Najčastejšie otázky

Začíname

Otázka: Čo sú BIN?

Odpoveď: Identifikátory banky (BIN) sú pri platbách základom. Pri každom účte držiteľa platobnej karty identifikujú inštitúciu, ktorá kartu vydala, a umožňujú správne smerovanie transakcií. Identifikátory BIN sú v súčasnosti tvorené prvými šiestimi číslicami čísla účtu.

Od roku 1960 sa spoločnosť Mastercard úzko spája s radom 51-55.

Otázka: Kto riadi identifikátory BIN?

Odpoveď: Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO), nezávislá, mimovládna medzinárodná organizácia, ktorá vyvíja dobrovoľné globálne normy. Norma ISO/IEC 7812 definuje identifikačné číslo vydavateľa (IIN), ktoré je v platobnom odvetví známe ako BIN.

Orgánom, ktorý v súčasnosti proces priraďovania BIN za a v mene ISO riadi, je Americká banková asociácia.

Otázka: Prečo sa zaoberáme identifikátorom BIN?

Odpoveď: Platobné odvetvie ešte nikdy nebolo také zložité. S príchodom nových zariadení a technológií v tomto prepojenom svete sa vyčerpateľná ponuka BIN blíži k jej súčasnému limitu.

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO), ktorá vydala normu ISO/IEC 7812, aby identifikátory BIN definovala, a Americká banková asociácia, registračný orgán, ktorý tieto čísla spravuje, majú k dispozícii obmedzenú ponuku nevyužitých alebo nepriradených čísiel. Riadenie priemyselného rastu si preto vyžaduje viac identifikátorov BIN. 

Otázka: Čo robí spoločnosť Mastercard pre zlepšenie stavu obmedzenej ponuky identifikátorov BIN?

Odpoveď: Na rozšírenie ponuky zavádza spoločnosť Mastercard ďalších 50 000 šesťmiestnych identifikátorov BIN (222100 – 272099). Tým sa reálne zdvojnásobi existujúca ponuka identifikátorov BIN spoločnosti Mastercard, čo obchodníkom umožní akceptovať milióny ďalších transakcií a našim vydavateľom pokračovať v stimulovaní obchodného rastu.

BIN identifikátory série 2 spĺňajú aktuálnu normu ISO v tomto odvetví (znenie z roku 2015) a budú fungovať rovnako, ako v súčasnosti fungujú identifikátory BIN série 5.

Otázka: Kedy tieto zmeny nadobudnú účinnosť?

Odpoveď: Karty s identifikátormi BIN série 2 sa začnú vydávať v roku 2017. 

V novembri 2014 spoločnosť Mastercard oznámila potrebné technické aktualizácie na pridanie identifikátorov BIN série 2 do svojej ponuky. Zmeny na podporu nových identifikátorov BIN musia byť do systémov vydavateľa, nadobúdateľa, obchodníka a spracovateľa integrované do októbra 2016.

Spoločnosť Mastercard začne s testovaním systémov série 2 v praxi u obchodníkov 30. júna 2017.

Otázka: Aký dosah budú mať identifikátory BIN série 2 na obchodníkov?

Odpoveď: Obchodníci musia svoje systémy u svojho spracovateľa alebo poskytovateľa služieb posúdiť. Na základe tohto posúdenia môže vyplynúť, že obchodníci musia vykonať aktualizácie, aby mohli transakcie s identifikátormi BIN série 2 akceptovať.

Viac informácií nájdete na stránke k identifikátorom BIN série 2.

Otázka: Aký dosah budú mať identifikátory BIN série 2 na vydavateľov?

Odpoveď: Na účely kompatibility s identifikátormi BIN série 2 budú musieť vydavatelia svoje systémy aktualizovať, no všetky systémy by mali byť analyzované, aby sa zistilo, či sú potrebné prípadné ďalšie zmeny. Poskytovatelia softvéru môžu mať k dispozícii aktualizácie a interne vyvinuté riešenia si môžu vyžadovať vylepšenia.

Viac informácií nájdete na stránke k identifikátorom BIN série 2.

Otázka: Aký dosah budú mať identifikátory BIN série 2 na poskytovateľov služieb a predajcov?

Odpoveď: Poskytovatelia služieb a predajcovia budú musieť spolupracovať so svojím zmluvným spracovateľom s cieľom aktualizácie svojich systémov, aby boli kompatibilné s identifikátormi BIN série 2. 

Viac informácií nájdete na stránke k identifikátorom BIN série 2.

Otázka: Aký dosah budú mať identifikátory BIN série 2 na spracovateľov?

Odpoveď: Na účely kompatibility s identifikátormi BIN série 2 budú musieť spracovatelia svoje systémy aktualizovať. 

Viac informácií nájdete na stránke k identifikátorom BIN série 2.

Otázka: Akými ďalšími zmenami môžu identifikátory BIN v budúcnosti prejsť?

Odpoveď: V odvetví sa zvažuje posun k novej norme 8-číselného identifikátora BIN a rokuje sa o vhodnom dátume zavedenia. Jeho prijatie by si vyžadovalo rozsiahlejšie systémové plánovanie a aktualizácie.

Spoločnosť Mastercard spolupracuje so špecializovanou skupinou aktérov z odvetvia, aby zabezpečila, že pri vytvorení čo najefektívnejšieho štandardu pre neustály vývoj odvetvia budú vypočuté všetky hlasy. 

Otázka: Koho môžem kontaktovať v spoločnosti Mastercard, ak mám otázky týkajúce sa identifikátorov BIN série 2?

Odpoveď: Ak máte priradeného obchodného zástupcu zo spoločnosti Mastercard, môžete sa najskôr obrátiť na neho. Prípadne môžete zaslať e-mail na adresu BIN_Inquiries@mastercard.com

Otázka: Ako môžem otestovať svoj platobný terminál?

Odpoveď: Obchodníkom sa odporúča spolupracovať s ich spracovateľom alebo poskytovateľom služieb a zistiť, či sa na akceptáciu transakcií BIN série 2 vyžadujú aktualizácie. 

Obchodníci, ktorí chcú požiadať o test série 2 alebo o výrobné karty, môžu zaslať e-mail na adresu 2series_test_cards@mastercard.com.

K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky
Otázka: Ako môžem požiadať o kartu Mastercard?

Odpoveď: Spoločnosť Mastercard vytvorila online nástroj, ktorý pomáha pri rozhodovaní, ktoré produkty kariet sú k dispozícii.

Otázka: Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Odpoveď: Ak ste nenašli odpoveď na svoju otázku, odporúčame, aby ste sa obrátili na finančnú inštitúciu, ktorá váš účet vytvorila, pretože iba ona má o vašom účte konkrétne informácie. Obvykle je na zadnej strane karty číslo na zákaznícky servis vašej finančnej inštitúcie. Vždy sa môžete obrátiť na asistenčné centrum spoločnosti Mastercard, a to buď na bezplatnej linke 1-800-627-8372, alebo na platenej linke 1-636-722-7111. Ak si myslíte, že vašu otázku dokáže zodpovedať iba niekto zo spoločnosti Mastercard, kliknite sem a odošlite nám svoju otázku.

 

K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky
Otázka: Ako sa používa vyhľadávač bankomatov?

Odpoveď: Do vyhľadávača bankomatovzadajte mesto alebo PSČ. Ďalej môžete zoznam bankomatov zúžiť zadaním ulice a názvu finančnej inštitúcie a začiarknutím prípadných ďalších kritérií, ktoré požadujete, napr. 24-hodinovú dostupnosť. Kliknite na tlačidlo vyhľadávania a zobrazí sa vám zoznam bankomatov nachádzajúcich sa v blízkosti vašej destinácie. Viac informácií o polohe bankomatu zistíte kliknutím na konkrétny bankomat. V závislosti od vašej destinácie môžu byť k dispozícii aj pokyny pre vodiča a mapa.

Otázka: Prečo nie je možné vyhľadať bankomaty v konkrétnej krajine?

Odpoveď: Spoločnosť Mastercard dostáva informácie o polohe bankomatov od finančných inštitúcií. Ak sa poloha bankomatu alebo konkrétna krajina neuvádza, znamená to, že tieto informácie nie sú k dispozícii. Neustále spolupracujeme s finančnými inštitúciami, aby sme vám poskytovali čo najaktuálnejšie a najpresnejšie informácie o polohe bankomatov.

Ak potrebujete pomoc v súvislosti s polohou bankomatov, limitmi a obmedzeniami výberov z osobného účtu, peňažnou zálohou v miestnej mene, nákupom/predajom cudzej meny, výmennými kurzami alebo inými ponúkanými službami, môžete sa obrátiť na finančnú inštitúciu, ktorá vašu kartu vydala. Jej kontaktné údaje nájdete na zadnej strane vašej karty Mastercard a na vašom vyúčtovaní. Prípadne navštívte webovú stránku finančnej inštitúcie.

Otázka: Neviem svoje heslo alebo kód PIN. Ako tieto informácie získam?

Odpoveď: So žiadosťou o informácie o vašom kóde PIN alebo o vašom účte sa musíte obrátiť na finančnú inštitúciu, ktorá vašu kartu vydala. Jej kontaktné údaje nájdete na zadnej strane vašej karty Mastercard a na vašom vyúčtovaní. Prípadne môžete navštíviť webovú stránku vydavateľa a svoj účet spravovať online.

Otázka: Aký je poplatok za výber hotovosti alebo za peňažnú zálohu z bankomatu?

Odpoveď: Spoločnosť Mastercard poplatky za využívanie bankomatov nestanovuje. Všetky poplatky, ktoré sú majiteľom bankomatu účtované, sa zobrazia pri iniciovaní transakcie. V danom okamihu budete mať možnosť transakciu prerušiť, ak si poplatky neželáte uhradiť. U finančnej inštitúcie, ktorá vašu kartu vydala, by ste si tiež mali overiť jej politiku týkajúcu sa poplatkov za využívanie bankomatov. Kontaktné údaje vydavateľa vašej karty nájdete na zadnej strane vašej karty Mastercard a na vašom vyúčtovaní. Prípadne navštívte webovú stránku vydavateľa.

Otázka: Bankomat moju kartu neprijal. Čo mám robiť?

Odpoveď: Ak máte problém s použitím vašej karty v bankomate s označením Mastercard, Maestro alebo Cirrus, prešetríme to. Poskytnite nám čo najviac nižšie uvedených informácií:

 • Názov vašej finančnej inštitúcie a všetky značky uvedené na vašej karte
 • Všetky značky na bankomate
 • Adresu, kde sa bankomat nachádza, vrátane mesta, štátu/provincie a kraja/územia
 • Názov finančnej inštitúcie, ktorej bankomat patrí (uvedený na bankomate)

Keď máte tieto informácie k dispozícii, zavolajte 1-800-Mastercard (1-800-627-8372).

Otázka: Ako získam zoznam bankomatových miest, ak nemám prístup k internetu?

Odpoveď: Na zistenie siete bankomatov Mastercard stačí len zavolať a budete mať prístup k hotovosti kdekoľvek sa vyberiete.

Otázka: Môžem v bankomate použiť svoju predplatenú, darčekovú alebo kreditnú kartu?

Odpoveď: Áno. Z väčšiny predplatených a darčekových kariet Mastercard môžete v ktoromkoľvek bankomate vybrať disponibilnú hotovosť. Nie všetci vydavatelia predplatených a darčekových kariet však bankomatové alebo zahraničné transakcie povoľujú. Aby ste sa uistili, či sú tieto druhy transakcií povolené, overte si to u vášho vydavateľa karty. Väčšina kreditných kariet Mastercard vám tiež umožňuje vybrať si z bankomatu peňažnú zálohu. Na výber hotovosti budete potrebovať osobné identifikačné číslo (PIN). Kontaktné údaje vydavateľa vašej karty nájdete na zadnej strane vašej karty Mastercard a na vašom vyúčtovaní. Prípadne navštívte webovú stránku vydavateľa.

Otázka: Zabudol som kód PIN k svojej bankomatovej karte. Ako ho môžem znovu zistiť, prípadne ako získam nový?

Odpoveď: Na opätovné zistenie alebo nastavenie vášho kódu PIN sa musíte obrátiť na finančnú inštitúciu, ktorá vašu kartu vydala. Jej kontaktné údaje nájdete na zadnej strane vašej karty Mastercard a na vašom vyúčtovaní. 

Otázka: Ako môžem získať náhradu za stratenú alebo ukradnutú bankomatovú kartu?

Odpoveď: Vašu stratenú alebo ukradnutú bankomatovú kartu vám pomôžeme nahradiť bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. V prípade akejkoľvek otázky týkajúcej sa karty zavolajte asistenčné centrum Mastercard z ktoréhokoľvek miesta na svete.

Získať kontaktné čísla

Otázka: Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Odpoveď: Ak tu vaša otázka nie je uvedená, odporúčame, aby ste sa obrátili na finančnú inštitúciu, ktorá váš účet vytvorila, pretože iba ona má o vašom účte konkrétne informácie. Obvykle je na zadnej strane karty číslo na zákaznícky servis vašej finančnej inštitúcie. Vždy sa môžete obrátiť na asistenčné centrum spoločnosti Mastercard, a to buď na bezplatnej linke 1-800-627-8372, alebo na platenej linke „Collect“ na čísle 1-636-722-7111. Ak si myslíte, že vašu otázku dokáže zodpovedať iba niekto zo spoločnosti Mastercard, kliknite sem a odošlite nám svoju otázku.

Otázka: Ako môžem svojich zákazníkov nasmerovať k najbližšiemu bankomatu, ktorý im umožní výber hotovosti s kartou Mastercard?

Odpoveď: Držitelia kariet Mastercard majú prístup k viac ako jednému miliónu bankomatov na celom svete. Svojim zákazníkom môžete odporučiť vyhľadávač bankomatov.

K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky
Otázka: Môžem svojim účtovateľom, ktorí akceptujú kartu Mastercard, úhradu vykonať priamo z tejto stránky?

Odpoveď: Nie. Ak chcete uhradiť faktúru, navštívte webovú stránku vášho účtovateľa, kde nájdete pokyny o tom, ako mu platbu uhradiť.

Otázka: Musím za použitie karty Mastercard pri úhrade faktúry zaplatiť poplatok?

Odpoveď: Spoločnosť Mastercard za úhradu faktúry neúčtuje poplatok. Zatiaľ čo väčšina poskytovateľov služieb poplatok neúčtuje, nezabudnite sa spýtať, či pri platbe pomocou vašej karty Mastercard neúčtujú prípadné poplatky alebo či neuplatňujú prípadné obmedzenia.

Otázka: Ako môžem uhradiť faktúru kartou Mastercard?

Odpoveď: V súvislosti s elektronickou úhradou kontaktujte svojho účtovateľa. Mnohí túto možnosť úhrady poskytujú prostredníctvom svojich webových stránok alebo telefonicky. 

Otázka: Ako často môžem robiť automatické úhrady faktúr a kedy sa tieto faktúry uhradia?

Odpoveď: Automatická úhrada faktúry je opatrenie, ktoré si dohodnete s vaším zvoleným účtovateľom alebo poskytovateľom (-mi) služieb, takže sa budeme musieť obrátiť na každého z nich priamo, aby ste si nastavili sumy na úhradu a kalendár. Každý účtovateľ pri automatickej úhrade faktúry uplatňuje vlastný postup. 

Otázka: Je nejako obmedzený počet automatických úhrad faktúr, ktoré môžem mať na karte Mastercard?

Odpoveď: Nie, ale pri celkovom debete z vášho účtu Mastercard môžete byť obmedzený, ak ste tým prekročili svoj úverový rámec.

Otázka: Kto vystavil moju kartu?

Odpoveď: Kontaktné údaje vydavateľa vašej karty nájdete na zadnej strane vašej karty Mastercard a na vašom vyúčtovaní.

Otázka: Ktoré karty môžem použiť na úhradu faktúr?

Odpoveď: Môžete použiť kreditné alebo debetné karty označené logom Mastercard. Odporúčame, aby ste si u každého účtovateľa overili, či vašu kartu ako platobný prostriedok akceptuje.

Otázka: Čo je to automatická úhrada faktúry?

Odpoveď: Automatická úhrada faktúry vám môže pomôcť vyhnúť sa poplatkom za omeškanie tým, že umožní vami zvoleným poskytovateľom služieb automaticky a pravidelne inkasovať z vášho účtu Mastercard.

Otázka: Čo je to manuálna úhrada faktúry?

Odpoveď: Pri manuálnej úhrade faktúry si sami vyberiete sumu, ktorú uhradíte, a dátum, kedy chcete platbu vykonať. Proces úhrady začínate vy sami vždy vtedy, keď je faktúra splatná.

Otázka: Ak si nastavím automatickú úhradu faktúry, budem naďalej dostávať faktúru?

Odpoveď: Automatická úhrada faktúry je opatrenie, ktoré si dohodnete s vaším zvoleným poskytovateľom (-mi) služieb, takže sa budeme musieť obrátiť na každého z nich priamo (telefonicky alebo elektronicky), aby ste si nastavili sumy na úhradu a kalendár. Väčšina účtovateľov naďalej zasiela faktúru, v ktorej uvádza celkovú sumu, ktorú zinkasujú. Niektorí poskytovatelia vám však môžu dať možnosť zvoliť si zasielanie elektronickej faktúry, prípadne žiadnej faktúry. Keď iniciujete vzťah automatického inkasa faktúr, mali by ste zistiť, ako vám bude váš poskytovateľ účtovať.

