World Food Program

V súčasnosti poskytuje Svetový potravinový program s podporou spoločnosti Mastercard stravu tisícom školákov vo východnej Afrike.

V mnohých rozvojových krajinách sú školské jedlá často jediným pravidelným a nutrične hodnotným jedlom, ktoré deti majú.

V roku 2017 plánuje spoločnosť Mastercard rozšíriť svoju podporu Svetového potravinového programu do ďalšej krajiny: Rwandy. Spolu s držiteľmi kariet, ktorým ste práve vy, darujeme čiastku v hodnote viac ako 3,5 milióna jedál tisícom školákov v Rwande, kde podľa nedávnej nutričnej správy trpí 43 percent detí mladších ako päť rokov chronickou podvýživou. Jedlá budú obsahovať tiež lokálne pestovanú kukuricu a fazuľu – svojimi nákupmi kartou Mastercard v predajniach TESCOMA teda venujete deťom nutrične hodnotné jedlá, ktoré im zároveň poskytnú dostatok energie a sily pokračovať v školskej dochádzke a sústrediť sa na vzdelanie.Zároveň podporíte miestne hospodárstvo a rodinné farmy v Rwande.

Spoločnosť Mastercard hrdo podporuje úsilie Svetového potravinového programu OSN zahrnúť do školského stravovacieho programu ešte viac detí a skôl v Rwande tak, aby deti boli dobre živené a schopné plne využiť svoj potenciál.