a účinnú metódu, vďaka ktorej si spoločnosť Mastercard udržiava aktívnu platobnú sieť.

Viac informácií o medzibankových poplatkoch spoločnosti Mastercard

Otázka: Koho mám volať, keď mám problém s mojimi platobnými terminálmi?

Odpoveď: S otázkou o vašich termináloch sa obráťte na vášho spracovateľa alebo platobného sprostredkovateľa.

Otázka: Bude ma akceptácia platieb niečo stáť?

Odpoveď: Informácie o nákladoch vám poskytne váš spracovateľ / platobný sprostredkovateľ.

K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky
Otázka: Pracujem pre orgán činný v trestnom konaní a prešetrujem prípad podvodu. Na koho sa môžem obrátiť?

Odpoveď: Zašlite e-mail nášmu centru pre podporu orgánov činných v trestnom konaní na adresu Law_Enforcement_Support@mastercard.com. V e-maile neuvádzajte celé číslo karty. Uveďte iba prvých 6 číslic čísla karty. Na vašu žiadosť budeme reagovať do 48 pracovných hodín.

Spoločnosť Mastercard však účty nevedie, ani nemá s držiteľmi kariet individuálne zákaznícke vzťahy. Hoci banky a finančné inštitúcie karty s označením Mastercard a s jej značkou vydávajú na základe licencie od spoločnosti Mastercard, skutočný vzťah s držiteľom karty má iba inštitúcia, ktorá kartu vydala. V dôsledku toho sú všetky informácie o účte vedené bankou alebo finančnou inštitúciou, ktorá kartu Mastercard vydala, a táto banka alebo finančná inštitúcia tiež držiteľovi karty poskytuje pravidelné výpisy, informácie a oznámenia.

K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky
Otázka: Kde môžem získať logá spoločnosti Mastercard?

Grafické stvárnenie loga na stiahnutie a pokyny k jeho používaniu sú dostupné v stredisku značky Mastercard. So strediska značky si môžete tiež objednať nálepky.

K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky
Otázka: Svoju kartu Mastercard už nemám. Ako môžem nahlásiť odcudzenie alebo stratu karty?

Odpoveď: Zástupca Mastercard vám pri nahlásení odcudzenia alebo straty karty pomôže. Kontaktujte asistenčné centrum spoločnosti Mastercard, a to buď na bezplatnej linke 1-800-627-8372, alebo na platenej linke 1-636-722-7111. Tiež by ste sa mali obrátiť na finančnú inštitúciu, ktorá vašu kartu Mastercard vydala.

Otázka: Aká je moja zodpovednosť za neoprávnené nákupy vykonané s mojou odcudzenou alebo stratenou kartou Mastercard?

Odpoveď: Ak sa na vašu kartu Mastercard vzťahuje ochrana Nulová zodpovednosť Mastercard, po nahlásení vašej karty Mastercard ako stratenej alebo odcudzenej by vo väčšine situácií už na vašom účte nemali byť zaznamenané žiadne nepovolené zrážky. Odporúčame vám skontrolovať si nasledujúce dve vyúčtovania po tom, ako svoju kartu nahlásite ako stratenú alebo odcudzenú, aby ste sa uistili, že vám neboli účtované žiadne nepovolené transakcie. Ak zbadáte nepovolené transakcie, bezodkladne kontaktujte finančnú inštitúciu, ktorá vašu kartu vydala. Obvykle je na zadnej strane karty alebo na vašom vyúčtovaní uvedené číslo na zákaznícky servis vašej finančnej inštitúcie. Takisto sa môžete obrátiť na asistenčné centrum spoločnosti Mastercard, a to buď na bezplatnej linke 1-800-627-8372, alebo na platenej linke 1-636-722-7111.

 

Otázka: Ako získam náhradnú kartu?