Otázka: Aké informácie bude poskytovateľ služieb / účtovateľ požadovať?

Odpoveď: Úhrada faktúry je opatrenie, ktoré si dohodnete s vaším zvoleným poskytovateľom (-mi) služieb, takže sa budeme musieť obrátiť na každého z nich priamo, aby ste si nastavili sumy na úhradu a kalendár.

Obvykle si účtovateľ vyžiada číslo vášho účtu Mastercard a dátum skončenia platnosti. Pri automatickej úhrade faktúr si účtovateľ môže vyžiadať aj sumu na úhradu, ktorú je oprávnený automaticky inkasovať, ako aj konkrétny dátum, kedy si želáte, aby bolo inkaso každý mesiac vykonané.

Upozornenie: Nie každý poskytovateľ služieb/účtovateľ vám dovolí si tento dátum vybrať. Niektorí poskytovatelia môžu požadovať aj dodatočné informácie, napríklad váš podpis.

Otázka: Čo ak dôjde k zmene údajov môjho účtu Mastercard?

Odpoveď: Údaje vášho účtu Mastercard sa môžu zmeniť kvôli stratenej alebo odcudzenej karte, kvôli zmene skončenia platnosti, prípadne kvôli aktualizácii na novší produkt. Aby ste sa vyhli prerušeniu služieb, musíte kontaktovať každého účtovateľa a poskytnúť mu vaše nové údaje o účte. Odporúčame vám, aby ste si viedli zoznam účtovateľov, ktorých vyplácate automaticky, aby ste v prípade potreby mohli tieto informácie efektívne aktualizovať.

Otázka: Čo v prípade, ak chcem pozastaviť automatickú úhradu faktúr?

Odpoveď: Kontaktujte účtovateľa, s ktorým ste si automatickú úhradu faktúr dohodli, a pri zrušení alebo zmene spôsobu platby postupujte podľa jeho pokynov.

Otázka: Čo v prípade, ak nesúhlasím so sumou úhrady vykonanou v prospech účtovateľa/poskytovateľa služieb uvedenou na mojom vyúčtovaní Mastercard?

Odpoveď: Odporúča sa, aby ste pred akoukoľvek úhradou pomocou vašej karty Mastercard skontrolovali papierovú alebo elektronickú faktúru od vášho účtovateľa. V prípade akéhokoľvek omylu alebo otázky vo veci úhrady z vašej karty však bezodkladne kontaktujte vášho účtovateľa, aby ste platobné nezrovnalosti vyriešili.

Ako držiteľ karty Mastercard nezodpovedáte za neoprávnené nákupy účtované na ťarchu vášho účtu. Zistiť viac o našej ochrane Nulová zodpovednosť (Zero liability*). Existujú aj výnimky.

Otázka: Aké sú výhody úhrady faktúr prostredníctvom karty Mastercard?

Odpoveď: Použitie vašej karty Mastercard je oveľa rýchlejšie a pohodlnejšie než vystavovanie šekov. Platby môžete iniciovať kedykoľvek a odkiaľkoľvek na svete. Úhrady sa zobrazia vo vašom mesačnom vyúčtovaní, takže ide o jednoduchý a účinný spôsob, ako mať veci naďalej usporiadané a mať prehľad o svojich výdavkoch. Navyše, ak používate automatickú úhradu faktúr, nemusíte si robiť starosti s omeškanými úhradami alebo poplatkami za omeškanie. Podľa toho, akú kartu používate, možno budete môcť aj zbierať odmeny.

K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky
Otázka: Máte problém so zobrazením stránky mastercard.com?

Odpoveď: Táto stránka je optimalizovaná pre prehliadače:

 • Google Chrome (najnovšia verzia)
 • Firefox (najnovšia verzia)
 • Internet Explorer 11
 • Safari (najnovšia verzia)
K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky
Otázka: Aké výhody karty a poistenie sú mi pri mojej karte Mastercard bezplatne poskytované?

Odpoveď: Spoločnosť Mastercard poskytuje veľa rôznych funkcií a výhod, ktoré sa odlišujú v závislosti od konkrétnej karty, ktorú využívate. Viac informácií o výhodách svojej karty zistíte, ak zavoláte do asistenčného centra spoločnosti Mastercard na čísle 1-800-627-8372 alebo na platenú linku „Collect“ na čísle 1-636-722-7111.

Otázka: Čo sa stane, ak stratím niečo, čo som si pomocou karty Mastercard kúpil?

Odpoveď: Ak stratíte niečo, za čo ste pomocou karty Mastercard v plnej výške zaplatili, môžete mať nárok na náhradu alebo na vrátenie peňazí. Spoločnosť Mastercard poskytuje veľa rôznych funkcií a výhod, ktoré sa odlišujú v závislosti od konkrétnej karty, ktorú používate. Viac informácií o výhodách, ktoré vaša karta ponúka, zistíte, ak zavoláte do asistenčného centra spoločnosti Mastercard na čísle 1-800-627-8372 alebo na platenú linku „Collect“ na čísle 1-636-722-7111.

Otázka: Aké poistenie poskytuje spoločnosť Mastercard k prenajatému vozidlu, keď si vozidlo prenajmem s použitím karty Mastercard?

Odpoveď: Poistenie pri prenájme sa líši v závislosti od lokality a od konkrétnej karty, ktorú používate. Kontaktujte asistenčné centrum spoločnosti Mastercard, a to buď na bezplatnej linke 1-800-627-8372, alebo na platenej linke 1-636-722-7111.

Otázka: Ako zistím viac o výhodách mojej karty?

Odpoveď: Spoločnosť Mastercard poskytuje veľa rôznych funkcií a výhod, ktoré sa líšia v závislosti od konkrétnej karty, ktorú používate. Výhody, ktoré vaša karta ponúka, zistíte, ak zavoláte do asistenčného centra spoločnosti Mastercard buď na bezplatnom na čísle 1-800-627-8372, alebo na spoplatnenej linke 1-636-722-7111.

Otázka: Ako si môžem uplatniť nárok na výhody karty?

Odpoveď: Zavolajte do asistenčného centra spoločnosti Mastercard na bezplatné číslo 1-800-627-8372, ak voláte z USA, prípadne môžete vo väčšine krajín prostredníctvom vášho miestneho operátora zavolať na spoplatnené číslo 1-636-722-7111.

Otázka: Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Odpoveď: Ak tu vaša otázka nie je uvedená, odporúčame, aby ste sa obrátili na finančnú inštitúciu, ktorá váš účet vytvorila, pretože iba ona má o vašom účte konkrétne informácie. Obvykle je na zadnej strane karty číslo na zákaznícky servis vašej finančnej inštitúcie. Vždy sa môžete obrátiť na asistenčné centrum spoločnosti Mastercard, a to buď na bezplatnej linke 1-800-627-8372, alebo na platenej linke 1-636-722-7111. Ak si myslíte, že vašu otázku dokáže zodpovedať iba niekto zo spoločnosti Mastercard, kliknite sem a odošlite nám svoju otázku.

 

K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky
Otázka: Ako zistím meno obchodníka, u ktorého bol účet mojej karty zneužitý?

Odpoveď: Spoločnosť Mastercard chápe vaše obavy a starostlivosť, ktorú vynakladáte na ochranu vašich financií, pokiaľ ide o vaše kreditné karty a prešetrenie zneužitia účtu karty, ktoré sa vás priamo dotklo. Každé zneužitie karty berieme veľmi vážne a úzko spolupracujeme s vyšetrovacími orgánmi. Spoločnosť Mastercard takisto zvýšila pokuty pre spracovateľov s cieľom zabezpečiť, aby každá z týchto spoločností chránila údaje držiteľov kariet s maximálnou starostlivosťou a obozretnosťou.

Konkrétne, pokiaľ ide o zneužitie kariet, spoločnosť Mastercard nedokáže zistiť, ktorá obchodná transakcia zneužitie karty spôsobila, pretože tieto údaje nám spravidla nie sú poskytnuté. Odporúčame vám obrátiť sa na finančnú inštitúciu, ktorá vašu kartu Mastercard vystavila, a tak získať najaktuálnejšie informácie. Obvykle je na zadnej strane každej karty uvedené číslo zákazníckej linky, na ktoré môžete zavolať.

K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky
Otázka:  Čo znamená hotovosť za nákup?

Odpoveď:  Hotovosť za nákup je služba ponúkaná vybranými obchodmi, ktorá zákazníkom umožňuje získať z ich debetnej karty hotovosť pri každom nákupe.

Otázka:  Kde môžem nájsť obchody, v ktorých za nákup môžem dostať späť hotovosť?

Odpoveď:  Zoznam obchodov, kde môžete za nákup debetnou kartou Mastercard získať späť hotovosť, nájdete kliknutím sem.

Otázka:  Musím svoju debetnú kartu použiť, ak chcem získať späť hotovosť?

Odpoveď:  Áno, pretože prostriedky sú odpočítané z vášho účtu, ktorý je prepojený s vašou debetnou kartou, a teda táto služba je dostupná len pri použití debetnej karty.

Otázka:   Je táto služba spoplatnená?

Odpoveď: Hoci väčšina obchodov za túto službu poplatok neúčtuje, na niektorých miestach poplatok účtovaný je.

Otázka:  Akú výhodu predstavuje získanie hotovosti za nákup?

Odpoveď:  Hotovosť za nákup je pohodlný spôsob, ako rýchlo a jednoducho získať hotovosť z vášho účtu počas nákupov vo vašich obľúbených obchodoch, pričom si ušetríte cestu do bankomatu. A vo väčšine prípadov je táto služba bezplatná, zatiaľ čo za výber z bankomatu vám môže byť účtovaný poplatok. 

Otázka:  Je stanovená maximálna suma, ktorú môžem za svoj nákup dostať?

Odpoveď:  Dostupná suma hotovosti sa môže v závislosti od obchodníka líšiť a môže závisieť od disponibility prostriedkov v čase nákupu. V prípade otázok o dostupnosti prostriedkov u konkrétneho obchodníka, kontaktujte priamo dotyčného obchodníka. Suma hotovosti za nákup je takisto podmienená dostupnosťou prostriedkov na účte, s ktorým je vaša debetná karta prepojená.

Otázka:  Aké filtre vyhľadávania sú dostupné na nástroji vyhľadávania hotovosti za nákup?

Odpoveď: Obchodné miesta, ktoré ponúkajú hotovosť za nákup, môžete vyhľadávať buď podľa názvu obchodníka, alebo obchodných kategórií, vrátane odevov, automobilového priemyslu, trafík, reštaurácií, čerpacích staníc, dopravy a mnohých ďalších. Prístup k tomuto nástroju získate kliknutím sem.

K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky
Otázka: Čo je to čipová karta EMV a ako môže táto technológia pomôcť môjmu podnikaniu?

Odpoveď: Čipová karta EMB je karta so zabudovaným počítačovým čipom. Ich použitie a akceptácia je jednoduchá a ich držiteľom prinášajú zvýšené pohodlie a bezpečnosť. Tieto karty dokážu dokonca sledovať nákupy, čo predajcom a poskytovateľom služieb prináša marketingové príležitosti.

Otázka: Sú čipové karty nové?

Odpoveď: Hoci čipové karty sú v Spojených štátoch relatívne nové, inde sa už používajú veľa rokov. V niektorých krajinách, najmä v Európe, môžu mať obchodníci s akceptáciou čipových kariet viac skúseností.  

Otázka: Ako sa čipová karta líši od karty s magnetickým prúžkom?

Odpoveď: Čipová karta vyzerá úplne rovnako ako klasická karta, len má zabudovaný čip. Namiesto priloženia karty svoju čipovú kartu do terminálu vložíte a transakciu tak dokončíte. Vaša karta môže byť vybavená aj bezkontaktnou technológiou, takže ju môžete pri platení len priložiť, ak je vám táto možnosť poskytnutá.

Otázka: Čo sú čipové karty?

Odpoveď: Čipová karta je rovnaká ako karta, ktorú máte dnes, len obsahuje zabudovaný mikročip. Čip obsahuje informácie, ktoré sú zašifrované, čo mimoriadne sťažuje skopírovanie alebo sfalšovanie karty. Vaša čipová karta má tiež magnetický prúžok na zadnej strane, takže u obchodníkov, ktorí prechádzajú na terminály novej čipovej technológie, ju môžete naďalej používať.

Otázka: Aké sú výhody čipu?

Odpoveď: Zabudovaný mikročip poskytuje robustné bezpečnostné funkcie a ďalšie možnosti, ktoré karty s tradičným magnetickým prúžkom neumožňujú. Čipovú kartu je prakticky nemožné sfalšovať.

Otázka: Kde môžem svoju čipovú kartu použiť?

Odpoveď: Svoju čipovú kartu môžete použiť u tých istých obchodníkov ako doteraz – buď vložením karty do terminálov, ktoré sú vybavené čipovou technológiou, alebo jej priložením. Svoju kartu môžete naďalej používať ako doteraz pre online platby, úhradu telefonátov a v bankomatoch.

Otázka: Na koho sa mám obrátiť, ak chcem viac informácií?

Odpoveď: Viac informácií o vašej čipovej karte získate, ak sa obrátite na vašu finančnú inštitúciu.

Otázka: Prečo bola moja karta aktualizovaná na čipovú kartu?

Odpoveď: Čipové karty sa v Spojených štátoch zavádzajú po veľkom úspechu v iných častiach sveta. Vaša nová čipová karta poskytuje zvýšenú bezpečnosť.

Otázka: Aký je môj kód PIN?

Odpoveď: Kód PIN k vašej čipovej karte je rovnaký ako kód PIN vašej predošlej karty. Ak ste kód PIN zabudli alebo ho chcete zmeniť, obráťte sa na vašu finančnú inštitúciu.

Otázka: Ako funguje čip?

Odpoveď: Bez ohľadu na to, či je vaša karta vložená do terminálu alebo len priložená, čip s terminálom komunikuje, aby zistil, či je karta pravá. Terminál vás obvykle vyzve, aby ste na overenie svojej totožnosti zadali kód PIN. Po schválení bude vaša transakcia dokončená.

Otázka: Ako zistím, či je moja čipová karta vybavená bezkontaktnou technológiou Mastercard?

Odpoveď: Karty s bezkontaktnou technológiou majú na karte uvedený nápis „bezkontaktne“ a tiež symbol bezkontaktnosti. Platbu priložením môžete vykonať u obchodníkov, ktorí majú na termináli tento symbol alebo nápis bezkontaktne   

Ak obchodník touto technológiou vybavený nie je, budete musieť svoju čipovú kartu do terminálu vložiť a zadať svoj kód PIN.

Otázka: Prečo má moja kreditná karta kód PIN?

Odpoveď: Vaša kreditná karta má kód PIN s cieľom poskytnúť vám tie najnovšie bezpečnostné funkcie. Zadaním vášho kódu PIN potvrdzujete, že ste oprávneným používateľom karty. Za použitie vášho kódu PIN vám nebude účtovaný poplatok, ibaže by ste svoju kreditnú kartu používali na výber hotovostnej zálohy z bankomatu.

K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky
Otázka: Čo znamená program viacerých značiek?

Odpoveď: Program viacerých značiek je partnerstvom, v ktorom sa združujú spoločnosť Mastercard, finančná inštitúcia vydávajúca karty Mastercard a príslušná partnerská spoločnosť, ktorá si želá rozšíriť svoje podnikanie. Tieto tri strany spolupracujú na vytvorení programu karty, ktorý sa potom ponúka zákazníckej základni partnerskej spoločnosti. Karta viacerých značiek je platobným prostriedkom, ktorý zákazníkom partnera ponúka pridanú hodnotu.

Otázka: Aké druhy podnikov úspešne prevádzkujú programy viacerých značiek?

Odpoveď: Programy viacerých značiek boli úspešne zavedené v rôznych odvetviach vrátane leteckých spoločností, plynární, automobilových spoločností, združení skladov a hypermarketov. Tieto spoločnosti majú spoločné jedno – a síce rastúcu základňu zákazníkov, ktorí pravidelne nakupujú výrobky alebo služby.

Otázka: Kto zodpovedá za propagáciu programu viacerých značiek?

Odpoveď: Úroveň poskytnutej podpory a miery zodpovednosti pri návrhu a realizácii ponúk a propagácie karty závisí od dohody medzi partnerom a vydavateľom karty. Spoločnosť Mastercard disponuje rôznymi úrovňami podpory a odbornými vedomosťami, čím môže spoločnosti pomôcť jej kartu s viacerými značkami ponúkať na trhu a podporiť rast jej podniku.

Otázka: Ako vyzerá karta Mastercard viacerých značiek?

Odpoveď: Pravidlá spoločnosti Mastercard povoľujú, aby bolo logo partnera dominantným znakom na prednej strane karty. Karty sú tiež vybavené logom Mastercard a musia spĺňať určité dizajnérske štandardy Mastercard. Meno finančnej inštitúcie vydávajúcej kartu Mastercard môže byť tiež uvedené, ale nie je to podmienkou. O tom a o ďalších podrobnostiach dizajnu rozhodnú partner a vydavateľ karty.

Otázka: Ako nájdem vydavateľa pre partnerstvo viacerých značiek?

