Vy slúžite verejnosti. My slúžime vám.

Riešenia Mastercard pomáhajú vládam znižovať náklady, dosahovať efektívnosť a bojovať proti podvodom a korupcii. Zároveň tak pomáhajú napredovať spoločnosti.

Prechod z hotovostnej platby na elektronickú priniesol niekoľko pozitívnych zmien. Vďaka spolupráci s Mastercard, štáty dosahujú značné úspory nákladov, efektívnosť a súčasne zlepšujú prístup k finančným službám pre svojich občanov. 

  • Zlepšovanie poskytovania sociálnych dávok
  • Podpora finančných služieb vytváraním produktov a programov, ktoré pomôžu posilniť občanov s nízkym prijmom.
  • Bojujte proti korupcii minimalizovaním svojej závislosti od peňažných prostriedkov, ktorá vzniká kvôli obchodovaniu s hotovosťou
  • Bojuje proti podvodom a minimalizujte chyby, aby ste mohli bezpečnejšie realizovať platby

Mastercard ponúka množstvo riešení verejného sektora, ktoré sa dajú implementovať v akomkoľvek rozsahu - od miestnych a obecných programov až po štátne a národné programy - s cieľom riešiť rôzne platobné toky, ktoré sú pre vládu najdôležitejšie.

Click to play video

Pozrite sa ako robíme mestá obyvateľnejšie

Objavte teraz