Odpoveď: Spoločnosť Mastercard vám môže pomôcť pri získaní náhradnej karty v spolupráci s finančnou inštitúciou, ktorá vašu kartu vydala. K náhradným kartám je potrebné, aby vaša finančná inštitúcia autorizovala nové číslo účtu. So žiadosťou o núdzovú náhradu karty, kontaktujte asistenčné centrum spoločnosti Mastercard, a to buď na bezplatnej linke 1-800-627-8372, alebo na spoplatnenej linke 1-636-722-7111.

Otázka: Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Odpoveď: Ak ste nenašli odpoveď na svoju otázku, odporúčame, aby ste sa obrátili na finančnú inštitúciu,ktorá váš účet vytvorila, pretože iba ona má o vašom účte konkrétne informácie. Obvykle je na zadnej strane karty číslo na zákaznícky servis vašej finančnej inštitúcie. Vždy sa môžete obrátiť na asistenčné centrum spoločnosti Mastercard,a to buď na bezplatnej linke 1-800-627-8372, alebo na platenej linke 1-636-722-7111. Ak si myslíte, že vašu otázku dokáže zodpovedať iba niekto zo spoločnosti Mastercard,kliknite sem a odošlite nám svoju otázku.

Otázka: Stratená alebo odcudzená karta?

Odpoveď: Či už ste obeťou krádeže kreditnej karty alebo ste kartu stratili, prípadne len potrebujete pomôcť pri hľadaní bankomatu, sme tu pre vás 24 hodín denne, 365 dní v roku. Zavolajte nášmu zástupcovi, ak máte otázky týkajúce sa:

 • Stratených alebo odcudzených kariet
 • Núdzových náhradných kariet
 • Núdzových hotovostných záloh
 • Otázok o nájdení bankomatu, ktorý akceptuje karty Mastercard, Maestro a Cirrus
 • Otázok o príslušných výhodách karty

Kontakt v stave núdze

V Spojených štátoch: 1-800-Mastercard (1-800-627-8372)

Pre zoznam všetkých núdzových čísiel kliknite sem.

V prípade krajín, ktoré v našom adresári nie sú uvedené, môžete zavolať na toto spoplatnené číslo v Spojených štátoch: 1-636-722-7111.

K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky
Otázka:  Čo je Mastercard Nearby?

Odpoveď:  Mastercard Nearby je mobilná aplikácia, ktorá vám pomôže rýchlo a ľahko nájsť miesta, kde si môžete vybrať hotovosť alebo urobiť nákup.

Otázka:  Na ktorých mobilných zariadeniach je Mastercard Nearby k dispozícii?

Odpoveď:  Mastercard Nearby je k dispozícii v obchode App store pre iPhone a v obchode Google Play pre telefóny s OS Android a takisto v obchode Windows store pre počítače alebo tablety s OS Windows.

Otázka:  Aké druhy prevádzok môžem v Mastercard Nearby nájsť?

Odpoveď:

 • Nájdete tu dva milióny bankomatov po celom svete s vyhľadávaním podľa ulíc v 30 krajinách a podľa mesta v 210 krajinách a teritóriách.
 • Nájdete tu bankomat vašej banky, ak chcete peniaze vložiť alebo sa vyhnúť transakčným poplatkom.
 • Nájdete tu obchodníkov z USA, ktorí umožňujú výber hotovosti u obchodníka pri pokladni, keď nakupujete pomocou debetnej karty.
 • Vyhľadávajte prevádzky v USA, kde môžete získať alebo dobiť predplatenú kartu.
 • Zistíte, kde môžete pri nákupe použiť bezkontaktnú kartu alebo zariadenie. Zariadenia s technológiou Apple PayTM možno použiť u všetkých obchodníkov v USA, ktorí akceptujú bezkontaktnú technológiu.
Otázka:  Čo znamená prevádzka výberu hotovosti u obchodníka (cash back)?

Odpoveď:  Obchodníci, ktorí spotrebiteľom pri nákupe umožňujú výber hotovosti z ich debetnej karty.

Otázka:  Ako sa aplikácia používa?