Odpoveď: Najprv sa treba obrátiť na banku alebo finančnú inštitúciu, s ktorou má vaša spoločnosť už vzťah. Prípadne vám môže spoločnosť Mastercard poskytnúť zoznam potenciálnych finančných inštitúcií spomedzi tisícok, s ktorými sme za posledné roky spolupracovali.

Otázka: Akú úlohu zohráva spoločnosť Mastercard pri vytvorení programu viacerých značiek?

Odpoveď: To závisí od cieľov a rozpočtu partnerskej spoločnosti. Spoločnosť Mastercard však disponuje špecializovaným personálom skúsených odborníkov na označovanie viacerými značkami, ktorí spoločnosti môžu pomôcť posúdiť a vytvoriť partnerstvo viacerých značiek, ktoré splní ciele všetkých zúčastnených strán.

K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky

Consumer FAQs

      

Otázka: Čo je bezkontaktná technológia Mastercard?

Odpoveď: Bezkontaktná technológia Mastercard je spôsob, ako mať so sebou presnú sumu kamkoľvek idete. Na platbu pri pokladni stačí jednoduchý dotyk vašej karty, prívesku na kľúč alebo smartfónu.

Otázka: Prečo by som mal používať bezkontaktnú technológiu?

Odpoveď: S bezkontaktnými platbami je spojených množstvo výhod.

 • Je to spôsob, ako mať pri sebe presnú sumu kamkoľvek idete, takže si nemusíte robiť starosti s hotovosťou alebo lovením mincí.
 • Veci máte pod kontrolou, pretože vaša bezkontaktná karta alebo prístroj vašu ruku pri pokladni nikdy neopustí.
 • O svojich nákupoch máte lepšiu evidenciu, než keď používate hotovosť.
 • Je to rýchly a ideálny spôsob na miestach, kde je rýchlosť rozhodujúca, napríklad na štadiónoch, v reštauráciách rýchleho občerstvenia, na čerpacích staniciach a inde.
Otázka: Kde môžem platiť bezkontaktne?

Odpoveď: Všade, kde pri pokladni vidíte symbol  bezkontaktných platieb. Platbu môžete vykonať jednoduchým priložením karty. Sem patria aj reštaurácie rýchleho občerstvenia, čerpacie stanice, trafiky, lekárne, štadióny a iné.

Nájsť zúčastnené miesta

Ak symbol zobrazený nie je, vašu kartu vybavenú bezkontaktnou technológiou môžete aj tak použiť vložením čipovej karty alebo jej priložením pri pokladni.

Otázka: Ako môžem zaplatiť bezkontaktnou kartou Mastercard?

Odpoveď: Úhradu vykonáte jednoduchým priložením vašej bezkontaktnej karty Mastercard, prívesku na kľúče alebo smartfónu k platobnej čítačke pri pokladni zúčastnených obchodov.

Nájsť zúčastnené miesta

Otázka: Môžem svoju bezkontaktnú kartu alebo prístroj použiť pri platobných čítačkách, ktoré logo bezkontaktnej technológie nezobrazujú?

Odpoveď: Bezkontaktné platby môžete vykonať na akejkoľvek čítačke bezkontaktných platieb, ktorá je týmto symbolom vybavená. Bezkontaktnú kartu môžete použiť aj v čítačkách magnetických prúžkov tým, že ju cez zariadenie potiahnete. V čítačke magnetických prúžkov však nemôžete použiť prívesok na kľúče alebo smartfón.

Otázka: Ako blízko musí byť karta priložená k čítačke pri pokladni?

Odpoveď: Keď pri pokladni svoju kartu/zariadenie prikladáte, musí byť najviac na palec alebo dva od symbolu bezkontaktnej platby na termináli umiestnenom na pulte. Ak máte v peňaženke viac ako jednu bezkontaktnú kartu, mali by ste vybrať tú konkrétnu kartu, ktorú chcete použiť, a nie priložiť svoju peňaženku k čítačke.

Otázka: Ako sa nákupy zobrazia na mojom mesačnom vyúčtovaní?

Odpoveď: Nákupy uskutočnené bezkontaktne sa vo vašom vyúčtovaní zobrazia rovnako ako akýkoľvek iný nákup, ktorý ste kartou zaplatili.

Otázka: Ako to funguje?

Odpoveď: Bezkontaktná technológia využíva skrytý zabudovaný počítačový čip a rádiový vysielač. Po priložení vašej bezkontaktnej karty alebo zariadenia pri pokladni sa údaje o platbe bezdrôtovo zašlú do siete Mastercard. Ak používate mobilný telefón, za okamih po jeho priložení dostanete potvrdenie o platbe a môžete ísť.

Otázka: Čo je prívesok na kľúče alebo platobný štítok?

Odpoveď: Prívesok na kľúče alebo platobný štítok je špeciálne bezkontaktné zariadenie, ktoré môžete pripojiť ku svojej kľúčenke. Vydavatelia kariet ho niekedy poskytujú ako doplnok k vašej klasickej základnej plastovej karte Mastercard. 

Otázka: Musím so svojou bezkontaktnou kartou Mastercard alebo zariadením špeciálne zaobchádzať?

Odpoveď: S vašou bezkontaktnou kartou alebo zariadením zaobchádzajte tak, ako by ste zaobchádzali s akoukoľvek inou kreditnou, debetnou alebo predplatenou kartou. Vždy poznajte miesto, kde sa vaša bezkontaktná karta alebo zariadenie nachádza a uschovávajte ich na bezpečnom mieste. A nezabudnite si zapísať všetky čísla vašich kariet, dátumy uplynutia ich platnosti a núdzové telefónne čísla.

Otázka: Je v nej batéria?

Odpoveď: Nie, batéria v nej nie je.

Otázka: Musím ju vypnúť/zapnúť?

Odpoveď: Ak máte mobilný telefón s bezkontaktnou technológiou, môžete ho zapnúť a vypnúť. Ak používate bezkontaktnú kartu alebo prívesok na kľúče, tieto sú vždy pripravené na použitie.

Otázka: Je to bezpečné?

Odpoveď: Áno. Bezkontaktné platby poskytujú bezpečnú technológiu šifrovania a ochranu Nulovej zodpovednosti a sú rovnako bezpečné ako vaša štandardná karta.

 • Veci máte pod kontrolou – vaša bezkontaktná karta alebo zariadenie vašu ruku pri pokladni nikdy neopustí.
 • Žiadne neúmyselné platby – aby vaša bezkontaktná karta alebo zariadenie pri pokladni fungovali, musia byť k čítačke blízko.
 • Žiadne dvojité účtovanie – aj ak kartu pri pokladni priložíte viac ako raz, za nákup zaplatíte len raz.

Viac o bezpečnosti

Otázka: Prečo sa nevyžadujú podpisy?

Odpoveď: Aby sa zabezpečilo, že bezkontaktná technológia je rovnako jednoduchá a pohodlná ako hotovosť, obchodníci, ktorí bezkontaktné platby akceptujú, váš podpis pri malých nákupoch (50 $ a menej) nevyžadujú. Na účely vašej ochrany si však nákupy nad 50 $ spravidla vyžadujú podpis alebo kód PIN.

Otázka: Čo mám robiť, ak došlo k odcudzeniu alebo strate mojej bezkontaktnej karty alebo zariadenia?

Odpoveď: Ak ste svoju kartu stratili alebo máte podozrenie, že na vašom účte bola nepovolená aktivita, bezodkladne kontaktuje finančnú inštitúciu, ktorá vašu kartu vydala. Ak číslo vydavateľa vašej karty nepoznáte, kontaktujte spoločnosť Mastercard a pri zistení tejto informácie vám pomôžeme.

Kontaktujte nás

Otázka: Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Odpoveď: Ak tu vaša otázka nie je uvedená, odporúčame, aby ste sa obrátili na finančnú inštitúciu, ktorá váš účet vytvorila, pretože iba ona má o vašom účte konkrétne informácie. Obvykle je na zadnej strane karty číslo na zákaznícky servis vašej finančnej inštitúcie. Vždy sa môžete obrátiť na asistenčné centrum spoločnosti Mastercard, a to buď na bezplatnej linke 1-800-627-8372, alebo na platenej linke 1-636-722-7111. Ak si myslíte, že vašu otázku dokáže zodpovedať iba niekto zo spoločnosti Mastercard, kliknite sem a odošlite nám svoju otázku.

Merchant FAQs

      

Otázka: Čo je bezkontaktná technológia Mastercard?

Odpoveď: Bezkontaktná technológia Mastercard je spôsob, ako mať so sebou presnú sumu kamkoľvek idete. Na platbu pri pokladni stačí jednoduchý dotyk vašej karty, prívesku na kľúč alebo smartfónu.

Otázka: Ako to funguje?

Odpoveď: Bezkontaktná technológia využíva skrytý zabudovaný počítačový čip a rádiový vysielač. Po priložení vašej bezkontaktnej karty alebo zariadenia pri pokladni sa údaje o platbe bezdrôtovo zašlú do siete Mastercard. Ak používate mobilný telefón, za okamih po jeho priložení dostanete potvrdenie o platbe a môžete ísť.

Otázka: Aký úžitok prinesie akceptácia bezkontaktnej karty Mastercard mojej firme?

Odpoveď: Akceptácia bezkontaktnej karty obchodníkom preukázateľne prináša množstvo výhod, vrátane:

 • Rýchlejšieho vybavenia platby
 • Prispieva k vyššiemu priemernému nákupu
 • Znižuje náklady spojené s manipuláciou s hotovosťou
 • Sprístupňuje platobný terminál pre technológiu NFC mobilných telefónov a pre nové zariadenia digitálnych platieb, ako sú nositeľné doplnky.
Otázka: Aký typ obchodníkov môže mať z akceptácie bezkontaktnej technológie najväčší úžitok?

Odpoveď: Akceptácia bezkontaktnej technológie je vynikajúca voľba pre každého obchodníka, a to najmä v prostredí, kde sa rýchlosť a pohodlie oceňujú, alebo tam, kde je hotovosť aktuálne dominantným platobným prostriedkom. Medzi príklady patria reštaurácie rýchleho občerstvenia, hypermarkety, reštaurácie s rýchlou obsluhou, prejazdy drive-through, trafiky, automaty, mýtne kiosky, taxíky, parkoviská, čerpacie stanice a verejná doprava.

Otázka: Je bezkontaktná karta Mastercard bezpečná?

Odpoveď: Áno, bezkontaktné transakcie Mastercard sú spracované v tej istej sieti finančných úhrad, ktorá každoročne spracúva miliardy transakcií kartou Mastercard s magnetickým prúžkom a s čipom.

Bezpečnostné mechanizmy bezkontaktnej karty Mastercard sú navrhnuté tak, aby:

 • chránili pred falošnými kartami.
 • zaviedli účinný mechanizmus brániaci prehraniu bezkontaktných transakcií.
 • obmedzili dosah podvodného zaznamenania bezkontaktných údajov podvodníkmi v akomkoľvek prostredí.

Aj ak zákazník kartu omylom priloží dvakrát, táto technológia zaručuje, že spotrebiteľovi je nákup účtovaný len raz.

Otázka: Je možné refundáciu vykonať na bezkontaktnú kartu, hardvér alebo mobilný telefón?

Odpoveď: Áno, peniaze môžu byť zákazníkom vrátené priložením bezkontaktného platobného prostriedku rovnakým spôsobom, akým sa uskutočnil nákup. Postupujte podľa politiky refundácií vášho obchodu.

Otázka: Mení akceptácia bezkontaktnej platby niečo na záruke platby pre obchodníka?

Odpoveď: Nie, ak je bezkontaktná platba autorizovaná online alebo offline, obchodník má naďalej záruku platby, a to aj pre transakcie pod bezkontaktný limit CVM bez overenia držiteľa karty.

Otázka: Aké náklady sú s tým spojené?

Odpoveď: Náklady sa budú líšiť v závislosti od zvoleného riešenia. Na účely akceptácie bezkontaktných platieb si obchodníci môžu vybrať zavedenie zásuvnej periférnej čítačky alebo plne integrovaného platobného terminálu, prípadne samostatne stojaceho systému platobného terminálu.

Otázka: Ako sa akceptácia platieb mobilom líši od akceptácie kariet?

Odpoveď: Pre obsluhu pokladne budú platby mobilom vyzerať rovnako ako platby bezkontaktnou kartou; s tou výnimkou, že zákazník môže na svojom mobilnom zariadení potvrdiť svoj mobilný PIN, biometriu alebo rozpoznanie obrazca.

Otázka: Ako funguje proces overenia platby pri bezkontaktnej technológii?

Odpoveď: Pri transakciách pod limit pre overenie držiteľa bezkontaktnej karty platným v tej ktorej krajine sa pri kartách alebo hardvéroch žiaden kód PIN alebo podpis nevyžaduje. Pri nákupoch nad tento limit sa vyžaduje kód PIN alebo podpis.  Pri nákupe uskutočnenom mobilným telefónom zákazník obvykle svoju totožnosť overí na mobilnom telefóne zadaním svojho mobilného kódu PIN, biometrie alebo rozpoznania obrazca.

Otázka: Ako zákazník rozpozná, že na danom mieste možno platiť bezkontaktne?

Odpoveď: Čítačka platobného terminálu musí byť označená symbolom akceptácie bezkontaktnej technológie. Mnoho obchodníkov na označení platobného terminálu poukazuje aj na akceptáciu bezkontaktnej technológie.

Navyše, do dvoch mesiacov od prvej bezkontaktnej transakcie s kartou Mastercard u obchodníka by sa meno a adresa obchodníka mali zobraziť vo vyhľadávači bezkontaktných miest na webovej stránke Mastercard a v aplikácii Mastercard Nearby™.

Otázka: Aké ďalšie dokumenty sú k dispozícii, ktoré obchodníkom pomôžu zaviesť bezkontaktné platby?

Odpoveď: „Príručka o bezkontaktnej technológii pre obchodníkov“ a „Ako optimalizovať skúsenosť zákazníka s bezkontaktnou technológiou – perfektný dotyk“ vám poslúžia ako návod pre úspešné zavedenie programu bezkontaktnej technológie spoločnosti Mastercard. Tieto dokumenty sú k dispozícii na mastercard.com/contactless. Ďalšie zdroje, vrátane návodu na postup integrácie terminálu Mastercard (Návod k postupu M-TIP), získate, ak sa obrátite na vašu spracovateľskú banku.

Otázka: Je možné, že zákazníci úhradu urobia nevedomky, ak popri čítačke prejdú?

Odpoveď: Nie, najprv musíte terminál aktivovať a pokladník musí zadať sumu na úhradu, aby sa bezkontaktný terminál aktivoval. Okrem toho musí byť karta alebo zariadenie vo vzdialenosti 2 cm (1 palec) od terminálu.

Otázka: Musí obchodník o všetkých bezkontaktných transakciách vytlačiť potvrdenku?

Odpoveď: Nie, pre transakcie nízkej hodnoty nie ste povinný potvrdenku vytlačiť, ak váš zákazník o potvrdenku nepožiada.

Otázka: Aký je limit transakcie pri bezkontaktných kartách Mastercard?

Odpoveď: Bezkontaktné platby by mali byť akceptované pri všetkých sumách, rovnako ako pri klasickej platbe kartou.

Otázka: Čo ak pokladňa nereaguje?

Odpoveď: Vyskúšajte tieto kroky na odstránenie problémov:

 • Uistite sa, že terminál a všetky adaptéry sú zapnuté a pripojené. Podsvietenie, text alebo grafické prvky na obrazovke by mali naznačovať, že terminál je zapnutý.
 • Ak váš terminál nie je integrovaný a má samostatnú čítačku bezkontaktných kariet, uistite sa, že čítačka bezkontaktných kariet sa po zaevidovaní transakcie rozsvieti. Je možné, že svetlo skôr nezasvieti.
 • Znovu transakciu zaevidujte tak, ako by ste to urobili pri transakcii kartou, a zákazníka požiadajte, aby kartu znovu priložil. Uistite sa, že karta/zariadenie je vzdialené do 2 cm (1 palca) od terminálu a že počujete pípnutie alebo vidíte zmenu v osvetlení.
 • Ak váš terminál stále nereaguje, obráťte sa na výrobcu alebo distribútora terminálu.
Otázka: Ako funguje bezkontaktná technológia Mastercard pri mobilných zariadeniach?

Odpoveď: Pri platení musia vaši zákazníci postupovať podľa pokynov na ich zariadení ( toto sa v závislosti od druhu zariadenia líši) a následne len ich zariadenie správne na terminál priložiť. Pri platbe mobilným telefónom váš zákazník obvykle svoju totožnosť overí na mobilnom telefóne zadaním kódu PIN, biometrie alebo rozpoznania obrazca.

K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky
Otázka: Kde môžem nájsť informácie o výmennom kurze?

Odpoveď: S cieľom poskytnúť jednoduchý prístup k výmenným kurzom vytvorila spoločnosť Mastercard pomocou viacerých zdrojov (napr. Bloomberg, Reuters, centrálne banky a iné) nástroj. 

Kliknutím sem prejdete na náš nástroj menovej konverzie

Otázka: Aký je kurz meny krajiny, ktorú navštevujem?

Ak chcete poznať najaktuálnejší výmenný kurz krajiny, ktorú navštevujete, prejdite na našu webovú stránku, kde nájdete najaktuálnejšie výmenné kurzy.

Otázka: Ako je konverzia meny na môj účet účtovaná?

