Skip to Content

Dátum účinnosti: 30.11.2022


BEZPEČNOSŤ JE V CENTRE PRÍBEHU SPOLOČNOSTI MASTERCARD

Naším cieľom je neustále chrániť každého, kto je spojený so spoločnosťou Mastercard. Naše poslanie je jasné. Každý deň a všade využívame naše technológie a odborné znalosti, aby boli platby a digitálne interakcie bezpečné, jednoduché a inteligentné. Či už ste spotrebiteľ, obchodník, vydavateľ, podnik alebo subjekt verejného sektora, môžete byť pokojní, pretože viete, že vaša bezpečnosť je našou prioritou číslo jeden a je ústredným prvkom všetkého, čo robíme.

Platobné technológie nikdy neboli bezpečnejšie, avšak ani kriminálnici nikdy neboli inteligentnejší. Prechod do digitálneho sveta prostredníctvom digitálnych platieb a iných digitálnych interakcií, ktorý prebieha bezprecedentným tempom, im to ešte viac umožňuje. Ako vývoj technológií napreduje, spoločnosť Mastercard zostáva na čele inovácií a bezpečnosti, aby bola o krok pred kriminálnikmi a zabezpečila vašu bezpečnosť. Keďže pribúdajú zariadenia použiteľné na elektronický obchod, našou prioritou je zabezpečiť ich bezpečnosť. Podporujeme všetkých inovátorov, aby do zariadení zabudovali zabezpečovacie nástroje hneď od začiatku, a my sme tak mohli lepšie riešiť problém potenciálnych rizík.

VIACERÉ TECHNOLOGICKÉ ÚROVNE CHRÁNIAPLATOBNÉ TRANSAKCIE A DIGITÁLNE INTERAKCIE

Na boj proti podvodom neexistuje žiadne zázračné riešenie, preto používame viacero úrovní zabezpečenia na ochranu každej transakcie aj na ochranu zákazníkov v rámci digitálnych interakcií. Naše technológie, procesy a odborné znalosti nám umožňujú predchádzať hrozbám, odhaľovať a riešiť ich a zároveň zlepšovať užívateľský komfort súvisiaci s platobnými zariadeniami a digitálnymi interakciami.

Na ochranu platobného systému našich zákazníkov a ich podnikania sme zaviedli a prevádzkujeme štyri úrovne ochrany:

 • Prevencia: Zabezpečenie zariadení, údajov a sietí koordinovaným spôsobom v rámci celého odvetvia pomáha výrazne znížiť riziko podvodu.
 • Identifikácia: Pracujeme na zvýšení dôveryhodnosti, keďže meniaci sa svet digitálneho pripojenia vytvára nové povinnosti bezpečnej identifikácie osôb. Naše riešenia na identifikáciu nám pomáhajú poskytovať takmer bezproblémovú autentifikáciu. Podporujeme bezproblémové overovanie totožnosti v reálnom čase v mene našich zákazníkov. Ponúkame jedinečné služby osobnej digitálnej identity, ktoré môžu využívať spotrebitelia aj zákazníci.
 • Odhaľovanie: Využívame silu našej siete a našich technológií na monitorovanie transakcií po celom svete a identifikáciu transakčných podvodov, finančnej kriminality, krypto-kriminality a kybernetických hrozieb. Náš komplexný balík nástrojov ponúkaných finančným inštitúciám, obchodníkom a iným podnikom možno prispôsobiť ich zákazníckej základni a zahŕňa všetko od nástrojov umelej inteligencie navrhnutých na modelovanie a predpovedanie podvodných scenárov až po vyhodnocovanie podvodov v reálnom čase v momente predaja, spravodajské riešenia v oblasti kryptomien a blockchainu a analýzy kybernetického zdravia.
 • Používateľnosť: Všetky služby, ktoré ponúkame, sa zameriavajú na poskytovanie čo najlepšej používateľnosti zákazníkom a spotrebiteľom – vrátane našej globálnej zásady nulovej zodpovednosti. Budujeme bezproblémové platobné zážitky a pomáhame našim zákazníkom odlíšiť digitálnu ponuku pre spotrebiteľov a zabrániť odmietnutiu platby, ak spotrebiteľ neinformuje obchodníka o náhradnej karte. Spravovanie životného cyklu držiteľov kariet je tiež dôležitým komponentom v našej ponuke, ktorý ponúkame a ktorý pomáha poskytovať jednoduchší spôsob automatickej výmeny kariet v databáze pri vydaní novej karty.

SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE NA ÚČELY PREVENCIE A MONITOROVANIA PODVODOV A NA POSKYTOVANIE RIEŠENÍ KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI PRE NAŠICH ZÁKAZNÍKOV

Pri mnohých našich činnostiach v oblasti podvodov a bezpečnosti konáme ako sprostredkovateľ v mene a na základe pokynov finančných inštitúcií a obchodníkov. Spoločnosť Mastercard International Incorporated a jej pridružené spoločnosti (ďalej spoločne len "Mastercard") spracúvajú rôzne typy Osobných údajov ako prevádzkovateľ s cieľom chrániť vás pred podvodmi. Ak sa nachádzate v EHP, Spojenom kráľovstve alebo Švajčiarsku, za spracúvanie vašich Osobných údajov je zodpovedná spoločnosť Mastercard Europe SA. "Osobné údaje" sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Môžu zahŕňať:

 • Údaje o transakciách, vyhodnocovanie rizika podvodu a autentifikácie, rizikové faktory transakcií, kódy rizikových dôvodov, údaje o polohe, údaje o obchodníkovi, zakúpené položky, informácie o sporných transakciách a potvrdených podvodných aktivitách.
 • Určité informácie získané z blockchainu vrátane adresy blockchainu, ďalších údajov o transakciách s kryptomenami a IP adresy.
 • Určité informácie o vás zhromaždené automatizovanými prostriedkami, ako sú súbory cookie a webové signály, pri vašej interakcii s našimi reklamami, mobilnými aplikáciami alebo návšteve našej webovej lokality, stránky alebo iné digitálne prostriedky, akými sú IP adresa, typ prehliadača, operačný systém, jedinečný identifikátor mobilného zariadenia, zemepisná oblasť, odkazujúce adresy URL a informácie o vykonaných úkonoch alebo interakciách s našimi digitálnymi prostriedkami.
 • Niektoré z našich online produktov a služieb zahŕňajú aj pokročilú technológiu prevencie podvodov, ktorá využíva údaje o správaní založené na interakciách s vaším zariadením, ako je identifikácia tváre, odtlačky prstov, čas stlačenia klávesov, poloha posúvania a umiestnenie myši.
 • Verejne dostupné údaje vrátane profilu informačných technológií a majetku živnostníkov a spoločností zaoberajúcich sa kryptomenami, ako sú domény, údaje o polohe a súbory cookie, kontaktné údaje na verejných webových stránkach alebo informácie o registrácii domén, rezidenčnej IP adresy v reputačných databázach, sankčných zoznamoch a autorstvo zverejnených spravodajských informácií o kybernetických bezpečnostných hrozbách.
 • Údaje na overenie totožnosti, ako je meno, adresa, národné identifikačné číslo, číslo mobilného telefónu, vek a štátna príslušnosť.
 • Údaje o podvodoch a rizikách živnostníkov, majoritných vlastníkov obchodníkov a kryptomenových spoločností, ktoré môžu zahŕňať mená a kontaktné údaje riadiacich pracovníkov spoločností a kódy dôvodov podvodov.

Vyššie uvedené kategórie Osobných údajov získavame z rôznych zdrojov: od finančných inštitúcií a obchodníkov, od vašich poskytovateľov služieb, priamo od vás, od tretích strán, ako je uvedené nižšie, alebo z vašej interakcie s našimi digitálnymi prostriedkami.

AKO MÔŽEME POUŽÍVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše Osobné údaje môžeme používať na účely uvedené nižšie. Vaše Osobné údaje budeme spracúvať na nižšie uvedené účely len vtedy, ak máme platný právny dôvod na spracúvanie v súlade s platnými právnymi predpismi v závislosti od krajiny, v ktorej sa nachádzate. Upozorňujeme však, že aj keď v nižšie uvedenej tabuľke nemusí byť uvedený súhlas ako právny základ pre jednotlivé činnosti spracúvania, v niektorých krajinách je súhlas jediným alebo najvhodnejším právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov a v týchto krajinách sa spoliehame na súhlas pre všetky činnosti spracúvania. V niektorých prípadoch môže tento súhlas od vás v našom mene získať vaša finančná inštitúcia, obchodník, poskytovateľ služieb alebo iný partner.

Nižšie uvedená tabuľka opisuje činnosti spracúvania, pri ktorých vystupujeme ako prevádzkovateľ. Ak konáme ako sprostredkovateľ v mene finančných inštitúcií, obchodníkov alebo iných partnerov, ktorí pôsobia ako prevádzkovatelia, finančné inštitúcie, obchodníci alebo iní partneri sú zodpovední za zabezpečenie platného právneho dôvodu na spracúvanie údajov. Ďalšie informácie o spracúvaní vašich Osobných údajov nájdete v ich príslušných zásadách ochrany osobných údajov.

  Spracovateľská činnosť

Právny základ pre spracúvanie (ak sa vyžaduje podľa platných právnych predpisov)