Odpoveď:  Je to jednoduché. Stačí si vybrať služby, ktoré si želáte, a aplikácia zobrazí prevádzky vo vašej blízkosti – môžete si zvoliť zobrazenie v zozname alebo na mape. Prevádzky môžete vyhľadávať aj zadaním adresy do poľa vyhľadávača. Vyberte si prevádzku, ku ktorej chcete informácie zobraziť, zdieľajte svoju polohu e-mailom alebo správou a v závislosti od vašej polohy vyhľadajte pokyny pre vodiča. V prípade problému s prevádzkou uvedenou v aplikácii to môžete tiež nahlásiť.

Otázka:  Aké vyhľadávacie filtre sú k dispozícii?

Odpoveď: Bankomaty môžete vyhľadávať zadaním názvu finančnej inštitúcie alebo vyhľadávaním týchto vlastností:

 • Prístup autom (Drive-through) 
 • 24-hodinová prevádzka 
 • Bezbariérový prístup 
 • Bez príplatku – bankomaty, ktoré sú súčasťou združenia oslobodeného od príplatkov a ktoré poplatky za peňažné transakcie neúčtujú.
 • Bez poplatku za prístup – bankomaty, ktoré neúčtujú poplatok za karty vydané v danej krajine.
 • Zdieľanie vkladov – držitelia kariet zúčastnených bánk môžu hotovosť vložiť do ktoréhokoľvek z týchto bankomatov.
 • Bankomat banky – bankomat umiestnený v priestoroch finančnej inštitúcie.
 • Čítačka čipových kariet – bankomaty, kde možno použiť kreditné a debetné karty s čipom a/alebo magnetickým prúžkom.

Takisto môžete vyhľadávať obchodníkov ponúkajúcich bezkontaktnú technológiu Mastercard a výber hotovosti pri pokladni podľa názvu obchodníka alebo kategórií, kam patria aj:

 • Odevy
 • Automobilový priemysel
 • Trafiky
 • Reštaurácie
 • Čerpacie stanice
 • Doprava 
 • A mnohé ďalšie 

V poslednom rade môžete vyhľadávať prevádzky Mastercard rePower podľa spôsobu načerpania prostriedkov:

 • Metóda priloženia karty, ktorá vám umožňuje si prostriedky načerpať tak, že pokladníka požiadate, aby vašu kartu k zariadeniu priložil.
 • MoneyPak a Vanilla Reload sú balíky načerpania prostriedkov, ktoré si môžete zakúpiť a pri ktorých prostriedky na vašu kartu načerpáte zadaním kódu poukazu online alebo telefonicky.
 • Na prevádzkach Western Union vás v súvislosti s iniciovaním načerpania požiadajú o vyplnenie tlačiva a ich pracovník prevedie prostriedky na vašu kartu.
Otázka:  Musím mať lokalizačné služby zapnuté, aby som mohol aplikáciu používať?

Odpoveď: Ak chcete aplikáciu používať na vyhľadávanie prevádzok vo vašej blízkosti, musia byť lokalizačné služby v nastaveniach vášho telefónu zapnuté. Ak lokalizačné služby zapnuté nemáte, prevádzku môžete vyhľadať aj zadaním názvu ulice do vyhľadávača.

Otázka:  Snažím sa nájsť prevádzky v konkrétnej krajine alebo regióne, ale žiadne neviem nájsť. Prečo?

Odpoveď:  Spoločnosť Mastercard informácie o prevádzkach dostáva od finančných inštitúcií a priamo z transakčných údajov. Ak sa vám pre konkrétnu krajinu alebo región nezobrazujú žiadne výsledky, tieto informácie nie sú aktuálne dostupné. Neustále spolupracujeme s finančnými inštitúciami a obchodníkmi na celom svete s cieľom rozširovať našu databázu prevádzok a poskytovať vám maximálne aktuálne a presné informácie o prevádzkach.

Otázka:  Prečo sa všetky prevádzky zobrazia v centre mesta?