Odpoveď: Odporúčame vám, aby ste sa skontaktovali s finančnou inštitúciou, ktorá vašu kartu vydala, a zistili poplatky, ktoré sú za prepočet meny pri zahraničných transakciách účtované. Obvykle je na zadnej strane každej karty uvedené číslo zákazníckej linky. Vždy sa môžete obrátiť na asistenčné centrum spoločnosti Mastercard, a to buď na bezplatnej linke 1-800-627-8372, alebo na platenej linke 1-636-722-7111.

Otázka: Nákup som urobil v mojej miestnej mene, tak prečo mi bol účtovaný poplatok za prepočet meny?

Odpoveď: Odporúčame vám, aby ste sa skontaktovali s finančnou inštitúciou, ktorá vašu kartu vydala, a zistili poplatky, ktoré sú za prepočet meny pri zahraničných transakciách účtované. Obvykle je na zadnej strane každej karty uvedené číslo zákazníckej linky. Vždy sa môžete obrátiť na asistenčné centrum spoločnosti Mastercard, a to buď na bezplatnej linke 1-800-627-8372, alebo na platenej linke 1-636-722-7111.

Otázka: Obchodník mi nedal možnosť vybrať si menu, v akej platbu vykonám. Čo mám robiť?

Ďakujeme za vašu spätnú väzbu a je nám ľúto, že ste mali s obchodníkom, ktorý akceptuje kartu Mastercard, zlú skúsenosť.  Spoločnosť Mastercard vyšetruje všetky sťažnosti na nekalé obchodné praktiky.  Ak by ste chceli s niekým priamo o tomto oznámení hovoriť, kontaktujte nás na adrese POI_Currency_Conversion@mastercard.com.  

Otázka: Ako môžem nahlásiť nadmerný poplatok za konverziu meny?

Ďakujeme za vašu spätnú väzbu a je nám ľúto, že ste mali s obchodníkom, ktorý akceptuje kartu Mastercard, zlú skúsenosť.  Spoločnosť Mastercard vyšetruje všetky sťažnosti na nekalé obchodné praktiky.  Ak by ste chceli s niekým priamo o tomto oznámení hovoriť, kontaktujte nás na adrese POI_Currency_Conversion@mastercard.com.  

Otázka: Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Odpoveď: Ak tu vaša otázka nie je uvedená, odporúčame, aby ste sa obrátili na finančnú inštitúciu, ktorá váš účet vytvorila, pretože iba ona má o vašom účte konkrétne informácie. Obvykle je na zadnej strane karty číslo na zákaznícky servis vašej finančnej inštitúcie. Vždy sa môžete obrátiť na asistenčné centrum spoločnosti Mastercard, a to buď na bezplatnej linke 1-800-627-8372, alebo na platenej linke 1-636-722-7111. Ak si myslíte, že vašu otázku dokáže zodpovedať iba niekto zo spoločnosti Mastercard, kliknite sem a odošlite nám svoju otázku.

K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky
Otázka: Ako môžem kontaktovať operačnú podporu zákazníkov?

Odpoveď: Operačnú podporu zákazníkov možno kontaktovať na adrese Customer_Support@mastercard.com

Otázka: Ako začať s akceptáciou karty Mastercard?

Odpoveď: Začať je úplne jednoduché. Prvým krokom je kontaktovať spracovateľa alebo poskytovateľa služieb a požiadať o obchodný účet v banke alebo u niektorého z jej partnerov. 

Ako začať s akceptovaním platieb

Otázka: Ako môžem prijímať platby elektronického obchodovania?

Odpoveď: Mnohí poskytovatelia služieb vám môžu s akceptáciou platieb elektronického obchodovania pomôcť. Mnohí poskytovatelia vám dokonca môžu pomôcť vytvoriť aj webovú stránku, pridať funkciu nákupného košíka a zdokonaliť bezpečnosť vašej stránky a transakcií.

Otázka: Ako môžem stiahnuť symbol značky Mastercard na účely jeho použitia na mojej webovej stránke?

Odpoveď: Elektronické verzie značky Mastercard sú k dispozícii na stiahnutie v stredisku značky Mastercard.

Otázka: Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?


Odpoveď: Ak tu vaša otázka nie je uvedená, najlepšie bude, ak sa obrátite na finančnú inštitúciu, ktorá váš účet vytvorila, pretože iba ona má o vašom účte konkrétne informácie. Obvykle je na zadnej strane každej karty uvedené číslo zákazníckej linky vašej finančnej inštitúcie, na ktoré môžete zavolať. Vždy sa tiež môžete obrátiť na asistenčné centrum spoločnosti Mastercard, a to

buď na bezplatnej linke 1-800-627-8372, alebo na spoplatnenej linke 1-636-722-7111 a my vás k vydavateľovi vašej karty môžeme nasmerovať.Ak si myslíte, že vašu otázku dokáže zodpovedať iba niekto zo spoločnosť Mastercard:

na odoslanie svojej otázky kliknite sem

alebo pošlite e-mail na adresu AskMastercard@mastercard.com

prípadne zašlite list na adresu:

Consumer Inquiries

Mastercard International Incoporated

2000 Purchase Street
Purchase, NY 10577

Otázka: Ako môžem požiadať o kartu Mastercard?

Odpoveď: Ak už máte v banke alebo úverovom združení vedený vkladový účet, môže byť vhodnejšie obrátiť sa najprv na nich a zistiť, či vám môžu kartu Mastercard vystaviť. Ak v súčasnosti nemáte so žiadnou finančnou inštitúciou zmluvný vzťah, prípadne by ste chceli získať ponuky od rôznych vydavateľov kariet, spoločnosť Mastercard vytvorila online nástroj, ktorý vám pomôže pri rozhodovaní o dostupných produktoch. 

Otázka: Existujú programy, ktoré podporia rast môjho podnikania?

Odpoveď: Áno, programy Mastercard sú navrhnuté tak, aby stimulovali rast rôznych druhov podnikania.

Otázka: Ako funguje proces platby?

Odpoveď: Poďme sa na proces platby pozrieť.

Otázka: Aké sú výhody akceptácie karty Mastercard?

Odpoveď: Bez ohľadu na to, či ste novým alebo už etablovaným podnikom, akceptácia karty môže mať na váš hospodársky výsledok pozitívny vplyv. Tu je len niekoľko z mnohých výhod:

 Zvýšenie obratu 

Spotrebitelia minú viac, ak nie sú obmedzovaní hotovosťou, ktorú pri sebe majú. Je možné, že zaznamenáte zvýšené nákupy produktov s vyššou maržou a takisto špeciálnych položiek. A zákazníci môžu váš obchod častejšie navštevovať.

Vyššia spokojnosť zákazníkov

Vaši zákazníci ocenia skutočnosť, že im umožňujete flexibilne platiť tak, ako chcú – aj prostredníctvom kreditnej alebo debetnej karty. Spokojnejší zákazníci sú vernejší.

Rýchlejšie platenie pri pokladnPomocou rýchlej elektronickej platby vybavenie vašich zákazníkov pri pokladni urýchlite. Už viac žiadne počítanie výdavku alebo čakanie, kým zákazníci vypíšu šeky.

Vyššia efektívnosť

Kartové transakcie sú realizované elektronicky. Tieto elektronické platby vám ušetria čas a peniaze, zatiaľ čo manipulácia hotovosti a vyúčtovania platby sa minimalizuje, čím získate viac času na dôležitejšie veci, ako napríklad riadenie a rast vašej firmy.

Bezpečnosť

S nižším objemom peňazí budete menej ohrozený krádežou a vykrádaním.

Menová konverzia

Elektronické platby kartami značiek Mastercard a Maestro sú zúčtované v mene, v ktorej chcete vaše tovary a služby predávať, a to bez ohľadu na to, odkiaľ držiteľ karty pochádza. Teda ak predávate v amerických alebo kanadských dolároch, tak v nich budete aj vyplatení.

Otázka: Ako môžem začať s akceptovaním platieb kartou/ digitálnych platieb?

Odpoveď: Zistite, čo budete na začatie akceptácie elektronických platieb potrebovať.

Otázka: Aký je rozdiel medzi spracovateľom a platobným sprostredkovateľom?

Odpoveď: Platobný sprostredkovateľ je registrovaný obchodník, prostredníctvom ktorého sa transakcie podružného obchodníka realizujú. Spracovateľ je banka alebo finančná inštitúcia, ktorá kreditné a/alebo debetné platby pre obchodníka spracúva.

Otázka: Kto je spracovateľ a prečo ho potrebujem?

Odpoveď: Spracovateľ, označovaný aj ako obchodná banka, je finančná inštitúcia, ktorá je licencovaná spoločnosťou Mastercard s cieľom umožniť obchodníkom akceptovať platby Mastercard. Spracovatelia svoje spracovateľské služby obchodníkom buď predávajú priamo, alebo najímajú partnerov, aby ich predávali v ich mene. Títo partneri musia byť spoločnosťou Mastercard zaregistrovaní a na ich vizitkách a korešpondencii musia jednoznačne označovať banku vydávajúcu karty Mastercard, ktorú zastupujú. Názov banky musí byť v dohode s obchodníkom tiež jednoznačne označený.

Otázka: Čo je medzibankový poplatok?

Odpoveď: Medzibankové poplatky sú poplatky, ktoré spracovatelia platia vydavateľom kariet z nákupných transakcií uskutočnených platobnými kartami. Sú iba jedným z mnohých nákladových komponentov zahrnutých v obchodnom diskontnom poplatku. Spoločnosť Mastercard stanovuje svoje medzibankové poplatky ako potrebnú a účinnú metódu, vďaka ktorej si spoločnosť Mastercard udržiava aktívnu platobnú sieť.

Viac informácií o medzibankových poplatkoch spoločnosti Mastercard

Otázka: Koho mám volať, keď mám problém s mojimi platobnými terminálmi?

Odpoveď: S otázkou o vašich termináloch sa obráťte na vášho spracovateľa alebo platobného sprostredkovateľa.

Otázka: Bude ma akceptácia platieb niečo stáť?

Odpoveď: Informácie o nákladoch vám poskytne váš spracovateľ / platobný sprostredkovateľ.

K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky
Otázka: Pracujem pre orgán činný v trestnom konaní a prešetrujem prípad podvodu. Na koho sa môžem obrátiť?

Odpoveď: Zašlite e-mail nášmu centru pre podporu orgánov činných v trestnom konaní na adresu Law_Enforcement_Support@mastercard.com. V e-maile neuvádzajte celé číslo karty. Uveďte iba prvých 6 číslic čísla karty. Na vašu žiadosť budeme reagovať do 48 pracovných hodín.

Spoločnosť Mastercard však účty nevedie, ani nemá s držiteľmi kariet individuálne zákaznícke vzťahy. Hoci banky a finančné inštitúcie karty s označením Mastercard a s jej značkou vydávajú na základe licencie od spoločnosti Mastercard, skutočný vzťah s držiteľom karty má iba inštitúcia, ktorá kartu vydala. V dôsledku toho sú všetky informácie o účte vedené bankou alebo finančnou inštitúciou, ktorá kartu Mastercard vydala, a táto banka alebo finančná inštitúcia tiež držiteľovi karty poskytuje pravidelné výpisy, informácie a oznámenia.

K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky
Otázka: Kde môžem získať logá spoločnosti Mastercard?

Grafické stvárnenie loga na stiahnutie a pokyny k jeho používaniu sú dostupné v stredisku značky Mastercard. So strediska značky si môžete tiež objednať nálepky.

K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky
Otázka: Svoju kartu Mastercard už nemám. Ako môžem nahlásiť odcudzenie alebo stratu karty?

Odpoveď: Zástupca Mastercard vám pri nahlásení odcudzenia alebo straty karty pomôže. Kontaktujte asistenčné centrum spoločnosti Mastercard, a to buď na bezplatnej linke 1-800-627-8372, alebo na platenej linke 1-636-722-7111. Tiež by ste sa mali obrátiť na finančnú inštitúciu, ktorá vašu kartu Mastercard vydala.

Otázka: Aká je moja zodpovednosť za neoprávnené nákupy vykonané s mojou odcudzenou alebo stratenou kartou Mastercard?

Odpoveď: Ak sa na vašu kartu Mastercard vzťahuje ochrana Nulová zodpovednosť Mastercard, po nahlásení vašej karty Mastercard ako stratenej alebo odcudzenej by vo väčšine situácií už na vašom účte nemali byť zaznamenané žiadne nepovolené zrážky. Odporúčame vám skontrolovať si nasledujúce dve vyúčtovania po tom, ako svoju kartu nahlásite ako stratenú alebo odcudzenú, aby ste sa uistili, že vám neboli účtované žiadne nepovolené transakcie. Ak zbadáte nepovolené transakcie, bezodkladne kontaktujte finančnú inštitúciu, ktorá vašu kartu vydala. Obvykle je na zadnej strane karty alebo na vašom vyúčtovaní uvedené číslo na zákaznícky servis vašej finančnej inštitúcie. Takisto sa môžete obrátiť na asistenčné centrum spoločnosti Mastercard, a to buď na bezplatnej linke 1-800-627-8372, alebo na platenej linke 1-636-722-7111.

 

Otázka: Ako získam náhradnú kartu?

Odpoveď: Spoločnosť Mastercard vám môže pomôcť pri získaní náhradnej karty v spolupráci s finančnou inštitúciou, ktorá vašu kartu vydala. K náhradným kartám je potrebné, aby vaša finančná inštitúcia autorizovala nové číslo účtu. So žiadosťou o núdzovú náhradu karty, kontaktujte asistenčné centrum spoločnosti Mastercard, a to buď na bezplatnej linke 1-800-627-8372, alebo na spoplatnenej linke 1-636-722-7111.

Otázka: Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Odpoveď: Ak ste nenašli odpoveď na svoju otázku, odporúčame, aby ste sa obrátili na finančnú inštitúciu,ktorá váš účet vytvorila, pretože iba ona má o vašom účte konkrétne informácie. Obvykle je na zadnej strane karty číslo na zákaznícky servis vašej finančnej inštitúcie. Vždy sa môžete obrátiť na asistenčné centrum spoločnosti Mastercard,a to buď na bezplatnej linke 1-800-627-8372, alebo na platenej linke 1-636-722-7111. Ak si myslíte, že vašu otázku dokáže zodpovedať iba niekto zo spoločnosti Mastercard,kliknite sem a odošlite nám svoju otázku.

Otázka: Stratená alebo odcudzená karta?

Odpoveď: Či už ste obeťou krádeže kreditnej karty alebo ste kartu stratili, prípadne len potrebujete pomôcť pri hľadaní bankomatu, sme tu pre vás 24 hodín denne, 365 dní v roku. Zavolajte nášmu zástupcovi, ak máte otázky týkajúce sa:

 • Stratených alebo odcudzených kariet
 • Núdzových náhradných kariet
 • Núdzových hotovostných záloh
 • Otázok o nájdení bankomatu, ktorý akceptuje karty Mastercard, Maestro a Cirrus
 • Otázok o príslušných výhodách karty

Kontakt v stave núdze

V Spojených štátoch: 1-800-Mastercard (1-800-627-8372)

Pre zoznam všetkých núdzových čísiel kliknite sem.

V prípade krajín, ktoré v našom adresári nie sú uvedené, môžete zavolať na toto spoplatnené číslo v Spojených štátoch: 1-636-722-7111.

K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky
Otázka:  Čo je Mastercard Nearby?

Odpoveď:  Mastercard Nearby je mobilná aplikácia, ktorá vám pomôže rýchlo a ľahko nájsť miesta, kde si môžete vybrať hotovosť alebo urobiť nákup.

Otázka:  Na ktorých mobilných zariadeniach je Mastercard Nearby k dispozícii?

Odpoveď:  Mastercard Nearby je k dispozícii v obchode App store pre iPhone a v obchode Google Play pre telefóny s OS Android a takisto v obchode Windows store pre počítače alebo tablety s OS Windows.

Otázka:  Aké druhy prevádzok môžem v Mastercard Nearby nájsť?

Odpoveď:

 • Nájdete tu dva milióny bankomatov po celom svete s vyhľadávaním podľa ulíc v 30 krajinách a podľa mesta v 210 krajinách a teritóriách.
 • Nájdete tu bankomat vašej banky, ak chcete peniaze vložiť alebo sa vyhnúť transakčným poplatkom.
 • Nájdete tu obchodníkov z USA, ktorí umožňujú výber hotovosti u obchodníka pri pokladni, keď nakupujete pomocou debetnej karty.
 • Vyhľadávajte prevádzky v USA, kde môžete získať alebo dobiť predplatenú kartu.
 • Zistíte, kde môžete pri nákupe použiť bezkontaktnú kartu alebo zariadenie. Zariadenia s technológiou Apple PayTM možno použiť u všetkých obchodníkov v USA, ktorí akceptujú bezkontaktnú technológiu.
Otázka:  Čo znamená prevádzka výberu hotovosti u obchodníka (cash back)?

Odpoveď:  Obchodníci, ktorí spotrebiteľom pri nákupe umožňujú výber hotovosti z ich debetnej karty.

Otázka:  Ako sa aplikácia používa?

Odpoveď:  Je to jednoduché. Stačí si vybrať služby, ktoré si želáte, a aplikácia zobrazí prevádzky vo vašej blízkosti – môžete si zvoliť zobrazenie v zozname alebo na mape. Prevádzky môžete vyhľadávať aj zadaním adresy do poľa vyhľadávača. Vyberte si prevádzku, ku ktorej chcete informácie zobraziť, zdieľajte svoju polohu e-mailom alebo správou a v závislosti od vašej polohy vyhľadajte pokyny pre vodiča. V prípade problému s prevádzkou uvedenou v aplikácii to môžete tiež nahlásiť.