 • Ochrana vás a ostatných pred podvodmi, kybernetickými incidentmi a posilnenie kybernetickej odolnosti vašich operácií a riadenie vystavenia riziku a udržiavanie kvality.
 • Vyjadrili ste súhlas so spracúvaním vašich Osobných údajov; alebo
 • Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti alebo iných regulačných povinností; alebo
 • Spracúvanie je nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou; alebo
 • My alebo tretia strana máme oprávnený záujem spracúvať vaše Osobné údaje za účelom prevencie a ochrany pred podvodmi, zabezpečenia našej siete a platobných transakcií, ktoré spracúvame.
 • Monitorovanie a predchádzanie podvodom, neautorizovaným transakciám, nárokom a iných záväzkom v našej platobnej sieti, ako aj monitorovanie a predchádzanie podvodom v blockchaine v súvislosti s kryptomenami.
 • Vyjadrili ste súhlas so spracúvaním vašich Osobných údajov; alebo
 • Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti alebo iných regulačných povinností; alebo
 • Spracúvanie je nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou; alebo
 • My alebo tretia strana máme oprávnený záujem používať vaše Osobné údaje na účely monitorovania a prevencie proti podvodom.
 • Overenie vašej totožnosti a overenie vašej identity.
 • Vyjadrili ste súhlas so spracúvaním vašich Osobných údajov; alebo
 • Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti alebo iných regulačných povinností; alebo
 • Spracúvanie je nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou; alebo
 • My alebo tretia strana máme oprávnený záujem spracúvať vaše Osobné údaje na účely overenia vašej totožnosti a identity.
 • Udržiavanie integrity a bezpečnosti našich platobných sietí.
 • Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti alebo iných regulačných povinností; alebo
 • My alebo tretia strana máme oprávnený záujem spracúvať vaše Osobné údaje na zachovanie integrity a bezpečnosti našich platobných sietí.
 • Dodržiavanie zákonných povinností vrátane povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov proti praniu špinavých peňazí.
 • Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti alebo iných regulačných povinností; alebo
 • My alebo tretia strana máme oprávnený záujem spracúvať vaše Osobné údaje na splnenie zákonných povinností.
 • Vykonávanie interného výskumu a vývoja so zameraním na hodnotenie a zlepšovanie našich produktov a operácií na odhaľovanie podvodov, prevenciu, monitorovanie a kybernetickú odolnosť.
 • My alebo tretia strana máme oprávnený záujem spracúvať vaše Osobné údaje na účely vykonávania interného výskumu a vývoja za účelom predchádzať a chrániť pred podvodmi, zabezpečovať našu sieť a platobné transakcie, ktoré spracúvame.
 • Spájanie niektorých vašich Osobných údajov na vytvorenie modelov založených na pravidlách alebo umelej inteligencii na identifikáciu minulých a potenciálnych budúcich podvodov alebo modelov prania špinavých peňazí s cieľom ponúknuť pokročilé funkcie prevencie pred podvodmi, AML a bezpečnostné nástroje finančným inštitúciám, obchodníkom, zákazníkom a partnerom. Na analýzu a identifikáciu podvodných alebo nezákonných transakcií používame strojové učenie. Použitie týchto modelov môže vašu finančnú inštitúciu, obchodníka alebo poskytovateľa služieb viesť k rozhodnutiu, či overiť vašu totožnosť alebo autorizovať vašu platbu.
 • My alebo tretia strana máme oprávnený záujem spracúvať vaše Osobné údaje za účelom spájania Osobných údajov a vytvárania modelov na identifikáciu, prevenciu a ochranu našich zákazníkov a platobného ekosystému pred podvodmi.

AKO ZDIEĽAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše údaje môžeme zdieľať s tretími stranami vrátane finančných inštitúcií, poskytovateľov služieb overovania totožnosti, poskytovateľov služieb zameraných na údaje o podvodoch, vládnych subjektov, verejných poskytovateľov služieb, verejných registrov, úverových registrov, katastra nehnuteľností a evidencií majetku, telekomunikačných operátorov, zoznamov sledovaných osôb, poskytovateľov geo-vizualizačných služieb. Prostredníctvom zmlúv s takýmito tretími stranami zabezpečujeme, aby sa vaše Osobné údaje spracúvali len na vyššie uvedené účely, ktoré podliehajú prísnym povinnostiam ochrany a bezpečnosti údajov.

VAŠE PRÁVA, AKO NÁS KONTAKTOVAŤ A ĎALŠIE INFORMÁCIE O NAŠICH POSTUPOCH

Pri Osobných údajoch, ktoré o vás spracúvame, máte isté práva a možnosti voľby. Ak chcete získať viac informácií o svojich právach, kontaktovať nás alebo sa dozvedieť viac o tom, ako zdieľame, prenášame, uchovávame alebo chránime vaše Osobné údaje, prečítajte si naše Globálne oznámenie o ochrane osobných údajov. Vy alebo strana oprávnená konať vo vašom mene môžete uplatniť svoje práva, ktoré sú podrobne uvedené v Globálnom oznámení o ochrane osobných údajov, tak, že nám pošlete e-mail na adresu: privacyanddataprotection@mastercard.com.

Toto Oznámenie o podvodoch a bezpečnosti poskytuje ďalšie informácie o určitých aspektoch spracúvania Osobných údajov, na ktoré sa vzťahuje naše Globálne oznámenie o ochrane osobných údajov. Niektoré z vyššie uvedených riešení bezpečnosti a prevencie podvodov a monitorovania môžu mať svoje osobitné oznámenia o ochrane osobných údajov. Ďalšie informácie nájdete v týchto oznámeniach. V prípade otázok týkajúcich sa vašej karty Mastercard a vašich nákupov sa obráťte na svoju finančnú inštitúciu alebo obchodníka. Viac informácií o tom, ako ich kontaktovať, nájdete na ich webových stránkach.