Odpoveď:  Zobrazenia na mape podľa ulíc v nových regiónoch a oblastiach stále pridávame. Zobrazenie na mape podľa ulíc sa týka geografických regiónov, kde možno súradnice prevádzky poskytnúť s presnosťou ulice. V krajinách, kde zobrazenie na mape podľa ulíc ešte nie je dostupné, sú súradnice poskytnuté na úrovni centra mesta alebo PSČ.

Otázka:  Prečo nie sú pre môj región dostupné pokyny pre vodičov?

Odpoveď: V regiónoch, ku ktorým zobrazovanie na mape podľa ulíc nie je dostupné, nedokážeme poskytnúť pokyny pre vodičov.

Otázka:  Ako zistím, ako sa aplikácia ovláda?

Odpoveď:  Keď aplikáciu prvýkrát inštalujete, prejdite sprievodcom pri inštalácii, prípadne si ho kedykoľvek prehrajte. Z aplikácie k nemu máte prístup cez About – View Tutorial (O aplikácii – Zobraziť sprievodcu inštaláciou).

Otázka:  Na čo slúži karta All (Všetko) na posuvnej lište hore?

Odpoveď:  Keď si vyberiete viacero služieb, automaticky sa vám nastaví zobrazenie Všetko, kde sa zobrazia všetky zvolené služby. Ak chcete, aby sa vám zobrazila len jedna služba, použite posuvnú lištu hore a vyberte si individuálnu službu.

Otázka:  Čo vyjadruje špendlík s číslom zobrazený na mape?

Odpoveď: Špendlík s číslom znamená, že na tej istej prevádzke je dostupných niekoľko služieb.

Otázka:  Prečo sa mi nezobrazujú žiadne výsledky, keď zadám adresu do vyhľadávača?

Odpoveď: Skúste zadať viac informácií o adrese, ako sú ulica, mesto/obec, štát/provincia. Môžete tiež skúsiť zmeniť okruh vzdialenosti vo svojich nastaveniach, aby ste nemali zvolený príliš malý alebo veľký okruh.

Otázka:  Môžem zaslať informácie o polohe?

Odpoveď:  Áno, informácie o polohe možno zdieľať zo stránky spresňujúcej prevádzku tak, že kliknete na ikonu zdieľať. Informácie o polohe môžete zaslať e-mailom alebo SMS správou.

Otázka:  Ako nájdem bankomaty mojej banky?

Odpoveď: Na posuvnej lište hore si zvoľte bankomaty a na spodnej lište kliknite na ikonu filtrov. Následne si z rozbaľovacieho zoznamu zvoľte finančnú inštitúciu, ktorú chcete vyhľadať.

Otázka:  Ako môžem vybrať konkrétnych obchodníkov alebo kategórie?

Odpoveď:  Obchodníkov môžete filtrovať podľa prevádzok s bezkontaktnou technológiou a s výberom hotovosti pri pokladni. Na posuvnej lište hore si zvoľte výber hotovosti pri pokladni alebo bezkontaktnú technológiu a na spodnej lište kliknite na ikonu filtrov. Filtrovať môžete podľa názvu obchodníka alebo kategórie.

Otázka:  Ako môžem nahlásiť problém s prevádzkou?

Odpoveď:  Kliknutím na prevádzku uvedenú v zobrazenom zozname alebo mape prejdite na podrobnosti o prevádzke. Kliknite na ikonu Nahlásiť problém. Vyberte prednastavený problém z rozbaľovacieho zoznamu alebo vyberte možnosť Iné a zadajte opis problému.

Otázka:   Môžem zmeniť svoj vyhľadávací okruh?

Odpoveď: Áno, v nastavení aplikácie si môžete zvoliť okruh od 1 do 25 míľ alebo kilometrov.

K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky
Otázka: Čo je Mastercard Send?

Odpoveď: Mastercard Send je medzioperačná globálna platforma, prvá svojho druhu, ktorá umožňuje rýchlo a bezpečne zaslať peniaze prostredníctvom troch platobných tokov:

 • Výplaty – platby od vlády, podnikov a neziskových organizácií pre spotrebiteľov
 • Domáce P2P – platby medzi dvomi spotrebiteľmi v tej istej krajine
 • Cezhraničné P2P – platby medzi dvomi spotrebiteľmi v rôznych krajinách
Otázka: Ktoré toky Mastercard Send sú v Spojených štátoch aktuálne k dispozícii?