Otázka:  Aké vyhľadávacie filtre sú k dispozícii?

Odpoveď: Bankomaty môžete vyhľadávať zadaním názvu finančnej inštitúcie alebo vyhľadávaním týchto vlastností:

 • Prístup autom (Drive-through) 
 • 24-hodinová prevádzka 
 • Bezbariérový prístup 
 • Bez príplatku – bankomaty, ktoré sú súčasťou združenia oslobodeného od príplatkov a ktoré poplatky za peňažné transakcie neúčtujú.
 • Bez poplatku za prístup – bankomaty, ktoré neúčtujú poplatok za karty vydané v danej krajine.
 • Zdieľanie vkladov – držitelia kariet zúčastnených bánk môžu hotovosť vložiť do ktoréhokoľvek z týchto bankomatov.
 • Bankomat banky – bankomat umiestnený v priestoroch finančnej inštitúcie.
 • Čítačka čipových kariet – bankomaty, kde možno použiť kreditné a debetné karty s čipom a/alebo magnetickým prúžkom.

Takisto môžete vyhľadávať obchodníkov ponúkajúcich bezkontaktnú technológiu Mastercard a výber hotovosti pri pokladni podľa názvu obchodníka alebo kategórií, kam patria aj:

 • Odevy
 • Automobilový priemysel
 • Trafiky
 • Reštaurácie
 • Čerpacie stanice
 • Doprava 
 • A mnohé ďalšie 

V poslednom rade môžete vyhľadávať prevádzky Mastercard rePower podľa spôsobu načerpania prostriedkov:

 • Metóda priloženia karty, ktorá vám umožňuje si prostriedky načerpať tak, že pokladníka požiadate, aby vašu kartu k zariadeniu priložil.
 • MoneyPak a Vanilla Reload sú balíky načerpania prostriedkov, ktoré si môžete zakúpiť a pri ktorých prostriedky na vašu kartu načerpáte zadaním kódu poukazu online alebo telefonicky.
 • Na prevádzkach Western Union vás v súvislosti s iniciovaním načerpania požiadajú o vyplnenie tlačiva a ich pracovník prevedie prostriedky na vašu kartu.
Otázka:  Musím mať lokalizačné služby zapnuté, aby som mohol aplikáciu používať?

Odpoveď: Ak chcete aplikáciu používať na vyhľadávanie prevádzok vo vašej blízkosti, musia byť lokalizačné služby v nastaveniach vášho telefónu zapnuté. Ak lokalizačné služby zapnuté nemáte, prevádzku môžete vyhľadať aj zadaním názvu ulice do vyhľadávača.

Otázka:  Snažím sa nájsť prevádzky v konkrétnej krajine alebo regióne, ale žiadne neviem nájsť. Prečo?

Odpoveď:  Spoločnosť Mastercard informácie o prevádzkach dostáva od finančných inštitúcií a priamo z transakčných údajov. Ak sa vám pre konkrétnu krajinu alebo región nezobrazujú žiadne výsledky, tieto informácie nie sú aktuálne dostupné. Neustále spolupracujeme s finančnými inštitúciami a obchodníkmi na celom svete s cieľom rozširovať našu databázu prevádzok a poskytovať vám maximálne aktuálne a presné informácie o prevádzkach.

Otázka:  Prečo sa všetky prevádzky zobrazia v centre mesta?

Odpoveď:  Zobrazenia na mape podľa ulíc v nových regiónoch a oblastiach stále pridávame. Zobrazenie na mape podľa ulíc sa týka geografických regiónov, kde možno súradnice prevádzky poskytnúť s presnosťou ulice. V krajinách, kde zobrazenie na mape podľa ulíc ešte nie je dostupné, sú súradnice poskytnuté na úrovni centra mesta alebo PSČ.

Otázka:  Prečo nie sú pre môj región dostupné pokyny pre vodičov?

Odpoveď: V regiónoch, ku ktorým zobrazovanie na mape podľa ulíc nie je dostupné, nedokážeme poskytnúť pokyny pre vodičov.

Otázka:  Ako zistím, ako sa aplikácia ovláda?

Odpoveď:  Keď aplikáciu prvýkrát inštalujete, prejdite sprievodcom pri inštalácii, prípadne si ho kedykoľvek prehrajte. Z aplikácie k nemu máte prístup cez About – View Tutorial (O aplikácii – Zobraziť sprievodcu inštaláciou).

Otázka:  Na čo slúži karta All (Všetko) na posuvnej lište hore?

Odpoveď:  Keď si vyberiete viacero služieb, automaticky sa vám nastaví zobrazenie Všetko, kde sa zobrazia všetky zvolené služby. Ak chcete, aby sa vám zobrazila len jedna služba, použite posuvnú lištu hore a vyberte si individuálnu službu.

Otázka:  Čo vyjadruje špendlík s číslom zobrazený na mape?

Odpoveď: Špendlík s číslom znamená, že na tej istej prevádzke je dostupných niekoľko služieb.

Otázka:  Prečo sa mi nezobrazujú žiadne výsledky, keď zadám adresu do vyhľadávača?

Odpoveď: Skúste zadať viac informácií o adrese, ako sú ulica, mesto/obec, štát/provincia. Môžete tiež skúsiť zmeniť okruh vzdialenosti vo svojich nastaveniach, aby ste nemali zvolený príliš malý alebo veľký okruh.

Otázka:  Môžem zaslať informácie o polohe?

Odpoveď:  Áno, informácie o polohe možno zdieľať zo stránky spresňujúcej prevádzku tak, že kliknete na ikonu zdieľať. Informácie o polohe môžete zaslať e-mailom alebo SMS správou.

Otázka:  Ako nájdem bankomaty mojej banky?

Odpoveď: Na posuvnej lište hore si zvoľte bankomaty a na spodnej lište kliknite na ikonu filtrov. Následne si z rozbaľovacieho zoznamu zvoľte finančnú inštitúciu, ktorú chcete vyhľadať.

Otázka:  Ako môžem vybrať konkrétnych obchodníkov alebo kategórie?

Odpoveď:  Obchodníkov môžete filtrovať podľa prevádzok s bezkontaktnou technológiou a s výberom hotovosti pri pokladni. Na posuvnej lište hore si zvoľte výber hotovosti pri pokladni alebo bezkontaktnú technológiu a na spodnej lište kliknite na ikonu filtrov. Filtrovať môžete podľa názvu obchodníka alebo kategórie.

Otázka:  Ako môžem nahlásiť problém s prevádzkou?

Odpoveď:  Kliknutím na prevádzku uvedenú v zobrazenom zozname alebo mape prejdite na podrobnosti o prevádzke. Kliknite na ikonu Nahlásiť problém. Vyberte prednastavený problém z rozbaľovacieho zoznamu alebo vyberte možnosť Iné a zadajte opis problému.

Otázka:   Môžem zmeniť svoj vyhľadávací okruh?

Odpoveď: Áno, v nastavení aplikácie si môžete zvoliť okruh od 1 do 25 míľ alebo kilometrov.

K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky
Otázka: Čo je Mastercard Send?

Odpoveď: Mastercard Send je medzioperačná globálna platforma, prvá svojho druhu, ktorá umožňuje rýchlo a bezpečne zaslať peniaze prostredníctvom troch platobných tokov:

 • Výplaty – platby od vlády, podnikov a neziskových organizácií pre spotrebiteľov
 • Domáce P2P – platby medzi dvomi spotrebiteľmi v tej istej krajine
 • Cezhraničné P2P – platby medzi dvomi spotrebiteľmi v rôznych krajinách
Otázka: Ktoré toky Mastercard Send sú v Spojených štátoch aktuálne k dispozícii?

Odpoveď: Mastercard Send API je k dispozícii pre Domáce P2P a poskytovateľov Výplat. Okrem toho existuje aj Prevodný API, ktorý môžu použiť poskytovatelia, ktorí chcú umožniť cezhraničné platby pochádzajúce z USA.

Otázka: Prečo spoločnosť Mastercard tieto služby ponúka?

Odpoveď: V USA predstavujú výplaty a platby P2P 4 bilióny dolárov ročne. Väčšina týchto platieb sa uskutočňuje šekmi, ACH prevodmi a v hotovosti. V súčasnosti sú metódy týchto platieb pomalé, nie sú všade dostupné a spôsobujú obavy o bezpečnosť. Spotrebitelia chcú mať možnosť zasielať a prijímať peniaze pomocou svojich pripojených zariadení bez ohľadu na to, akú banku majú, a vyplácajúce subjekty hľadajú lacnejšie a efektívnejšie spôsoby, ako zaslať peniaze spotrebiteľom. V súlade s víziou spoločnosti Mastercard vybudovať World Beyond CashTM (Svet bez hotovosti), má Mastercard Send za cieľ platby pre všetky zúčastnené strany uľahčiť a urobiť ich bezpečnejšími a efektívnejšími.

Otázka: Ako funguje transakcia Send (zaslať)?

Odpoveď: Zatiaľ čo väčšina elektronických riešení P2P a výplat sa spolieha na pomalé, skupinovo orientované metódy ACH, riešenie Mastercard Send na presun prostriedkov využíva debetné siete, čo zvyčajne trvá niekoľko sekúnd. Mastercard Send je jedinečná služba: peniaze možno poslať takmer na všetky debetné karty v USA a vo väčšine prípadov sa peniaze prevedú obvykle za pár sekúnd. Cez API môže poskytovateľ služieb prostredníctvom odosielajúceho spracovateľa požiadať o prevod a spoločnosť Mastercard ho následne cez debetnú kartu bez ohľadu na značku nasmeruje na ktorýkoľvek účet v banke v USA.

Otázka: Ktoré karty sú kompatibilné s transakciami Mastercard Send?

Odpoveď: V súčasnosti je táto služba dostupná iba pre spotrebiteľské debetné karty a pre dobíjateľné predplatené karty v USA. Príkaz MoneySend však zahŕňa všetky spotrebiteľské karty: debetné, kreditné a predplatené. Mastercard odporúča, aby vydavatelia pri prechode na transakčný kód 28 podporovali všetky karty, aby sa tak pripravili na budúce vylepšenia služieb.

Otázka: Akú úlohu zohráva vydavateľ pri transakcii Send (zaslať)?

Odpoveď: Pri transakcii Send zohrávajú vydavatelia úlohu prijímajúcej inštitúcie. V tomto postavení sú vydavatelia povinní peniaze pripísať na účty držiteľov kariet.

Keď poskytovateľ služieb zašle peniaze na debetný účet pomocou transakčného kódu 28, vydavateľovi debetnej karty prijímateľa sa uhradí podiel zo sieťových poplatkov. Keď vydavateľ príkaz MoneySend splní a transakčný kód 28 umožní, bude môcť tieto poplatky začať inkasovať. Viac informácií o príkaze nájdete v Bulletine globálnych operácií č. 2 (z 2. februára 2014).

Otázka: Môže vydavateľ použiť Mastercard Send pre program P2P?

Odpoveď: Vydavateľ môže ponúkať platobné služby P2P s využitím Mastercard Send API a svojim držiteľom kariet umožniť posielať a prijímať platby od ich priateľov a rodiny. I keď Mastercard Send je ťažiskovou súčasťou programu P2P, vydavatelia, ktorí sa oň zaujímajú, by mali zvážiť aj iné nevyhnutné implementačné opatrenia a požiadavky na vývoj. Zvážiť by mali napríklad: náklady na akvizíciu zákazníkov, riadiace požiadavky u prijímateľa v prípade používateľov, ktorí nemajú účet v banke, potrebné používateľské rozhrania pre samostatnú alebo integrovanú mobilnú aplikáciu.

Otázka: Ako sa Mastercard Send líši od MoneySend?

Odpoveď: Mastercard Send je medzioperačná globálna platforma, prvá svojho druhu, ktorá umožňuje rýchlo a bezpečne zaslať peniaze. V USA umožní výplaty a platby P2P prichádzajúce a odchádzajúce z takmer akéhokoľvek účtu debetnej karty v USA, vrátane debetných kariet, ktoré pod spoločnosť Mastercard nepatria. MoneySend je druh transakcie spoločnosti Mastercard (transakčný kód 28) určený pre prevody peňazí v reálnom čase vydavateľmi napojenými na sieť Mastercard.

K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky
Otázka: Ako môžem získať Mastercard Everyday Prepaid Card (Predplatenú kartu Mastercard na každý deň)?

Odpoveď: Je ľahké nájsť Mastercard Everyday Prepaid Card, ktorá je pre vás vhodná. Tieto karty sú dostupné vo vybraných predajniach a online.

Otázka: Musím svoju predplatenú kartu pred jej použitím aktivovať a registrovať?

Odpoveď: Požiadavky na aktiváciu a registráciu sú rôzne, preto si skontrolujte obal svojej karty, kde budú podrobné pokyny. Aby ste mohli využívať funkciu nabitia a výhody karty, ako sú nulová zodpovednosť a náhrada karty, budete musieť svoju kartu zaregistrovať.

Otázka: Ako môžem Mastercard Everyday Prepaid Card používať?

Odpoveď: Keď ste pripravení urobiť nákup, dajte pokladníkovi svoju kartu a ak vás požiada, prejdite ňou cez terminál. Suma nákupu bude zo zostatku na karte automaticky odpočítaná.

Otázka: Kde môžem svoju kartu Mastercard Everyday Prepaid Card použiť?

Odpoveď: Vašu Mastercard Everyday Prepaid Card môžete používať všade, kde je akceptovaná debetná karta Mastercard – čiže milióny prevádzok po celom svete, od obchodov až po elektronické, e-mailové a telefonické objednávky. Svoju kartu môžete používať tiež na zaplatenie faktúr online.

Otázka: Môj disponibilný zostatok na karte nestačí na pokrytie sumy môjho nákupu. Môžem svoju predplatenú kartu aj tak použiť?

Odpoveď: Áno, stačí, ak pokladníkovi vopred poviete, koľko má stiahnuť z vašej predplatenej karty a koľko zaplatíte alternatívnym platobným spôsobom. Upozorňujeme vás, že tento spôsob, tiež známy ako rozdelenie platby, nemusia všetci obchodníci umožňovať.

Otázka: Ako vrátim položku, ktorá bola zakúpená kartou Mastercard Everyday Prepaid Card?

Odpoveď: Keď ju budete vracať, pokladník si môže vyžiadať vašu kartu. Hodnota vráteného tovaru bude pripísaná späť na vašu kartu.

Otázka: Nemôžem svoju kartu Mastercard Everyday Prepaid Card nájsť. Čo mám robiť?

Odpoveď: Ak ste si kartu Mastercard Everyday Prepaid Card registrovali, váš vydavateľ použije informácie, ktoré ste počas registrácie poskytli a vystaví vám novú kartu. Číslo karty si určite zapíšte.

Ak chcete nahlásiť stratu alebo odcudzenie karty, bezodkladne kontaktujte vydavateľa vašej karty. Môžete sa tiež obrátiť na  Núdzové služby, kde vám poskytnú ďalšiu pomoc.

K zaregistrovaným kartám Mastercard Everyday Prepaid patrí ochrana Nulová zodpovednosť. Existujú určité výnimky. Všeobecné podmienky Nulovej zodpovednosti zistíte kliknutím sem.

Otázka: Ako môžem pridať prostriedky na svoju kartu?

Odpoveď: Po registrácii vašej karty Mastercard Everyday Prepaid Card je najlepší spôsob, ako pridať prostriedky na vašu kartu, zriadenie priamych vkladov vášho platu. Informácie o priamych vkladoch na vašu kartu prineste svojmu zamestnávateľovi, aby váš plat automaticky pri každej výplate vložil na vašu kartu. Informácie o priamych vkladoch sú rôzne, preto skontrolujte obal svojej karty alebo sa obráťte na vydavateľa karty.

Na svoju kartu môžete peniaze vložiť aj vo vybraných obchodoch. Aby ste zistili, v ktorých obchodoch to je možné, skontrolujte obal svojej karty alebo sa obráťte na vydavateľa karty. 

Otázka: Kde môžem získať Mastercard Prepaid Gift Card (Predplatenú darčekovú kartu Mastercard)?

Odpoveď: Karty Mastercard Prepaid Gift Cards sú dostupné na pobočkách bánk, v obchodoch, online a telefonicky. Možno si vybrať z mnohých štýlov kariet, pričom niektoré z nich možno individualizovať pridaním jedinečných dizajnov, menom príjemcu a osobnými správami. Je ľahké nájsť predplatenú darčekovú kartu, ktorá sa vám hodí.

Otázka: Dostal/a som predplatenú darčekovú kartu Mastercard Prepaid Gift Card. Musím svoju kartu pred jej použitím aktivovať a zaregistrovať?

Odpoveď: Skontrolujte svoju darčekovú kartu, potvrdenku alebo príslušný obal, či neobsahujú konkrétne pokyny na aktiváciu. Mnoho predplatených darčekových kariet Mastercard Prepaid Gift Card predávaných v obchodoch je pri zakúpení karty automaticky aktivovaných. V prípade otázok o tom, ako kartu aktivovať, zavolajte na číslo zákazníckych služieb uvedené na zadnej strane karty. V prípade elektronických a telefonických nákupov je možné, že kartu budete musieť u vydavateľa karty registrovať. 

