Vydavatelia našich kariet

Vydavatelia našich kariet

Mastercard® je významným poskytovateľom služieb v oblasti univerzálnych platobných riešení. Mastercard® podporuje svojich členov na celom svete širokou škálou ponúkaných inovatívnych služieb. Naše uznávané a celosvetovo prijímané kartové značky, napríklad Mastercard® a Maestro®, sú vydávané našimi vydavateľmi na základe licencie. Ak chcete požiadať o kreditnú kartu alebo získať doplňujúce informácie, obráťte sa na svojho vydavateľa. Na Slovensku si môžete vybrať z nasledujúcich vydavateľov:

Cetelem

0850 111 212
https://www.cetelem.sk

ČSOB

0850 111 777
https://www.csob.sk 

Fio banka

02 / 2085 0411
http://www.fio.sk/

J&T Banka

0800 900 500
http://www.jt-banka.sk

Komerční banka, a. s., pobočka zahraničnej banky

0800 118 100
http://www.koba.sk

mBank

0850 606 050
http://www.mbank.sk/

OTP Banka

0850 111 222
http://www.otpbank.sk/

Poštová banka

0850 111 666
http://www.postovabanka.sk

Prima banka

0850 700 007
http://www.primabanka.sk/

Privatbanka

232 266 111
http://www.privatbanka.sk

Slovenská sporiteľňa

0850 111 888
http://www.slsp.sk/

Tatra banka

02 / 6866 1000
http://www.tatrabanka.sk

UniCredit Bank Slovakia

*1111 0800 180 180
http://www.unicreditbank.sk

Všeobecná úverová banka

0850 123 000
http://www.vub.sk