Odpoveď: Mastercard Send API je k dispozícii pre Domáce P2P a poskytovateľov Výplat. Okrem toho existuje aj Prevodný API, ktorý môžu použiť poskytovatelia, ktorí chcú umožniť cezhraničné platby pochádzajúce z USA.

Otázka: Prečo spoločnosť Mastercard tieto služby ponúka?

Odpoveď: V USA predstavujú výplaty a platby P2P 4 bilióny dolárov ročne. Väčšina týchto platieb sa uskutočňuje šekmi, ACH prevodmi a v hotovosti. V súčasnosti sú metódy týchto platieb pomalé, nie sú všade dostupné a spôsobujú obavy o bezpečnosť. Spotrebitelia chcú mať možnosť zasielať a prijímať peniaze pomocou svojich pripojených zariadení bez ohľadu na to, akú banku majú, a vyplácajúce subjekty hľadajú lacnejšie a efektívnejšie spôsoby, ako zaslať peniaze spotrebiteľom. V súlade s víziou spoločnosti Mastercard vybudovať World Beyond CashTM (Svet bez hotovosti), má Mastercard Send za cieľ platby pre všetky zúčastnené strany uľahčiť a urobiť ich bezpečnejšími a efektívnejšími.

Otázka: Ako funguje transakcia Send (zaslať)?

Odpoveď: Zatiaľ čo väčšina elektronických riešení P2P a výplat sa spolieha na pomalé, skupinovo orientované metódy ACH, riešenie Mastercard Send na presun prostriedkov využíva debetné siete, čo zvyčajne trvá niekoľko sekúnd. Mastercard Send je jedinečná služba: peniaze možno poslať takmer na všetky debetné karty v USA a vo väčšine prípadov sa peniaze prevedú obvykle za pár sekúnd. Cez API môže poskytovateľ služieb prostredníctvom odosielajúceho spracovateľa požiadať o prevod a spoločnosť Mastercard ho následne cez debetnú kartu bez ohľadu na značku nasmeruje na ktorýkoľvek účet v banke v USA.

Otázka: Ktoré karty sú kompatibilné s transakciami Mastercard Send?

Odpoveď: V súčasnosti je táto služba dostupná iba pre spotrebiteľské debetné karty a pre dobíjateľné predplatené karty v USA. Príkaz MoneySend však zahŕňa všetky spotrebiteľské karty: debetné, kreditné a predplatené. Mastercard odporúča, aby vydavatelia pri prechode na transakčný kód 28 podporovali všetky karty, aby sa tak pripravili na budúce vylepšenia služieb.

Otázka: Akú úlohu zohráva vydavateľ pri transakcii Send (zaslať)?

Odpoveď: Pri transakcii Send zohrávajú vydavatelia úlohu prijímajúcej inštitúcie. V tomto postavení sú vydavatelia povinní peniaze pripísať na účty držiteľov kariet.

Keď poskytovateľ služieb zašle peniaze na debetný účet pomocou transakčného kódu 28, vydavateľovi debetnej karty prijímateľa sa uhradí podiel zo sieťových poplatkov. Keď vydavateľ príkaz MoneySend splní a transakčný kód 28 umožní, bude môcť tieto poplatky začať inkasovať. Viac informácií o príkaze nájdete v Bulletine globálnych operácií č. 2 (z 2. februára 2014).

Otázka: Môže vydavateľ použiť Mastercard Send pre program P2P?