Otázka: Ako môžem predplatenú darčekovú kartu Mastercard Everyday Prepaid Card používať?

Odpoveď: Keď chcete zaplatiť za nákup, dajte pokladníkovi svoju kartu a ak vás požiada, prejdite ňou cez terminál. Suma nákupu bude zo zostatku na karte automaticky odpočítaná.

Otázka: Kde môžem svoju predplatenú darčekovú kartu Mastercard Prepaid Gift Card použiť?

Odpoveď: Vašu predplatenú darčekovú kartu Mastercard Prepaid Gift Card môžete používať všade, kde je akceptovaná debetná karta Mastercard – to sú milióny prevádzok na celom svete, od obchodov až po elektronické, e-mailové a telefonické objednávky. Svoju kartu môžete používať tiež na zaplatenie faktúr online.

Otázka:  Ako dlho môžem svoju predplatenú darčekovú kartu Mastercard Prepaid Gift Card používať?

Odpoveď:  Nákupy s vašou predplatenou darčekovou kartou môžete robiť až dovtedy, kým sa hodnota karty nevyčerpá alebo do dátumu uplynutia platnosti uvedeného na karte.

Otázka:  Čo v prípade, ak chcem položku zakúpenú pomocou mojej predplatenej darčekovej karty Mastercard Prepaid Gift Card vrátiť?

Odpoveď:  Pri vrátení položky vás môžu požiadať o predloženie karty, ktorou ste nákup zaplatili. Hodnota vráteného tovaru bude pripísaná späť na vašu kartu.

Otázka: Ako fungujú predplatené cestovné karty?

Odpoveď: Predplatené cestovné karty fungujú rovnako ako všetky ostatné predplatené karty Mastercard, čo znamená, že môžete minúť sumu až do výšky vloženej na kartu, a to všade tam, kde je debetná karta Mastercard akceptovaná. Môžete nakupovať v obchodoch, cez internet alebo cez telefón. Keď s kartou nakupujete, peniaze sa z disponibilného zostatku karty okamžite odpočítajú. Svoju kartu môžete používať až dovtedy, kým sa zostatok karty nevyčerpá alebo až do dátumu uplynutia platnosti uvedeného na karte.

Odporúčame, aby ste si pred nákupom svoj zostatok skontrolovali, pretože obchodník alebo poskytovateľ služieb možno nebude vedieť pre vás tieto informácie zistiť. 

Otázka: Ako zistím zostatok na mojej predplatenej cestovnej karte?

Odpoveď: V závislosti od vašej karty je možné, že si váš zostatok budete môcť skontrolovať na webovej stránke vydavateľa. Niektorí obchodníci budú zostatok na vašej karte dokážu načítať takisto.

Otázka: Čo v prípade, ak dôjde k strate alebo odcudzeniu mojej karty?

Odpoveď: Ak chcete nahlásiť stratu alebo odcudzenie karty, bezodkladne kontaktujte vydavateľa vašej karty. Číslo zákazníckej linky je uvedené na zadnej strane karty. Číslo cestovnej karty Mastercard si určite zapíšte. Vydavateľ vašej karty môže tieto informácie potrebovať, aby kartu zrušil a vystavil náhradnú. 

Ak ste si vašu predplatenú cestovnú kartu Mastercard registrovali, môže k nej patriť ochrana Nulová zodpovednosť. Existujú určité výnimky. Všeobecné podmienky zistíte  kliknutím sem.

Otázka: Čo je Mastercard rePower?

Odpoveď: Sieť Mastercard rePower Load Network je služba spoločnosti Mastercard, ktorá vám umožňuje u vybraných obchodníkov vložiť peňažné prostriedky na vaše predplatené karty Mastercard. 

Otázka: Ako funguje Mastercard rePower?

Odpoveď: Stačí navštíviť vybraného obchodníka s hotovosťou, ktorú chcete na kartu vložiť. 

Niektoré obchody umožňujú metódu priloženia karty, ktorá vám umožňuje peniaze na kartu vložiť v predajni tak, že pokladníka požiadate, aby vašu kartu priložil k zariadeniu. Iné obchody zas predávajú dobíjacie balíčky (napr. Green Dot MoneyPak, Vanilla Reload Pack), ktoré si kúpite a peniaze na vašu kartu pridáte zadaním kódu online alebo telefonicky.

Na prevádzkach Western Union vás požiadajú o vyplnenie tlačiva a ich pracovník peniaze na vašu kartu dobije.

Otázka: Ako sa používa vyhľadávač obchodov s Mastercard rePower?

Odpoveď: Vyhľadávač obchodov s rePower spustíte kliknutím sem. Zadajte mesto a štát, prípadne PSČ a spomedzi tisícok obchodných prevádzok nájdite tú, ktorá je k vám najbližšie. Zoznam môžete ďalej zúžiť zadaním názvu ulice alebo obchodníka. 

Obchody, ktoré podporujú metódu dobitia priložením karty, uvádzajú pri svojom názve „Priloženie karty“ („Card Swipe“) a tie, ktoré umožňujú dobitie Mastercard rePower prostredníctvom karty Green Dot® MoneyPak, uvádzajú „MoneyPak“. Obchody, ktoré umožňujú priloženie karty aj MoneyPak, uvádzajú „Oboje“.

Otázka: Môžem u obchodníkov s Mastercard rePower dobiť akúkoľvek predplatenú kartu?

Odpoveď: Dobíjaciu sieť Mastercard rePower možno využiť len na dobitie dobíjateľných predplatených kariet Mastercard alebo Maestro. Ak chcete zistiť, či je vaša karta vhodná, pozrite sa, či je na zadnej strane vašej karty zobrazené logo Mastercard rePower, prípadne sa obráťte na vydavateľa vašej karty.

Otázka: Ako získam zostatok z mojej predplatenej karty Mastercard?

Odpoveď: Váš zostatok môžete získať podľa pokynov dodaných s vašou kartou. Spravidla treba buď navštíviť webovú stránku vydavateľa karty, alebo zavolať na telefónne číslo na zadnej strane karty.

Otázka: Čo stojí transakcia dobitia Mastercard rePower?

Odpoveď: Obchody môžu účtovať poplatky za dobitie. Pozrite si časť poplatky a tiež sa vo vašom miestnom vybranom obchode opýtajte na najnovšie informácie.

Otázka: Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Odpoveď: Ak ste nenašli odpoveď na svoju otázku, odporúčame, aby ste sa obrátili na finančnú inštitúciu,ktorá váš účet vytvorila, pretože iba ona má o vašom účte konkrétne informácie. Obvykle je na zadnej strane karty číslo na zákaznícky servis vašej finančnej inštitúcie. Vždy sa môžete obrátiť na asistenčné centrum spoločnosti Mastercard,a to buď na bezplatnej linke 1-800-627-8372, alebo na platenej linke 1-636-722-7111. Ak si myslíte, že vašu otázku dokáže zodpovedať iba niekto zo spoločnosti Mastercard,kliknite sem a odošlite nám svoju otázku.

K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky
Otázka: Obchodník odo mňa pri použití mojej kreditnej karty vyžadoval, aby som urobil nákup aspoň v minimálnej hodnote. Čo mám robiť?

Odpoveď: Obchodník nachádzajúci sa v USA alebo v regióne/oblasti USA môže stanoviť minimálnu hodnotu transakcie iba pri kreditných kartách. Suma nesmie byť vyššia ako 10 $ a nesmie diskriminovať medzi vydavateľmi alebo medzi Mastercard a inými akceptovanými značkami. Obchodníci nesmú od držiteľov kariet Mastercard vyžadovať, aby pri transakcii debetnou kartou Mastercard alebo predplatenou kartou Mastercard zaplatili aspoň minimálnu sumu. Ak si myslíte, že obchodník neoprávnene trval na minimálnej hodnote, môžete to nahlásiť vyplnením tlačiva, ktoré je dostupné po kliknutí sem: Nahlásiť problém.

Otázka: Obchodník chcel za použitie mojej karty Mastercard účtovať prirážku alebo poplatok. Čo mám robiť?

Odpoveď: V dôsledku zmieru schváleného súdom spoločnosť Mastercard súhlasila s tým, že svoje pravidlá pozmení tak, aby obchodníci v USA mohli ku kreditným kartám Mastercard účtovať prirážky, ak dodržiavajú určité obmedzenia.

Obchodníci majú možnosť účtovať prirážku na „úrovni značky“, kde je prirážka rovnaká pre všetky kreditné karty Mastercard bez ohľadu na vydavateľa karty, prípadne môžu prirážku účtovať „na úrovni produktu“ (napr. uplatniť prirážku na všetky karty World Mastercard bez ohľadu na vydavateľa karty, ale nie na štandardné kreditné karty Mastercard). Podrobnosti získate kliknutím sem. Oprávnenie obchodníka uplatniť na kreditné karty prirážku podlieha prípadným obmedzeniam alebo zákazom, ktoré ukladá platné vnútroštátne právo. Pravidlá spoločnosti Mastercard obchodníkom uplatnenie prirážky na debetné karty naďalej zakazujú.

Ak neviete, či vám bolo účtované správne, alebo chcete nahlásiť sporný poplatok, pošlite nám e-mail a poskytnite nám požadované informácie.

Otázka: Čo mám robiť v prípade, keď mi prirážka obchodníka nebola pred zaplatením jasne oznámená?

Odpoveď:  Obchodníci sú povinní ich prirážky zreteľne zobraziť na pokladni a jasne uviesť sumu prirážky na potvrdenke. Ak si myslíte, že vám bolo účtované nesprávne, alebo chcete nahlásiť sporný poplatok, pošlite nám e-mail.

Otázka: Čo mám robiť v prípade, ak bola prirážka obchodníka vyššia, než som čakal?

Odpoveď: Obchodníkom určená prirážka nesmie presahovať diskontnú sadzbu obchodníka, ktorú obchodník za kreditnú kartu, na ktorú uplatnil prirážku, odvádza. V Spojených štátoch sa tento poplatok za kartu Mastercard obvykle pohybuje medzi 1,5 % a 3 % a prirážka obchodníka nesmie byť v žiadnom prípade vyššia ako 4 %. Obchodníci sú povinní ich prirážky zreteľne zobraziť na pokladni a zreteľne uviesť sumu prirážky na potvrdenke. Ak si myslíte, že vám bolo účtované nesprávne, alebo chcete nahlásiť sporný poplatok, pošlite nám e-mail.

Otázka: Prečo mi na čerpacej stanici účtovali vyššiu sumu, keď som použil kartu Mastercard?

Odpoveď: Obchodník môže svojim zákazníkom poskytovať zľavu za platby v hotovosti, pokiaľ na túto zľavu upozorňuje. Ak chcete nahlásiť sporný poplatok, môžete cez internet vyplniť stručný formulár.

Otázka: Majú obchodníci právo pýtať si odo mňa preukaz totožnosti, ak chcem použiť svoju kartu Mastercard?

Odpoveď: Sú určité situácie pri použití vašej karty Mastercard, počas ktorých od vás obchodník môže požadovať osobné údaje. Napríklad na účely zaslania. Navyše, ak karta Mastercard nie je podpísaná, obchodník by si mal vyžiadať preukaz totožnosti (ale nie si ho zaznamenať) a požiadať držiteľa karty, aby kartu pred dokončením transakcie podpísal.

Ak ste presvedčený o tom, že obchodník vyššie uvedenú normu porušil, alebo že jeho trvanie na preukaze totožnosti je otázne, môžete to nahlásiť vyplnením stručného formulára cez internet.

Otázka: Pokúsil som sa urobiť nákup ale moja karta bola zamietnutá. Čo mám robiť?

Odpoveď: Ak je vaša transakcia zamietnutá, bezodkladne kontaktujte finančnú inštitúciu, ktorá vašu kartu vydala. Banky majú niekedy pri niektorých druhoch transakcií zavedené bezpečnostné opatrenia, aby znížili riziko podvodných transakcií, čo môže mať za následok zamietnuté transakcie.

Otázka: Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Odpoveď: Ak ste nenašli odpoveď na svoju otázku, odporúčame, aby ste sa obrátili na finančnú inštitúciu, ktorá váš účet vytvorila, pretože iba ona má o vašom účte konkrétne informácie. Obvykle je na zadnej strane karty číslo na zákaznícky servis vašej finančnej inštitúcie. Vždy sa môžete obrátiť na asistenčné centrum spoločnosti Mastercard, a to buď na bezplatnej linke 1-800-627-8372, alebo na platenej linke 1-636-722-7111. Ak si myslíte, že vašu otázku dokáže zodpovedať iba niekto zo spoločnosti Mastercard, kliknite sem a odošlite nám svoju otázku.

K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky
Otázka: Spoločnosť Mastercard mi poslala e-mail / zavolala mi vo veci môjho účtu, no zdá sa, že ide o podvod alebo e-mail cielený na krádež osobných informácií. Čo mám robiť?

Odpoveď: Spoločnosť Mastercard nebude od držiteľa karty osobné údaje alebo údaje o účte nikdy požadovať a domnievame sa, že informácie, ktoré ste dostali, sú podvodné. Spotrebitelia by si mali svoje osobné údaje vždy chrániť a neodpovedať na podozrivé e-maily / telefonické podvody. Ak máte podozrenie o podvode týkajúcom sa účtu, bezodkladne kontaktujte banku, ktorá vašu kartu vydala, a nahláste to. Budeme radi, ak originál e-mailu prepošlete na adresu stopit@mastercard.com

Otázka: Niekto mi zavolal a ponúkol nižšiu sadzbu za moju kartu Mastercard, no zdá sa, že ide o podvod. Čo mám robiť?

Odpoveď: Spoločnosť Mastercard jednotlivcov za účelom vyžiadania ich osobných údajov, vrátane údajov o debetnom alebo kreditnom účte, nikdy nekontaktuje. Ak ste mali nevyžiadaný telefonát, e-mail, správu alebo žiadosť cez sociálne siete od jednotlivca, ktorý tvrdí, že je pracovníkom spoločnosti Mastercard, neodpovedajte.

Držitelia kariet Mastercard by si svoje osobné údaje mali vždy chrániť a neodpovedať na žiadne podozrivé e-maily ani otázky.

Ak ste obeťou útoku cieleného na krádež osobných údajov a domnievate sa, že údaje vášho účtu mohli byť zneužité, kontaktujte finančnú inštitúciu, ktorá vašu kreditnú alebo debetnú kartu vydala, a udalosť nahláste.

Otázka: Domnievam sa, že mojou kreditnou alebo debetnou kartou Mastercard boli realizované podvodné nákupy. Ako to nahlásim?

Odpoveď: Ak sa domnievate, že transakcia zaúčtovaná na váš účet je podvodná, mali by ste bezodkladne kontaktovať finančnú inštitúciu, ktorá vašu kartu vydala. Obvykle je na zadnej strane každej karty uvedené číslo zákazníckej linky vašej finančnej inštitúcie, na ktoré môžete zavolať. Vždy sa môžete obrátiť na asistenčné centrum spoločnosti Mastercard, a to buď na bezplatnej linke 1-800-627-8372, alebo na platenej linke 1-636-722-7111.

Otázka: Viem, kto mojou kreditnou alebo debetnou kartou Mastercard spáchal podvod. Ako to nahlásim?

Odpoveď: Ak sa domnievate, že máte informácie o osobe, ktorá spáchala podvod tým, že vašu kartu Mastercard bez vášho povolenia použila, kontaktujte finančnú inštitúciu, ktorá vašu kartu vydala. Kontaktné údaje sa môžu nachádzať na zadnej strane vašej karty alebo na mesačnom vyúčtovaní.

Otázka: Domnievam sa, že niekto si v mojom mene požiadal o kreditnú kartu Mastercard. Čo mám robiť?

Odpoveď: Spoločnosť Mastercard karty nevydáva a nedokážeme vám povedať, či bol na vaše meno založený účet. Ak poznáte meno finančnej inštitúcie, mali by ste ich okamžite kontaktovať a účet zrušiť. Následne by ste mali upovedomiť každú z týchto troch agentúr podávajúcich informácie o bonite:

Tieto agentúry podávajúce informácie o bonite by vám mali poskytnúť váš úverový výkaz. Aj ak na úverovom výkaze nezvyčajného poskytovateľa úveru nevidíte, mali by ste im oficiálne napísať a o situácii ich upovedomiť.

Viac informácií o úverových výkazoch nájdete na stránk www.ftc.gov pod voľbou úverové výkazy.

Otázka: Došlo k zneužitiu môjho účtu a dostal som novú kartu. Ako môžem získať viac informácií?

Odpoveď: Spoločnosť Mastercard chápe obavy a starostlivosť, ktorú vynakladáte na ochranu svojich financií. Každé zneužitie karty berieme veľmi vážne a úzko spolupracujeme s vyšetrovacími orgánmi. Odporúčame vám obrátiť sa na vašu finančnú inštitúciu, a tak získať najaktuálnejšie informácie. Obvykle je na zadnej strane karty uvedené číslo zákazníckej linky, na ktoré môžete zavolať.

Otázka: Ako nahlásim potenciálny podvod?

Odpoveď: Ak máte kontaktné informácie o niekom, kto spáchal podvod na účte Mastercard, kontaktujte vášho poskytovateľa obchodných služieb, aby vám pomohol spojiť sa s finančnou inštitúciou, ktorá účet Mastercard vystavila.

