Mastercard® Na splátky

 

Zákazníci v súčasnosti vyhľadávajú prepracovanejšiu možnosť nakupovania a míňania peňazí. Potrebujú flexibilné platobné riešenie, ktoré im pomôže uspokojiť ich potreby a zároveň im ponechá kontrolu nad ich finančnými prostriedkami. Chcú mať stále lepší prehľad o svojich financiách, udržať si lepšiu disciplínu a kontrolu, ale zároveň, ak sa rozhodnú pre väčšie nákupy, chcú flexibilný prístup k úverom.

Služba mastercard na splátky je inovatívne riešenie pre platby, ktoré dáva držiteľom kariet väčšiu a transparentnejšiu kontrolu nad ich výdavkami a zároveň rozširuje ich možnosti nakupovania.

Vďaka tomuto riešeniu môžu s pokojným svedomím bezpečne platiť v rámci siete Mastercard prostredníctvom kariet vydaných ich bankou. So službou Mastercard Na splátky budú zákazníci môcť rozložiť svoje transakcie do rovnako vysokých mesačných splátok. Na nákup môžu využiť svoju súčasnú debetnú, kreditnú alebo komerčnú kartu a rozhodnutie o nákupe Na splátky zrealizovať priamo v momente nákupu prostredníctvom platobného terminálu.

Možnosť nákupu Na splátky bude držiteľovi karty na Slovensku ponúknutá pre transakcie v minimálnej hodnote 50 € alebo viac, a to v závislosti od nastavení vydavateľa karty. Spoločnosť Mastercard nie je poskytovateľom úveru. Úver poskytuje vydavateľská banka a splátky ako také podliehajú podmienkam a nákladom stanoveným touto bankou.

AKO SLUŽBA MASTERCARD NA SPLÁTKY FUNGUJE?

 

Zákazník požádá o aktivaci služby svého vydavatele karet.
Služba je pro danou kartu aktivována (není nutné vydávat novou kartu).
Zákazník kartu přiloží k platebnímu terminálu a jsou mu zobrazeny možnosti „Plná platba“ nebo „Platba na splátky,“ ze kterých si zvolí preferovanou variantu.
Zákazník si vybírá počet měsíců, do kterých bude splácení rozloženo.
Transakce je potvrzena.


UPOZORNĚNÍ: Pokud není platební terminál zaregistrován do programu Mastercard Na splátky nebo vydavatel karty službu neposkytuje, nebude možnost platby na splátky během transakce nabídnuta.

VÝHODY PRO:

Pre zákazníkov Pre vydavateľov kariet

POHODLIE. Nie je potrebná nová karta ani PIN kód. Prístup k prostriedkom kedykoľvek ich zákazník potrebuje. Jednoduché rozloženie nákladov na nákup do splátok.  

FLEXIBILITA. Službu je možné využiť v obchode priamo pri platbe. Možnosť voľby dĺžky splácania.

KONTROLA. Transparentné náklady a jasne stanovený plán splátok – zákazníci presne vedia, koľko majú zaplatiť. Môžu sledovať stav splácania na výpisoch z účtu alebo v internetbankingu.         

LEPŠIE FINANČNÉ PLÁNOVANIE. Zákazníci si môžu zvoliť, za aké nákupy zaplatia na splátky a kedy uhradia celú sumu.

 

RAST VÝNOSOV. Možnosť ponúknuť nový produkt súčasným aj potenciálnym klientom pomáha zvyšovať výnosy a získať konkurenčnú výhodu.

JEDNODUCHÁ IMPLEMENTÁCIA. Mastercard sa postará o riadenie celého platobného cyklu, od povolenia nákupu na splátky pre oprávnených držiteľov kariet na POS po rozložení transakcií do splátok a zaúčtovanie správnych súm na účty držiteľov kariet. Pomáhame klientom zjednodušiť zriadenie služby a zároveň im poskytujeme flexibilitu a rôzne možnosti – od terminálu POS po mobilnú aplikáciu.

ZABEZPEČENIE A BEZPEČNOSŤ. Klientska skúsenosť podložená dôveryhodnou celosvetovou značkou a spracúvajúcimi sieťami.

NOVÍ ZÁKAZNÍCI. Ponuka jednoduchej možnosti financovania a oslovenia nových klientskych segmentov.

 

Pre acquirerov Pre obchodníkov

NOVÁ PODNIKATEĽSKÁ PRÍLEŽITOSŤ. Nové riešenie pre súčasných aj potenciálnych zákazníkov z radov obchodníkov.               

RAST VÝNOSOV. Z vyššieho objemu nákupov realizovaných kartou.        

BEZ RIZIKA. Platba je uhradená v plnej výške.    

PODPORA VERNOSTI A SPOKOJNOSTI KLIENTOV. Zvýšenie tržieb a priemernej hodnoty nákupu pri súčasnom znížení administratívnej zátaže a rizík súvisiacich so správou úverov.

RAST TRŽIEB. Zvyšovanie tržieb vďaka zväčšeniu priemerného nákupu u existujúcich zákazníkov a zároveň získanie nových zákazníkov.

BEZ RIZIKA. Maloobchodníci majú zaplatené ihneď, a to v plnej výške.

JEDNODUCHÉ. Zníženie administratívnej záťaže súvisiacej so spotrebným úverom. Služba Na splátky je ponúkaná automaticky pri transakcii.

USPOKOJENIE POTRIEB ZÁKAZNÍKOV. Prieskum ukazuje, že platby na splátky sú zákazníkmi na množstve iných trhov dobre prijaté.

ZVÝŠENIE SPOKOJNOSTI A VERNOSTI KLIENTOV.