Odpoveď: Vydavateľ môže ponúkať platobné služby P2P s využitím Mastercard Send API a svojim držiteľom kariet umožniť posielať a prijímať platby od ich priateľov a rodiny. I keď Mastercard Send je ťažiskovou súčasťou programu P2P, vydavatelia, ktorí sa oň zaujímajú, by mali zvážiť aj iné nevyhnutné implementačné opatrenia a požiadavky na vývoj. Zvážiť by mali napríklad: náklady na akvizíciu zákazníkov, riadiace požiadavky u prijímateľa v prípade používateľov, ktorí nemajú účet v banke, potrebné používateľské rozhrania pre samostatnú alebo integrovanú mobilnú aplikáciu.

Otázka: Ako sa Mastercard Send líši od MoneySend?

Odpoveď: Mastercard Send je medzioperačná globálna platforma, prvá svojho druhu, ktorá umožňuje rýchlo a bezpečne zaslať peniaze. V USA umožní výplaty a platby P2P prichádzajúce a odchádzajúce z takmer akéhokoľvek účtu debetnej karty v USA, vrátane debetných kariet, ktoré pod spoločnosť Mastercard nepatria. MoneySend je druh transakcie spoločnosti Mastercard (transakčný kód 28) určený pre prevody peňazí v reálnom čase vydavateľmi napojenými na sieť Mastercard.

K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky
Otázka: Ako môžem získať Mastercard Everyday Prepaid Card (Predplatenú kartu Mastercard na každý deň)?

Odpoveď: Je ľahké nájsť Mastercard Everyday Prepaid Card, ktorá je pre vás vhodná. Tieto karty sú dostupné vo vybraných predajniach a online.

Otázka: Musím svoju predplatenú kartu pred jej použitím aktivovať a registrovať?

Odpoveď: Požiadavky na aktiváciu a registráciu sú rôzne, preto si skontrolujte obal svojej karty, kde budú podrobné pokyny. Aby ste mohli využívať funkciu nabitia a výhody karty, ako sú nulová zodpovednosť a náhrada karty, budete musieť svoju kartu zaregistrovať.

Otázka: Ako môžem Mastercard Everyday Prepaid Card používať?

Odpoveď: Keď ste pripravení urobiť nákup, dajte pokladníkovi svoju kartu a ak vás požiada, prejdite ňou cez terminál. Suma nákupu bude zo zostatku na karte automaticky odpočítaná.

Otázka: Kde môžem svoju kartu Mastercard Everyday Prepaid Card použiť?

Odpoveď: Vašu Mastercard Everyday Prepaid Card môžete používať všade, kde je akceptovaná debetná karta Mastercard – čiže milióny prevádzok po celom svete, od obchodov až po elektronické, e-mailové a telefonické objednávky. Svoju kartu môžete používať tiež na zaplatenie faktúr online.

Otázka: Môj disponibilný zostatok na karte nestačí na pokrytie sumy môjho nákupu. Môžem svoju predplatenú kartu aj tak použiť?

Odpoveď: Áno, stačí, ak pokladníkovi vopred poviete, koľko má stiahnuť z vašej predplatenej karty a koľko zaplatíte alternatívnym platobným spôsobom. Upozorňujeme vás, že tento spôsob, tiež známy ako rozdelenie platby, nemusia všetci obchodníci umožňovať.

Otázka: Ako vrátim položku, ktorá bola zakúpená kartou Mastercard Everyday Prepaid Card?

Odpoveď: Keď ju budete vracať, pokladník si môže vyžiadať vašu kartu. Hodnota vráteného tovaru bude pripísaná späť na vašu kartu.

Otázka: Nemôžem svoju kartu Mastercard Everyday Prepaid Card nájsť. Čo mám robiť?

Odpoveď: Ak ste si kartu Mastercard Everyday Prepaid Card registrovali, váš vydavateľ použije informácie, ktoré ste počas registrácie poskytli a vystaví vám novú kartu. Číslo karty si určite zapíšte.

Ak chcete nahlásiť stratu alebo odcudzenie karty, bezodkladne kontaktujte vydavateľa vašej karty. Môžete sa tiež obrátiť na  Núdzové služby, kde vám poskytnú ďalšiu pomoc.