K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky
Otázka: Ako získam náhradnú kartu?

Odpoveď: Spoločnosť Mastercard vám môže pomôcť pri získaní náhradnej karty v spolupráci s finančnou inštitúciou, ktorá vašu kartu vydala. K náhradným kartám je potrebné, aby vaša finančná inštitúcia vystavila nové číslo účtu. So žiadosťou o núdzovú náhradu karty, kontaktujte asistenčné centrum spoločnosti Mastercard, a to buď na bezplatnej linke 1-800-627-8372, alebo na spoplatnenej linke 1-636-722-7111.

K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky
Otázka: Čo je Mastercard rePower?

Odpoveď: Sieť Mastercard rePower Load Network je služba spoločnosti Mastercard, ktorá vám umožňuje u vybraných obchodníkov vložiť peňažné prostriedky na vaše predplatené karty Mastercard. V súčasnosti je dostupná v USA vo viac ako 100 000 obchodoch.

Otázka: Ako funguje Mastercard rePower?

Odpoveď: Stačí navštíviť vybraný obchod s hotovosťou, ktorú chcete na kartu vložiť. Niektoré obchody umožňujú metódu priloženia karty, ktorá vám umožňuje peniaze na kartu vložiť v predajni tak, že pokladníka požiadate, aby vašu kartu k zariadeniu priložil. Iné obchody zas predávajú dobíjacie balíčky (napr. Green Dot MoneyPak, Vanilla Reload Pack), ktoré si kúpite a peniaze na vašu kartu pridáte zadaním kódu online alebo telefonicky.

Na prevádzkach Western Union vás na účely vloženia peňazí požiadajú o vyplnenie tlačiva a ich pracovník peniaze na vašu kartu dobije.

Otázka: Ako sa používa vyhľadávač Mastercard rePower?

Odpoveď: Zadajte mesto a štát, prípadne PSČ a vyhľadajte obchodnú prevádzku, ktorá je k vám najbližšie. Zoznam obchodných prevádzok s Mastercard rePower môžete ďalej zúžiť zadaním adresy ulice. Kliknite na tlačidlo vyhľadávania a zobrazí sa vám zoznam prevádzok a druh podporovaného dobíjania (napr. priloženie karty, Western Union, dobíjací balíček).

Otázka: Ako získam zostatok z mojej predplatenej karty Mastercard?

Odpoveď: Postupujte podľa pokynov dodaných s vašou kartou. Váš zostatok obvykle zistíte, ak navštívite webovú stránku vydavateľa karty alebo zavoláte na telefónne číslo na zadnej strane karty.

Otázka: Čo stojí transakcia dobitia Mastercard rePower?

Odpoveď: Môžu sa vzťahovať poplatky za dobitie účtované obchodom. Pozrite si časť poplatky a tiež sa u vášho vybraného obchodníka opýtajte na najnovšie informácie.

Otázka: Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Odpoveď: Ak vaša otázka medzi vyššie uvedenými témami a otázkami nie je, najlepšie bude, ak sa obrátite na finančnú inštitúciu, ktorá váš účet vytvorila, pretože iba ona má o vašom účte konkrétne a individuálne informácie. Obvykle je na zadnej strane vašej karty uvedené číslo zákazníckej linky vašej finančnej inštitúcie, na ktoré môžete zavolať. Vždy sa môžete obrátiť na asistenčné centrum spoločnosti Mastercard, a to buď na bezplatnej linke 1-800-627-8372, alebo na platenej linke 1-636-722-7111.

Ak si myslíte, že vašu otázku dokáže zodpovedať iba niekto zo spoločnosti Mastercard, kliknite sem a odošlite nám svoju otázku.

Otázka: Môžem u obchodníkov s Mastercard rePower dobiť akúkoľvek predplatenú kartu?

Odpoveď: Dobíjaciu sieť Mastercard rePower možno využiť len na dobitie dobíjateľných predplatených kariet Mastercard. Ak chcete zistiť, či je vaša karta vhodná, pozrite sa, či je na zadnej strane vašej karty zobrazené logo Mastercard rePower, prípadne sa obráťte na vydavateľa vašej karty.

K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky
Otázka: Som obchodník. Čo je Mastercard SecureCode?

Odpoveď: Mastercard SecureCode je program navrhnutý tak, aby internetovým obchodníkom poskytoval dodatočnú bezpečnosť tým, že banky, ktoré karty vydali, držiteľov kariet overia a internetovým transakciám priznajú ochranu proti spätnému zúčtovaniu v prípadoch, keď je „držiteľ karty neautorizovaný“ alebo „držiteľ karty neuznaný“.

Otázka: Som spotrebiteľ. Čo je Mastercard SecureCode?

Odpoveď: Mastercard SecureCode je služba, ktorá vašu existujúcu kreditnú alebo debetnú kartu Mastercard zdokonaľuje. Vďaka súkromnému kódu – podobnému kódu PIN – ste pri svojich nákupoch u vybraných internetových predajcov chránený pred neoprávneným použitím vašej karty.

Otázka: Ako funguje Mastercard SecureCode?

Odpoveď: Keď sa zaregistrujete a vytvoríte svoj vlastný súkromný SecureCode, vaša finančná inštitúcia vás pri pokladni automaticky vyzve, aby ste svoj SecureCode zadali vždy, keď vašou registrovanou kreditnou alebo debetnou kartou urobíte vo vybraných internetových obchodoch nákup. Váš SecureCode vaša finančná inštitúcia rýchlo potvrdí a váš nákup sa následne dokončí. Váš SecureCode nebude s obchodníkom nikdy zdieľaný. Je to presne ako zadávanie vášho kódu PIN v bankomate.

Otázka: Ako ma Mastercard SecureCode chráni?

Odpoveď: Keď váš SecureCode pri nakupovaní u vybraného internetového obchodníka správne zadáte, môžete tak potvrdiť, že ste autorizovaným držiteľom karty a váš nákup sa dokončí. Ak zadáte nesprávny SecureCode, nákup neprejde. 

Otázka: Budem musieť získať novú kartu, aby som mohol SecureCode používať?

Odpoveď: Budete môcť používať ktorúkoľvek z vašich súčasných kreditných alebo debetných kariet Mastercard, ak sú tieto karty od vybraných finančných inštitúcií. Ak neviete, či vaša finančná inštitúcia túto službu poskytuje, pozrite si zoznam vybraných finančných inštitúcií. Ak na ňom vašu finančnú inštitúciu nevidíte, skontrolujte ho aj neskôr, pretože tento zoznam sa často aktualizuje.

Otázka: Koľko kariet môžem v súvislosti so SecureCode zaregistrovať?

Odpoveď: Odporúčame vám zaregistrovať všetky vaše karty Mastercard. Počet kariet, ktoré môžete zaregistrovať, nie je vôbec obmedzený.

Otázka: Môžu dve osoby so spoločným účtom používať rovnaké heslo alebo by si mali SecureCode zaregistrovať osobitne?

Odpoveď: Registrácia je na úrovni účtu, takže heslo sa musí zdieľať.

Otázka: Čo mám robiť, ak si svoj SecureCode nepamätám?

Odpoveď: Môžete byť vyzvaný, aby ste svoj SecureCode obnovili, prípadne môžete zavolať na číslo zákazníckych služieb vašej finančnej inštitúcie, ktoré sa obvykle nachádza na zadnej strane vašej karty.

Otázka: Čo v prípade, ak môj SecureCode zlyhá alebo dostanem chybové hlásenie?

Odpoveď: Mali by ste zavolať na číslo zákazníckych služieb vašej finančnej inštitúcie, ktoré sa obvykle nachádza na zadnej strane vašej karty. Povedzte pracovníkovi zákazníckych služieb o hlásení, ktoré ste dostali.

Otázka: Čo ak som k môjmu kódu PIN SecureCode nedostal SMS / textovú správu?

Odpoveď: Ak vaša finančná inštitúcia na overenie SecureCode používa SMS / textové správy, budete musieť zavolať na číslo zákazníckych služieb vašej finančnej inštitúcie, ktoré sa obvykle nachádza na zadnej strane vašej karty.

Otázka: Čo sa stane, ak sa platnosť mojej karty skončí alebo dôjde k zmene mojich fakturačných údajov?

Odpoveď: Vydavateľ vašej karty tieto informácie automaticky vo vašom profile aktualizuje.

Otázka: Čo sa stane, ak moju kartu zruším a potom dostanem novú, ale s iným číslom účtu?

Odpoveď: Budete musieť novú kartu na účely SecureCode registrovať. Stačí vrátiť sa na registračnú stránku a dokončiť registračný proces vašej novej karty.

Otázka: Som internetový obchodník alebo podnik, ako umožním Mastercard SecureCode?

Odpoveď: Je možné, že váš spracovateľ transakcií už funkciu SecureCode podporuje. Musíte len:

 • Vášho spracovateľa transakcií kontaktovať a overiť si, či program Mastercard SecureCode podporuje.
 • Nainštalovať „plug-in“ aplikáciu kompatibilnú s Mastercard SecureCode na vašu stránku.
 • Otestovať vašu stránku s kartou Mastercard, aby ste sa ubezpečili, že SecureCode funguje správne.
 • Zobraziť logo Mastercard SecureCode, aby vaši zákazníci vedeli, že dbáte na bezpečnosť internetového nakupovania.
 • Zaslať overovacie hodnoty transakcií vydavateľovi karty cez váš obvyklý postup autorizácie pomocou poľa univerzálneho overenia držiteľa karty (UCAF).
Otázka: Keď SecureCode zavediem, ako ho na mojej stránke otestujem?

Kontaktujte vášho spracovateľa transakcií, keď ste pripravený vašu stránku otestovať.

Otázka: Je používanie SecureCode pre nakupujúcich cez internet jednoduché?

Odpoveď: Áno. Nakupujúcim stačí pred dokončením ich internetovej transakcie zadať ich súkromný Mastercard SecureCode do vnútorného okna zobrazeného vydavateľom ich karty. Za overenie kódu zodpovedá vydavateľ karty.

Otázka: Som obchodník, ktorý chce ponúkať SecureCode. Ako nájdem certifikovaného predajcu SecureCode?

Odpoveď: Aktuálny zoznam certifikovaných predajcov kompatibilných s Mastercard SecureCode je dostupný tu: Zoznam predajcov Mastercard SecureCode

Otázka: Ako môžem stiahnuť logo Mastercard SecureCode na účely jeho použitia na mojej webovej stránke?

Odpoveď: Po dokončení testovania kompatibility vám spoločnosť Mastercard poskytne identifikátor programu SecureCode.

Otázka: Som obchodník, prečo by som mal ponúkať Mastercard SecureCode?

Odpoveď: Tým, že zákazníkom poskytnete možnosť využitia SecureCode, získate pri plne vyhovujúcich transakciách ochranu pred spätným zúčtovaním z dôvodu neautorizovaného držiteľa karty. Táto ochrana je určená na zníženie vášho rizika spätného zúčtovania a spracovateľských nákladov.

A keď SecureCode zavediete, dôvera spotrebiteľov vzrastie a je viac pravdepodobné, že vaši zákazníci u vás cez internet nakúpia. Takisto vám to môže pomôcť rozšíriť geografický dosah vášho podniku vďaka predaju zákazníkom v krajinách, kde sú online debetné karty používanejšie než kreditné karty. Okrem dodatočnej ochrany proti spätnému zúčtovaniu u týchto zákazníkov budete môcť tiež spracovávať transakcie ich debetnou kartou Maestro.

Otázka: Ako spoznám, že obchodník SecureCode podporuje?

Odpoveď: Väčšina vybraných obchodníkov má logo Mastercard SecureCode zobrazené na svojej stránke. Ale aj keď logo SecureCode nevidíte, obchodník ho aj tak môže podporovať a vyzvať vás, aby ste svoj SecureCode zadali.

Otázka: Ako internetový obchodník vie, že som na SecureCode zaregistrovaný?

Odpoveď: Keď u vybraných internetových obchodníkov použijete kartu, ktorá je zaregistrovaná v programe SecureCode, obchodník vašu kartu Mastercard v čase transakcie automaticky rozpozná.

Otázka: Čo sa stane, ak môj SecureCode u vybraného obchodníka použijem?

Odpoveď: Ak u vybraného obchodníka urobíte nákup a zadáte svoje platobné údaje registrované ku karte Mastercard, budete vašou finančnou inštitúciou automaticky vyzvaný, aby ste zadali svoj SecureCode. Po skontrolovaní údajov o vašom nákupe a potvrdení, že váš osobný pozdrav je správny, stačí, ak na dokončenie vášho nákupu zadáte váš SecureCode.

Otázka: Čo znamená osobný pozdrav?

Odpoveď: Osobný pozdrav je správa, ktorú počas prihlásenia vytvoríte. Zakaždým, keď uskutočníte nákup u vybraného obchodníka cez internet, budete vyzvaný, aby ste zadali svoj SecureCode. V tom okamihu sa vám zobrazí váš osobný pozdrav a ďalšie podrobnosti o nákupe. Osobný pozdrav je vaším ubezpečením, že komunikujete s vašou finančnou inštitúciou.

Ak je osobný pozdrav zobrazený v kontextovom okne nesprávny, váš SecureCode by ste nemali zadávať. Mali by ste okamžite kontaktovať službu zákazníkom na čísle uvedenom na zadnej strane vašej zaregistrovanej karty Mastercard a nahlásiť možný podvod.

Otázka: Ako pozmení SecureCode postup nakupovania cez internet?

Odpoveď: Postup nakupovania cez internet sa nezmení, až na to, že budete vyzvaný, aby ste pri platení zadal váš SecureCode. Váš SecureCode nebude obchodníkovi počas procesu platenia nikdy sprístupnený.

Otázka: Budem môcť nakupovať u obchodníkov, ktorí akceptujú Mastercard, no SecureCode nepodporujú?

Odpoveď: Ak urobíte nákup u obchodníka, ktorý SecureCode nepodporuje, nebudete požiadaný, aby ste zadali svoj SecureCode. Budete naďalej chránený pred neoprávnenými nákupmi v rámci Nulovej zodpovednosti od spoločnosti Mastercard.

Otázka: Som obchodník a mojim zákazníkom chcem ponúkať SecureCode. Ako získam viac informácií?

Odpoveď: Viac informácií o účasti v Mastercard SecureCode získate, ak navštívite SecureCode obchodníka.

Otázka: Ako sa SecureCode líši od Nulovej zodpovednosti?

Odpoveď: Využívanie Mastercard SecureCode vám poskytuje dodatočnú bezpečnosť pri ochrane vašej karty pred neoprávneným použitím. Existujú aj výnimky. Nulová zodpovednosť poskytuje krytie pre prípad, že bola vaša karta podvodne použitá.

Otázka: Kde si môžem pozrieť všeobecné podmienky k SecureCode?

Odpoveď: Navštívte webovú stránku vašej finančnej inštitúcie, kde nájdete všeobecné podmienky špecifické pre vašu kartu.

Otázka: Kde si môžem prečítať politiku ochrany súkromia k SecureCode?

Odpoveď: Navštívte webovú stránku vašej finančnej inštitúcie, kde si budete môcť prečítať politiku súkromia špecifickú pre vašu kartu.

Otázka: Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Odpoveď: Ak ste nenašli odpoveď na svoju otázku, odporúčame, aby ste sa obrátili na finančnú inštitúciu, ktorá váš účet vytvorila, pretože iba ona má o vašom účte konkrétne informácie. Obvykle je na zadnej strane karty číslo na zákaznícky servis vašej finančnej inštitúcie. Vždy sa môžete obrátiť na asistenčné centrum spoločnosti Mastercard, a to buď na bezplatnej linke 1-800-627-8372, alebo na platenej linke 1-636-722-7111. Ak si myslíte, že vašu otázku dokáže zodpovedať iba niekto zo spoločnosti Mastercard, kliknite sem a odošlite nám svoju otázku.

Otázka: Ako funguje Mastercard SecureCode?

Odpoveď: Keď držiteľ karty u vybraného obchodníka svoju internetovú objednávku zadá, Mastercard SecureCode na účely ubezpečenia, že držiteľ karty je oprávnený túto transakciu urobiť, vykoná nasledovné:

 • Spustí vnútorné okno vydavateľa karty, v ktorom držiteľa karty vyzve, aby zadal svoj jedinečný osobný kód.
 • Vydavateľ tento osobný kód overí a transakciu schváli.
Otázka: Podporuje Mastercard SecureCode aj karty značky Maestro?

Odpoveď: Áno. Mastercard SecureCode vydavateľom dáva možnosť podporovať internetové transakcie s debetnou kartou Maestro, čo umožňuje cezhraničné transakcie s obchodníkmi v krajinách, kde sú debetné karty rozšírenejšie než kreditné.

Otázka: Som povinný logo programu Mastercard SecureCode na mojej stránke zobraziť?

Odpoveď: Áno. Keď úspešne dokončíte testovanie, spoločnosť Mastercard vám poskytne logo Mastercard SecureCode, ktoré zobrazíte na svojej webovej stránke v súlade s usmernením spoločnosti Mastercard. Tak sa zákazníci dozvedia, že aj vy prispievate k zvýšeniu bezpečnosti ich transakcií.

Otázka: Na koho sa môžem obrátiť o pomoc v súvislosti s Mastercard SecureCode?