K zaregistrovaným kartám Mastercard Everyday Prepaid patrí ochrana Nulová zodpovednosť. Existujú určité výnimky. Všeobecné podmienky Nulovej zodpovednosti zistíte kliknutím sem.

Otázka: Ako môžem pridať prostriedky na svoju kartu?

Odpoveď: Po registrácii vašej karty Mastercard Everyday Prepaid Card je najlepší spôsob, ako pridať prostriedky na vašu kartu, zriadenie priamych vkladov vášho platu. Informácie o priamych vkladoch na vašu kartu prineste svojmu zamestnávateľovi, aby váš plat automaticky pri každej výplate vložil na vašu kartu. Informácie o priamych vkladoch sú rôzne, preto skontrolujte obal svojej karty alebo sa obráťte na vydavateľa karty.

Na svoju kartu môžete peniaze vložiť aj vo vybraných obchodoch. Aby ste zistili, v ktorých obchodoch to je možné, skontrolujte obal svojej karty alebo sa obráťte na vydavateľa karty. 

Otázka: Kde môžem získať Mastercard Prepaid Gift Card (Predplatenú darčekovú kartu Mastercard)?

Odpoveď: Karty Mastercard Prepaid Gift Cards sú dostupné na pobočkách bánk, v obchodoch, online a telefonicky. Možno si vybrať z mnohých štýlov kariet, pričom niektoré z nich možno individualizovať pridaním jedinečných dizajnov, menom príjemcu a osobnými správami. Je ľahké nájsť predplatenú darčekovú kartu, ktorá sa vám hodí.

Otázka: Dostal/a som predplatenú darčekovú kartu Mastercard Prepaid Gift Card. Musím svoju kartu pred jej použitím aktivovať a zaregistrovať?

Odpoveď: Skontrolujte svoju darčekovú kartu, potvrdenku alebo príslušný obal, či neobsahujú konkrétne pokyny na aktiváciu. Mnoho predplatených darčekových kariet Mastercard Prepaid Gift Card predávaných v obchodoch je pri zakúpení karty automaticky aktivovaných. V prípade otázok o tom, ako kartu aktivovať, zavolajte na číslo zákazníckych služieb uvedené na zadnej strane karty. V prípade elektronických a telefonických nákupov je možné, že kartu budete musieť u vydavateľa karty registrovať. 

Otázka: Ako môžem predplatenú darčekovú kartu Mastercard Everyday Prepaid Card používať?

Odpoveď: Keď chcete zaplatiť za nákup, dajte pokladníkovi svoju kartu a ak vás požiada, prejdite ňou cez terminál. Suma nákupu bude zo zostatku na karte automaticky odpočítaná.

Otázka: Kde môžem svoju predplatenú darčekovú kartu Mastercard Prepaid Gift Card použiť?

Odpoveď: Vašu predplatenú darčekovú kartu Mastercard Prepaid Gift Card môžete používať všade, kde je akceptovaná debetná karta Mastercard – to sú milióny prevádzok na celom svete, od obchodov až po elektronické, e-mailové a telefonické objednávky. Svoju kartu môžete používať tiež na zaplatenie faktúr online.

Otázka:  Ako dlho môžem svoju predplatenú darčekovú kartu Mastercard Prepaid Gift Card používať?

Odpoveď:  Nákupy s vašou predplatenou darčekovou kartou môžete robiť až dovtedy, kým sa hodnota karty nevyčerpá alebo do dátumu uplynutia platnosti uvedeného na karte.

Otázka:  Čo v prípade, ak chcem položku zakúpenú pomocou mojej predplatenej darčekovej karty Mastercard Prepaid Gift Card vrátiť?

Odpoveď:  Pri vráten 500 Wrapping Throwable: java.lang.StackOverflowError

Wrapping Throwable: java.lang.StackOverflowError

Cannot serve request to /content/mccom/sk-sk/frequently-asked-questions.html on this server


ApacheSling/2.7 (jetty/9.4.26.v20200117, Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM 1.8.0_121, Linux 3.10.0-1160.21.1.el7.x86_64 amd64)