Odpoveď: Ak máte Mastercard SecureCode, musíte v prípade, ak zaznamenáte akékoľvek problémy, kontaktovať finančnú inštitúciu, ktorá vašu kartu Mastercard vydala. Vašu finančnú inštitúciu nájdete kliknutím sem. Dovoľujeme si vás upozorniť, že ak tu vaša finančná inštitúcia nie je uvedená, SecureCode neponúka. 

K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky
Otázka: Aká je politika spoločnosti Mastercard, čo sa týka nahlasovania ohrozenia bezpečnosti?

Odpoveď: Pre spoločnosť Mastercard sú zabezpečenie a bezpečnosť základnými zásadami, ktoré sú ústrednými pre každú súčasť našej spoločnosti a pre inovatívne technologické platformy a služby, ktoré ponúkame. Vieme, že bezpečné výrobky a služby sú základom dôvery, ktorú do nás vkladajú naši zákazníci, držitelia kariet, obchodníci a iní partneri.

Ak sa domnievate, že ste odhalili bezpečnostné riziko, oznámte nám to čo najskôr prostredníctvom nášho programu nahlasovania ohrození. Všetky overiteľné a legitímne nahlásenia prešetríme a vynasnažíme sa problém, ktorý ste nám pomohli odhaliť, čo najskôr opraviť. 

Otázka: Ktoré platformy a kategórie ohrození sú zahrnuté?

Odpoveď: Aktuálne sú v našom programe nahlasovania ohrození (program Bug Bounty) zahrnuté tieto platformy a kategórie ohrození:

Platformy

 • Mastercard.us
 • Priceless.com
 • Simplify Commerce

Kategórie ohrození

 • Cross-site scripting (XSS)
 • Cross-site request forgery (CSRF)
 • Insecure direct object references (IDOR)
 • Zraniteľnosť voči SQL injekcii
 • Autentifikácia zraniteľností
 • Spustenie kódu serverom
 • Eskalácia privilégia
 • Závažná chyba v konfigurácii zabezpečenia (nezapríčinená užívateľom)
Otázka: Čo ak zistím ohrozenia alebo problémy mimo týchto oblastí?

Odpoveď: Zabezpečenie je našou najvyššou prioritou. V ochrane našich digitálnych aktív sme neúnavní a možnosť spolupráce s komunitou skúmajúcou technológie a kybernetickú bezpečnosť vítame. Potenciálne ohrozenia bezpečnosti môžete zaslať na adresu security@mastercard.com. Informácie zaslané na túto e-mailovú adresu nemajú nárok na kompenzáciu v rámci nášho programu nahlasovania ohrození. 

Otázka: Aký je postup odmeny za nahlásené ohrozenia?

Odpoveď: Peňažné odmeny sú externým výskumníkom zabezpečenia ponúkané, ak na jednej zo zahrnutých platforiem identifikujú problém. Kompenzácia závisí od závažnosti a dosahu identifikovaného problému.

K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky
Otázka: Na mojom účte nebola prirážka zreteľne uvedená. Čo mám robiť?

Odpoveď: Obchodníci môžu zákazníkom, ktorí platia kartami značky Mastercard účtovať prirážku. Tieto poplatky nie sú povolené v prípade debetných kariet Mastercard alebo predplatených kariet Mastercard. Obchodníci sú povinní ich politiku prirážky zreteľne na pokladni zobraziť a zreteľne uviesť sumu prirážky na potvrdenke.

Ak neviete, či vám bolo účtované správne, alebo chcete nahlásiť sporný poplatok, pošlite nám priamo e-mail na adresu merchantsurcharge@mastercard.com.

Otázka: Prirážka obchodníka bola vyššia, ako som očakával. Čo mám robiť?

Odpoveď: Obchodníkom určená prirážka nesmie presahovať diskontnú sadzbu obchodníka, ktorú obchodník za kreditnú kartu, na ktorú uplatnil prirážku, odvádza. V Spojených štátoch sa tento poplatok pri karte Mastercard obvykle pohybuje medzi 1,5 % a 3 %. Obchodník však v žiadnom prípade nemôže účtovať prirážku vyššiu než 4 %. Obchodníci sú povinní ich prirážky zreteľne zobraziť na pokladni a zreteľne uviesť sumu prirážky na potvrdenke.

Ak neviete , či vám bolo účtované správne, alebo chcete nahlásiť sporný poplatok, pošlite e-mail na túto adresu a poskytnite nám požadované informácie.

Otázka: Prirážka obchodníka mi nebola pred zaplatením jasne oznámená. Čo mám robiť?

Odpoveď: Obchodníci sú povinní ich prirážky zreteľne zobraziť na pokladni a jasne uviesť sumu prirážky na potvrdenke. Ak neviete , či vám bolo účtované správne, alebo chcete nahlásiť sporný poplatok, pošlite e-mail na túto adresu a poskytnite nám požadované informácie.

Otázka: Bola mi účtovaná prirážka bez môjho vedomia. Čo mám robiť?

Odpoveď: Obchodníci môžu všetkým zákazníkom, ktorí platia kreditnými kartami značky Mastercard, účtovať dodatočný poplatok. Tieto poplatky nie sú povolené v prípade debetných kariet Mastercard alebo predplatených kariet Mastercard. Predmetné požiadavky nájdete kliknutím sem.

Obchodníci sú povinní ich politiku prirážky zreteľne na pokladni zobraziť a zreteľne uviesť sumu prirážky na potvrdenke. 

Ak neviete, či vám bolo účtované správne, alebo chcete nahlásiť sporný poplatok, pošlite nám e-mail na adresu merchantsurcharge@mastercard.com.

Otázka: Obchodník chcel za použitie mojej karty Mastercard účtovať prirážku alebo poplatok. Čo mám robiť?

Odpoveď: Obchodníci môžu zákazníkom, ktorí platia kreditnými kartami značky Mastercard, účtovať dodatočný poplatok, ak to zákon dovoľuje. Tieto poplatky nie sú povolené v prípade debetných kariet Mastercard alebo predplatených kariet Mastercard. Ďalšie podrobnosti o týchto prirážkach nájdete po kliknutí sem.

Obchodníci sú povinní ich politiku prirážky zreteľne na pokladni zobraziť a zreteľne uviesť sumu prirážky na potvrdenke.

Ak neviete, či vám bolo účtované správne, alebo chcete nahlásiť sporný poplatok, pošlite nám priamo e-mail na adresu merchantsurcharge@mastercard.com

K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky
Otázka: Na koho sa mám obrátiť, ak mám problém s vykonaním platby?

Odpoveď: S otázkami týkajúcimi sa vyúčtovania a poplatkov by ste sa mali obrátiť na finančnú inštitúciu, ktorá vašu kartu vydala. Na zadnej strane vašej karty alebo na vašom mesačnom vyúčtovaní by mal byť uvedené telefónne číslo. S konkrétnymi otázkami o štátnych alebo miestnych daniach z príjmu sa obráťte na váš miestny daňový úrad.

Otázka: Ako si môžem byť istý, že moja platba kartou bola spracovaná?

Odpoveď: Po overení karty vám poskytovateľ služieb poskytne číslo potvrdenia. Toto číslo je záznamom o tom, že vydavateľ karty vašu transakciu úhrady dane schválil a autorizoval.

Otázka: Ako budem vedieť, aké poplatky mi budú účtované, ak dane uhradím kartou?

Odpoveď: Po zadaní sumy na úhradu vám webová stránka zobrazí poplatok za službu. Poplatky sa môžu líšiť v závislosti od výšky dane na úhradu.

Otázka: Aké informácie budem potrebovať, ak chcem uhradiť dane pomocou mojej karty Mastercard?

Odpoveď: Keď sa zobrazí výzva, budete požiadaný o:

 • Číslo nehnuteľnosti/pozemku daňovníka 
 • Sumu na úhradu (v celých dolároch) vypočítanú v daňovom priznaní 
 • 16-miestne číslo karty Mastercard 
 • Dátum ukončenia platnosti karty Mastercard 
 • PSČ, ak sa mesačný výpis z účtu Mastercard zasiela poštou, prípadne PSČ primárneho držiteľa karty
 • Telefónne číslo cez deň 
Otázka: Ako sa na mojom výpise zobrazí úhrada federálnej dane?

Odpoveď: Na transakciu úhrady dane sa budú vzťahovať dve osobitné položky: prvá zobrazí sumu uhradenej dane a príjemcu platby identifikuje ako „Platba dane pre ministerstvo financií USA“ a druhá položka zobrazí poplatok za službu a bude označená ako „Poplatok za službu úhrady dane“.

Otázka: Kde môžem získať informácie o elektronickom podaní daňového priznania?

Odpoveď: S daňovým úradom sa môžete spojiť na telefónom čísle 1-800-829-1040 alebo na www.irs.gov.

K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky
Otázka: Niekto mi zavolal a ponúkol nižšiu sadzbu za moju kartu Mastercard, no zdá sa, že ide o podvod. Čo mám robiť?

Odpoveď: Spoločnosť Mastercard sa nepokúša jednotlivcov za účelom vyžiadania ich osobných údajov, vrátane údajov o debetnom alebo kreditnom účte, kontaktovať. Ak ste mali nevyžiadaný telefonát, e-mail, správu alebo žiadosť cez sociálne siete od jednotlivca, ktorý tvrdí, že je pracovníkom spoločnosti Mastercard: NEODPOVEDAJTE.

Držitelia kariet Mastercard by si svoje osobné údaje mali vždy chrániť a neodpovedať na žiadne podozrivé e-maily alebo iné otázky.

Ak ste obeťou útoku cieleného na krádež osobných údajov a domnievate sa, že údaje vášho účtu mohli byť zneužité, kontaktujte banku alebo finančnú inštitúciu, ktorá vašu kreditnú alebo debetnú kartu vydala, a udalosť nahláste.

K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky
Otázka: Ako môžem namietať poplatok?

Odpoveď: Ak chcete namietať poplatok, obráťte sa na finančnú inštitúciu, ktorá vašu kartu vydala. Iba vydavateľ vašej karty má konkrétne a individuálne informácie, ktoré zahŕňajú aj to, aké práva máte na podanie námietok. Konanie o námietkach odsúhlasené finančnými inštitúciami, ktoré karty Mastercard vydávajú alebo transakcie s kartou Mastercard spracovávajú, je nastavené tak, aby finančným inštitúciám umožňovalo spory s držiteľmi kariet a obchodníkmi formálnym spôsobom riadiť. 

Otázka: Na koho sa mám obrátiť, ak som niečo, čo som si cez internet alebo telefonicky objednal, nikdy nedostal?

Odpoveď: Ak ste niečo, čo ste objednali, nedostali, prípadne ak ste dostali nesprávnu položku, mali by ste sa najprv obrátiť na obchodníka a pokúsiť sa situáciu vyriešiť. Ak sa nedokážete dohodnúť a chcete transakciu namietať, musíte tak urobiť priamo vo finančnej inštitúcii, ktorá vašu kartu Mastercard vydala.

Obvykle je na zadnej strane karty číslo na zákaznícky servis vašej finančnej inštitúcie. Vždy sa môžete obrátiť na asistenčné centrum spoločnosti Mastercard, a to

buď na bezplatnej linke 1-800-627-8372, alebo na spoplatnenej linke 1-636-722-7111 a my vás s vašou finančnou inštitúciou spojíme.

Otázka: Urobil som nákup, ale prišla mi nesprávna položka. Čo mám robiť?

Odpoveď: Ak ste si niečo kúpili, ale prišlo vám niečo iné, obráťte sa na obchodníka a pokúste sa situáciu vyriešiť. Ak spolu s obchodníkom nedokážete problém vyriešiť a chcete voči transakcii podať námietku, musíte tak urobiť priamo vo finančnej inštitúcii, ktorá vašu kartu Mastercard vydala.

Obvykle je na zadnej strane vašej karty uvedené číslo zákazníckej linky vašej finančnej inštitúcie, na ktoré môžete zavolať. Vždy sa môžete obrátiť na asistenčné centrum spoločnosti Mastercard, a to buď na bezplatnej linke 1-800-627-8372, alebo na platenej linke 1-636-722-7111.

Otázka: Ako získam refundáciu od firmy, ktorá podala návrh na vyhlásenie konkurzu?

Odpoveď: Ak ste pri nákupe u firmy, ktorá podala návrh na vyhlásenie konkurzu, použili kartu Mastercard, môžete u finančnej inštitúcie, ktorá kartu vydala, podať voči transakcii námietku. Obvykle je na zadnej strane vašej karty uvedené číslo zákazníckej linky vašej finančnej inštitúcie, na ktoré môžete zavolať. Vždy sa môžete obrátiť na asistenčné centrum spoločnosti Mastercard, a to buď na bezplatnej linke 1-800-627-8372, alebo na platenej linke 1-636-722-7111.

Otázka: Čo mám robiť, ak mi finančná inštitúcia, ktorá moju kartu Mastercard vydala, oznámi, že spoločnosť Mastercard moju námietku zamietla?

Odpoveď: Ak vaša námietka bola zamietnutá, finančná inštitúcia, ktorá vašu kartu Mastercard vydala, bude schopná vám dôvod vysvetliť. Obvykle je na zadnej strane vašej karty uvedené číslo zákazníckej linky vašej finančnej inštitúcie, na ktoré môžete zavolať. Vždy sa môžete obrátiť na asistenčné centrum spoločnosti Mastercard, a to buď na bezplatnej linke 1-800-627-8372, alebo na platenej linke 1-636-722-7111.

Otázka: Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Odpoveď: Ak tu vaša otázka nie je uvedená, najlepšie bude, ak sa obrátite na finančnú inštitúciu, ktorá váš účet vytvorila, pretože iba ona má o vašom účte konkrétne a individuálne informácie. Obvykle je na zadnej strane vašej karty uvedené číslo zákazníckej linky vašej finančnej inštitúcie, na ktoré môžete zavolať. Vždy sa môžete obrátiť na asistenčné centrum spoločnosti Mastercard, a to buď na bezplatnej linke 1-800-627-8372, alebo na platenej linke 1-636-722-7111.

Ak si myslíte, že vašu otázku dokáže zodpovedať iba niekto zo spoločnosti Mastercard, kliknite sem a odošlite nám svoju otázku.

K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky
Otázka: Čo je tokenizácia?

Odpoveď: Tokenizácia je proces nahradenia základného čísla účtu karty (PAN) – 16-miestneho čísla na plastovej karte – jedinečným náhradným číslom karty, respektíve „tokenom“. Tokeny môžu byť použité pri transakciách cez platobný terminál s použitím mobilných telefónov, v nákupoch cez aplikácie a pri nákupoch cez internet.

Otázka: Aké sú výhody tokenizácie?

Odpoveď: Tokenizácia znižuje podvody pri digitálnych platbách tak, že zaradením dynamického prvku do každej transakcie robí transakcie bezpečnejšími. Preberá bezpečnosť fyzického EMV čipu a aplikuje ju na prostredia bez karty, vrátane bezkontaktných platieb, platieb mobilom a internetových platieb.

Obchodníkom prináša výhodu bezpečnejších transakcií a rýchlejšie vybavenie pri pokladni, nové možnosti akceptácie platieb a viac možností ako predávať.

Otázka: Ako zabezpečím, že dokážem akceptovať transakcie od zariadení s touto funkciou?

Odpoveď: Existujúce bezkontaktné terminály sú s tokenizovanými transakciami kompatibilné a nie je potrebné žiadne ďalšie opatrenie. Spoločnosť Mastercard obchodníkom ponúka bezplatnú voliteľnú službu bezpečnejšej akceptácie platieb v rámci aplikácií nazývanú Digital Secure Remote Payment (DSRP) (digitálna bezpečná vzdialená platba). Aby mohol obchodník DSRP využívať, musí:

 • Kontaktovať svojho spracovateľa, či DSRP podporuje
 • Integrovať svoju mobilnú aplikáciu s partnerom digitálnej peňaženky
Otázka: Akú úlohu zohráva spoločnosť Mastercard pri spustení digitálnych peňaženiek?

Odpoveď: Nové digitálne peňaženky sa pripájajú do Mastercard Digital Enablement Service (MDES) (služba spoločnosti Mastercard umožňujúca digitálnu funkcionalitu), vďaka čomu môžu vybraní vydavatelia umožniť bezpečné platby mobilom miliónom zariadení.

Otázka: Čo pre mňa tieto nové digitálne platby znamenajú?

Odpoveď: Každý nákup urobený pomocou tokenizovanej debetnej, kreditnej, predplatenej karty alebo karty malého podniku Mastercard cez Android Pay, Samsung Pay alebo Apple Pay v Spojených štátoch spotrebiteľom aj obchodníkom ponúka zvýšenú bezpečnosť a výhody digitálnej transakcie Mastercard vrátane bezpečnej tokenizačnej technológie.

Otázka: Ovplyvní to spôsob, akým identifikujem nových alebo opätovných zákazníkov?

Odpoveď: Obchodníci, ktorí využívajú čísla kariet na identifikáciu zákazníkov, nedokážu opätovných zákazníkov identifikovať, keď ich token použijú prvýkrát, pretože sa zobrazí ako nové číslo karty. Pri ďalšom použití však obchodníci dokážu token priradený zariadeniu spotrebiteľa identifikovať.

Otázka: Podporujú niektoré z digitálnych peňaženiek moje vernostné programy?

Odpoveď: Android Pay umožňuje karty vernostných programov obchodníkov pri platení pridať a použiť.

K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky
K dispozícii nie sú žiadne najčastejšie otázky